Bản quyền: Phát hành: xem thêm thông tin Homepage Downloads: 1327 Size: 100 KB Bạn sẽ xem: Module 6 trung học phổ thông file word Đánh giá: 5 ★- 4 đánh giá ĐG của bạn?

Bạn đang xem: Bdtx thpt module 6, 24, 30, 31

*

Xem thêm:

Đáp án câu 1 bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng an ninh đối tượng 4 Đáp án câu 3 bài xích thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng bình yên đối tượng 4 Đáp án câu 2 bài xích thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng bình an đối tượng 4 Viết bài xích thu hoạch tình cảm Đoàn chuẩn, đúng cách dán như vậy nào? Viết thư đề cập về một bộ phim truyền hình yêu thích 

Download bài xích thu hoạch bồi dưỡng liên tục THPT - Thu hoạch bồi dường học viên cấp 3

Mẫu bài xích thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp THPT gồm có 40 Module với các chủ đề khác nhau liên quan liêu tới học sinh học ngôi trường THPT. Các thầy thầy giáo khi học chấm dứt lớp bồi dưỡng liên tiếp đều buộc phải làm bài xích thu hoạch này.

Việc tìm hiểu thêm bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT để giúp đỡ các thầy cô giáo hoàn toàn có thể làm bài bác thu hoạch các nội dung vẫn học trở đề nghị dễ dàng, công dụng hơn, được review tốt hơn. Hiểu rõ sâu xa điều này, gdhoavang.edu.vn đã cập nhật và share các mẫu bài xích thu hoạch này theo những module không giống nhau, chúng ta cùng tham khảo.


*

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp cấp thpt theo từng module

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

- Module 1: Đặc điểm tâm lý của học sinh THPT

- Module 2: hoạt động học tập của học sinh THPT

- Module 3: Giáo dục học viên THPT cá biệt

- Module 4: phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục

- Module 5: môi trường xung quanh học tập của học viên THPT

- Module 6: Xây dựng môi trường xung quanh học tập cho học viên THPT

- Module 7: Tham vấn, support hướng dẫn cho học viên THPT

- Module 8: kĩ năng tham vấn, tư vấn, lí giải và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong trả lời cho học sinh THPT

- Module 9: giải đáp đồng nghiệp trong trở nên tân tiến nghề nghiệp

- Module 10: Rào cản tiếp thu kiến thức của các đối tượng người sử dụng học sinh THPT

- Module 11: chăm lo hỗ trợ trọng tâm lý học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT

- Module 12: khắc phục trạng thái tâm lý căng trực tiếp trong học tập của học viên THPT

- Module 13: vai trò của nhu cầu và hộp động cơ học tập của học sinh THPT trong thiết kế kế hoạch dạy dỗ học

- Module 14: gây ra kế hoạch dạy dỗ học theo hướng tích hợp

- Module 15: những yếu tố ảnh hưởng tới triển khai kế hoạch dạy học cung cấp THPT

- Module 16: hồ nước sơ dạy học thỏa mãn nhu cầu đổi mới PPDH học cấp cho THPT

- Module 17: tìm kiếm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

- Module 18: phương thức dạy học tập tích cực

- Module 19: dạy học với CNTT

- Module 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở THPT

- Module 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng chế thiết bị dạy học

- Module 22: Sử dụng một trong những phần mềm dạy học

- Module 23: Kiểm tra, đánh giá công dụng học tập của học tập sinh

- Module 24: kỹ thuật kiểm tra, nhận xét trong dạy dỗ học

- Module 25: Viết ý tưởng kinh nghiệm (SKKN) vào trường THPT

- Module 26: phân tích khoa học tập sư phạm ứng dụng trong trường THPT

- Module 27: giải đáp và phổ biến khoa học sư phạm áp dụng trong trường THPT

- Module 28: Kế hoạch vận động giáo dục học viên trong trường THPT

- Module 29: Giáo dục học viên thông qua các hoạt động giáo dục

- Module 30: Đánh giá hiệu quả rèn luyện đạo đức nghề nghiệp của học viên THPT

- Module 31: lập mưu hoạch công tác chủ nhiệm

- Module 32: hoạt động của giáo viên công ty nhiệm

- Module 33: giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

- Module 34: Tổ chức chuyển động giáo dục xung quanh giờ lên lớp sinh hoạt trường THPT

- Module 35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT

- Module 36: giáo dục và đào tạo giá trị sinh sống cho học sinh THPT

- Module 37: giáo dục vì sự phát triển chắc chắn ở ngôi trường THPT

- Module 38: giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT

- Module 39: kiến tạo kế hoạch kết hợp với gia đình học sinh và xã hội trong công tác làm việc giáo dục học sinh THPT

- Module 40: Phối hợp với các tổ chức triển khai xã hội trong công tác giáo dục

Để tất cả thêm nhiều tay nghề trong việc viết bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp THPT thì đừng quăng quật qua các mẫu bài xích thu hoạch theo 40 module phân chia theo từng nhà đề khác biệt trên đây. Sát bên đó, so với giáo viên dạy trung học cơ sở thì nên tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng tiếp tục THCS (cấp 2).