*
Từ 10 giờ đồng hồ ngày 18/8 cho đến khi xong ngày 22/8, những trang phục dưới đây sẽ được tặng kèm như sau:

*
*
Brand Lõi Băng 150 -> 75 RPTeemo Phi Hành Gia 180 -> 90 RP
*
*
Shaco quân cờ Bí Ẩn 150 -> 75 RPAnnie Gấu Trúc 180 -> 90 RP
*
*
Karthus Hoàng Tử Tai Ương 230 -> 92 RPMaster Yi Xứ Ionia 150 -> 75 RP
*
*
Maokai Cột Tổ 60 -> 30 RPGaren Hiệp Sĩ Đen 150 -> 75 RP
*
*
Veigar Râu Xám 80 -> 40 RPLux Quân Đoàn Thép 230 -> 115 RP
*
*
Karma Hội Sen Hồng 180 -> 90 RPMalzahar Hoàng Tử nhẵn Đêm 40 -> 20 RP
*
*
Xin Zhao hoàng thất 80 -> 40 RPFizz lỗi Không 150 -> 75 RP
*
*
Ngộ không Đại tướng mạo 80 -> 40 RPNami Thủy Thần 120 -> 48 RP
*
*
Jax duy trì Đền 150 -> 75 RPMorgana gai Đen 150 -> 75 RP
*
*
Cho"Gath hồ Lốc-nét 80 -> 40 RPMalphite Bắc cực 230 -> 115 RP

Thông tin hỗ trợ

*

*
*