Giải câu 1, 2, 3 trang 80 bài xích 153 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tất cả 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng vào mấy hộp như thế ?


Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 80

1. Bao gồm 16kg kẹo đựng phần lớn trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như vậy ?

Tóm tắt :

16kg : 8 hộp

10kg : … vỏ hộp ?

2. Các phòng học các được đính thêm số quạt trần trên nhà như nhau. Biết 5 phòng học lắp trăng tròn cái quạt trần. Hỏi gồm 24 cái quạt trần trên nhà thì thêm được vào mấy phòng học ?

Tóm tắt :

20 loại : 5 phòng

24 cái : … phòng ?

3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S :

*

Giải:

1.

Tóm tắt

16kg : 8 hộp

10kg : … vỏ hộp ?

Bài giải

Số ki-lô-gam kẹo đựng trong một hộp là :

16 : 8 = 2 (kg)

Số hộp buộc phải để đựng 10kg kẹo là :

10 : 2 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp

2.

Tóm tắt

20 dòng : 5 phòng

24 cái : … phòng

Bài giải

Số mẫu quạt gắn thêm trong một phòng là :

20 : 5 = 4 (cái quạt)

Số phòng cần có để thêm 24 chiếc quạt trần trên nhà là :

24 : 4 = 6 (phòng)

Đáp số : 6 phòng

3. 

*

gdhoavang.edu.vn


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 3 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*

Xem thêm: 3 Cách Làm Nét Chữ Trong Photoshop Cs6, Chỉnh Sửa Khoảng Cách, Nét Chữ Đậmcác tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp gdhoavang.edu.vn