*

*
*
" />

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi(3):................................................................................................

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn 2016

 

 

 

Thông tin

Bên nữ

Bên nam

Họ, chữ đệm, tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi cư trú (4)

 

 

 

Giấy tờ tùy thân(5)

 

 

 

Kết hôn lần lắp thêm mấy

 

 

chúng tôi cam kết những lời khai trên đấy là đúng sự thật, câu hỏi kết hôn của cửa hàng chúng tôi là từ nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Chúng tôi chịu trọn vẹn trách nhiệm trước pháp luật về khẳng định của mình.

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

...........................………., ngày ..........…tháng ............ Năm............…

 

 

 

 

 

 

Bên nữ

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

 

....................................

Xem thêm: Last Day On Earth 1 - Last Day On Earth: Survival V1

Bên nam

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

 

....................................

 

Chú thích:

(1), (2) Trường hợp làm giấy tờ thủ tục đăng ký kết hôn gồm yếu tố nước ngoài, thì phải dán hình ảnh của 2 bên nam, nữ.

(3) Ghi rõ thương hiệu cơ quan đk kết hôn.

(4) Ghi theo nơi đk thường trú, nếu không tồn tại nơi đk thường trú thì ghi theo nơi đk tạm trú; ngôi trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo vị trí đang sinh sống.