Đại lý thuế Công Minh xin phân chia sẻ Mẫu 04-1/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 mon 11 năm 2013 của bộ Tài Chính

*

Ghi chú:

(*) Tổng lệch giá hàng hóa, dịch vụ xuất kho là tổng số số liệu trên cột 9 của chiếc tổng của các chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5.

Bạn đang xem: Mẫu số 04-1/gtgt excel

(**) Tổng lệch giá hàng hóa, thương mại dịch vụ không chịu đựng thuế GTGT là tổng cộng số liệu trên cột 9 của cái tổng của chỉ tiêu 1(***)Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu là tổng số số liệu tại cột 9 của chiếc tổng của của những chỉ tiêu 2, 3, 4, 5

Các chúng ta có thể download: Mẫu 04-1/GTGT ban hành theo Thông tứ 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 04-1/GTGT, mẫu mã số 04-1/GTGT theo thông tư


Đăng cam kết nhận bản tin

Nhận thông tin về luật, thông tứ hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, report thuế, doanh nghiệp


Đăng ký
Share on
Share on FacebookShare on TwitterShare on PinterestShare on LinkedinShare on Email
Previous Article
*
Mẫu 05/GTGT ban hành theo Thông bốn 156/2013/TT-BTC
Next Article
*
Mẫu 01A/TNDN phát hành theo Thông bốn 156/2013/TT-BTC
Bạn bao gồm câu hỏi?

Hãy liên kết với chúng tôi trên mạng xã hội hoặc liên hệ và cửa hàng chúng tôi sẽ contact với chúng ta trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Biết Không Anh Đoạn Đường Mà Ta Qua, Lời Bài Hát


Latest Posts


*

Thuế GTGT cho sản phẩm & hàng hóa thức ăn chăn nuôi
*

làm hồ sơ hưởng chính sách tại nàn lao động
Tờ khai thuế thực hiện đất phi nông nghiệp & trồng trọt cho tổ chức

Chuyên mụcgdhoavang.edu.vn – lienhe

VĂN PHÒNG 2 – HÀ NỘI


gdhoavang.edu.vn – hadong

CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH


gdhoavang.edu.vn – hochiminh

VĂN PHÒNG 2 – HỒ CHÍ MINH


gdhoavang.edu.vn – thuduc


Trang web của shop chúng tôi sử dụng cookie để nâng cấp trải nghiệm của bạn.


Đồng ý
*

Đăng ký nhận phiên bản tin

Nhận thông tin về luật, thông bốn hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, report thuế, doanh nghiệp.