Mẫu quyết định cử đi công tác trong nước và nước ngoài của công ty, đầy là một trong những những giấy tờ quan lại trọng để đưa chi phí đi công tác vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Bạn đang xem: Quyết định cử cán bộ đi công tác

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---------------o0o------------------------------o0o---------------
Số:… /2016/QĐ/KTTUHà Nội, ngày ..tháng … năm 2016

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. ra quyết định cử các nhân viên đi công tác làm việc …. Tại: công ty …. Như sau:- Ông …- Bà ….Điều 2. tin tức nơi Công tác:- Đơn vị cho Công tác:- Địa điểm đến chọn lựa công tác:- thời gian đi công tác: …….ngày, tính từ lúc ngày …- phương tiện đi công tác:Điều 3.

Xem thêm: Giáo Án Tâm Lý Học Đường Lớp 2 : Chủ Đề 5, Giáo Án Tâm Lý Học Đường Lớp 2: Chủ Đề 1

những Ông, Bà mang tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chế độ công tác giá thành theo quy chế tài chính của Công ty.Điều 4. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký. Các Ông, Bà và phần tử có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này.
Nơi nhận:GIÁM ĐỐC
- Như điều 4;
- lưu giữ VP.
Tải về trên đây:
**

*

phương pháp tính thuế TNCN vừa lòng đồng dịch vụ, giao khoán, thời vụ, thử việc Cách đăng ký người nhờ vào giảm trừ gia đạo năm 2021 Cách đăng ký Mã số thuế cá thể trên HTKK và thuedientu thủ tục phát hành hóa 1-1 điện tử trước tiên qua mạng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp năm 2021 các khoản ngân sách được trừ cùng Không được trừ tính thuế TNDN mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp năm 2021 Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên lệch giá Mức xử phạt vi phạm hành chủ yếu kế toán mới nhất Mức phạt nộp chậm rãi tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài xích Lịch nộp các loại report thuế năm 2021 tiên tiến nhất Cách điền Mã chương nộp thuế, mã tè mục nộp thuế hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT mới nhất Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng các bậc thuế môn bài năm 2021 mới nhất Cách kê khai thuế môn bài xích năm 2021 qua mạng biện pháp viết hóa solo GTGT tiên tiến nhất khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng bí quyết xử lý hóa đối chọi viết sai bỏ ra tiết từng trường hợp bí quyết lập report tình hình thực hiện hóa solo theo quý - tháng
lịch khai giảng vào thời điểm tháng 09/2022 tại kế toán tài chính Thiên Ưng luật pháp về thời hạn thử việc, nấc lương thử việc Quy định về bệnh từ năng lượng điện tử khấu trừ thuế TNCN Phần mềm cung ứng kê khai thuế HTKK 4.9.0 tiên tiến nhất 2022