Em ơi, hà thành phố Ta còn em mùi hương hoàng lan Ta còn em mùi hương hoa sữa con phố vắng rì rào cơn mưa nhỏ tuổi Ai đó chờ ai tóc xõa vai mượt Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông Ta còn em nóc phố mồ côi ngày đông Mảnh trăng mồ côi mùa đông Mùa đông năm ấy tiếng dương rứa trong căn nhà đổ rã lễ chiều sao còn vọng giờ đồng hồ chuông ngân Ta còn em một màu xanh thời gian Một chiều phai tóc em bay hốt nhiên nhòa, tự dưng hiện bạn nghệ sĩ long dong hoài trên tuyến đường Bỗng thấy bản thân chẳng ghi nhớ nổi một tuyến đường Ta còn em tuyến phố cũ rêu phong với từng mái ngói xô nghiêng Nao nao lưu niệm Chiều hồ tây lao xao hoài bé sóng hốt nhiên hoàng hôn về tự lúc nào

Bạn đang xem: Ta còn em một màu xanh thời gian


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chỉnh Footer Trong Word 2013, Hướng Dẫn Cách Chỉnh Header Và Footer Trong Word

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.