STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202D01, C04, C03, C0119TN THPT
2 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202DGNLHCM701
3 giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202D01, C04, C03, C01, XDHB25.5Học bạ
4 giáo dục và đào tạo Chính trị 7140205D01, C00, C1924.25TN THPT
5 giáo dục Chính trị 7140205DGNLHCM701
6 giáo dục Chính trị 7140205D01, C00, C19, XDHB24.5Học bạ
7 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, A02, A0423.1TN THPT
8 Sư phạm Toán học tập 7140209DGNLHCM701
9 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, A02, A04, XDHB27Học bạ
10 Sư phạm Tin học 7140210A00, A01, A02, A0419TN THPT
11 Sư phạm Tin học tập 7140210DGNLHCM701
12 Sư phạm Tin học 7140210A00, A01, A02, A04, XDHB24Học bạ
13 Sư phạm đồ lý 7140211A00, A01, A02, A0422.85TN THPT
14 Sư phạm vật dụng lý 7140211DGNLHCM701
15 Sư phạm đồ dùng lý 7140211A00, A01, A02, A04, XDHB24.5Học bạ
16 Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D07, A0623.95TN THPT
17 Sư phạm hóa học 7140212DGNLHCM701
18 Sư phạm chất hóa học 7140212A00, B00, D07, A06, XDHB26.5Học bạ
19 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D08, A02, B0221.85TN THPT
20 Sư phạm Sinh học 7140213DGNLHCM701
21 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D08, A02, B02, XDHB24Học bạ
22 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D14, D15, C1921TN THPT
23 Sư phạm Ngữ văn 7140217DGNLHCM701
24 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D14, D15, C19, XDHB26Học bạ
25 Sư phạm lịch sử 7140218C00, D14, C19, D0926TN THPT
26 Sư phạm lịch sử hào hùng 7140218DGNLHCM701
27 Sư phạm lịch sử vẻ vang 7140218C00, D14, C19, D09, XDHB25Học bạ
28 Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D10, A0725TN THPT
29 Sư phạm Địa lý 7140219DGNLHCM701
30 Sư phạm Địa lý 7140219C00, C04, D10, A07, XDHB25Học bạ
31 Sư phạm giờ Anh 7140231D01, D14, D15, D1319TN THPT
32 Sư phạm tiếng Anh 7140231DGNLHCM701
33 Sư phạm giờ Anh 7140231D01, D14, D15, D13, XDHB26Học bạ
34 Sư phạm technology 7140246A00, A01, A02, A0419TN THPT
35 Sư phạm technology 7140246DGNLHCM701
36 Sư phạm technology 7140246A00, A01, A02, A04, XDHB24Học bạ
37 nước ta học 7310630D01, C00, C19, C2015TN THPT
38 việt nam học 7310630DGNLHCM615
39 vn học 7310630D01, C00, C19, C20, XDHB19Học bạ
40 ngôn từ Trung Quốc 7220204D01, C00, D14, D1516TN THPT
41 ngữ điệu Trung Quốc 7220204DGNLHCM615
42 ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, C00, D14, D15, XDHB24Học bạ
43 cai quản văn hoá 7229042C00, D14, C19, C2015TN THPT
44 cai quản văn hoá 7229042DGNLHCM615
45 cai quản văn hoá 7229042C00, D14, C19, C20, XDHB19Học bạ
46 quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D1015.5TN THPT
47 quản trị marketing 7340101DGNLHCM615
48 quản ngại trị marketing 7340101A00, A01, D01, D10, XDHB24Học bạ
49 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D0115TN THPT
50 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201DGNLHCM615
51 Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, XDHB24Học bạ
52 kế toán 7340301A00, A01, D01, D1015.5TN THPT
53 kế toán 7340301DGNLHCM615
54 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D10, XDHB22Học bạ
55 Khoa học môi trường 7440301A00, B00, D07, D0815TN THPT
56 Khoa học môi trường xung quanh 7440301DGNLHCM615
57 Khoa học môi trường xung quanh 7440301A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
58 Nông học tập 7620109A00, B00, D07, D0815TN THPT
59 Nông học 7620109DGNLHCM615
60 Nông học tập 7620109A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
61 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D0815TN THPT
62 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNLHCM615
63 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, D07, D08, XDHB19Học bạ
64 công tác làm việc xã hội 7760101C00, D14, C19, C2015TN THPT
65 công tác xã hội 7760101DGNLHCM615
66 công tác làm việc xã hội 7760101C00, D14, C19, C20, XDHB19Học bạ
67 cai quản đất đai 7850103A00, B00, A01, D0715TN THPT
68 làm chủ đất đai 7850103DGNLHCM615
69 thống trị đất đai 7850103A00, B00, A01, D07, XDHB19Học bạ
70 Sư phạm lịch sử dân tộc Địa lý 7140249C00, D14, D15, A07, XDHB24Học bạ
71 Sư phạm khoa học tự nhiên và thoải mái 7140247A00, B00, A02, XDHB24Học bạ
72 ngôn từ Anh 7220201D01, D14, D15, D13, XDHB20Học bạ
73 Khoa học laptop 7480101A00, A01, A02, A04, XDHB20Học bạ
74 Sư phạm lịch sử dân tộc Địa lý 7140249DGNLHCM701
75 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247DGNLHCM701
76 Khoa học máy tính xách tay 7480101DGNLHCM615
77 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM615
78 giáo dục và đào tạo Mầm non 7410201M00, M05, M07, M1119TN THPT
79 giáo dục và đào tạo Thể hóa học 7140206T00, T05, T07, T0618TN THPT
80 Sư phạm Âm nhạc 7140221N00, N0118TN THPT
81 Sư phạm mỹ thuật 7140222N00, N0118TN THPT
82 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247A00, B00, A0219TN THPT
83 Sư phạm lịch sử Địa lý 7140249C00, D14, D15, A0723.25TN THPT
84 ngữ điệu Anh 7220201D01, D14, D15, D1316TN THPT
85 Khoa học máy tính xách tay 7480101A00, A01, A02, A0415TN THPT
86 giáo dục đào tạo Mầm non 71140201M00, M05, M07, M1117TN THPTHỆ CAO ĐẲNG

*

*