Mẫu phiếu nhập kho 01-VT với phiếu xuất kho 02-VT là các chứng từ kế toán được phát hành kèm theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC của bộ Tài chính.


*

Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho được dùng để xác định, theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá nhập kho - xuất kho. Các chứng từ kế toán này làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán giao dịch tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có tương quan và ghi sổ kế toán. Dưới đây là mẫu phiếu nhập kho và phiếu xuất kho phát hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của bộ Tài chính, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tứ 200

PHIẾU NHẬP KHONgày....tháng....năm ....... Nợ .........................Số: ................................. Có .........................

- Họ và tên tín đồ giao: .......................................................................................- Theo .................. Số ........... Ngày ..... Tháng ..... Năm ..... Của ...........................Nhập trên kho: ...........................................địa điểm.............................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,phẩm hóa học vật tư, dụng vậy sản phẩm, sản phẩm hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo triệu chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số chi phí (viết bằng chữ):.........................................................................- Số chứng từ gốc kèm theo:............................................................................ Ngày ... Tháng... Năm…Người lập phiếu Người phục vụ Thủ kho kế toán tài chính trưởng (Ký, bọn họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)(Hoặc bộ phận có yêu cầu nhập) (Ký, họ tên)

Cách viết phiếu nhập kho

Trên phiếu nhập kho bắt buộc có khá đầy đủ nội dung: tên đơn vị, bộ phận số phiếu; thời gian lập phiếu (ngày, tháng, năm); chúng ta tên tín đồ giao hàng, địa chỉ cửa hàng liên hệ (bộ phận làm cho việc); nguyên nhân nhập kho; tên và vị trí kho nhập hàng.

- Cột A, B, C D: Ghi số trang bị tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, mã số và đơn vị chức năng tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.- Cột 1: Ghi con số theo bệnh từ (hoá 1-1 hoặc lệnh nhập).- Cột 2: Ghi số lượng thực tế (thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho).- Cột 3, 4: bởi kế toán ghi 1-1 giá (giá hạch toán hoặc giá hoá đơn,... Phụ thuộc vào quy định của từng 1-1 vị) cùng tính ra số tiền của từng sản phẩm công nghệ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực nhập.- loại "Cộng": cùng tổng các giá trị bên trên phiếu nhập theo từng cột.- loại "Tổng số tiền (viết bằng chữ)": Ghi bằng văn bản tổng tiền tính theo cột thành tiền.

Phiếu nhập kho được lập thành 3 liên bởi vì thủ kho hoặc bộ phận quản lý kho. Phiếu sau khi được lập sẽ được các phần tử liên quan cam kết duyệt và giao cho những người yêu mong xuất nhằm vào kho dấn hàng.+ Liên 1: bộ phận lập phiếu duy trì phiếu.+ Liên 2: lưu giữ tại phòng của thủ kho để ghi vào thẻ kho và gửi tới kế toán để ghi vào sổ kế toán.+ Liên 3: Người giao hàng giữ phiếu.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Sạc Pin Laptop Không Vào Điện, Sửa Lỗi Laptop Sạc Không Vào Điện

Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tứ 200

PHIẾU XUẤT KHONgày....tháng....năm ....... Nợ .........................Số: ................................. Bao gồm .........................

Họ cùng tên người nhận hàng: ................. Địa chỉ (bộ phận)...............................- lý do xuất kho: ..................................................................................................- Xuất trên kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ....................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,phẩm chất vật tư,dụng cố kỉnh sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bởi chữ):.........................................................................- Số triệu chứng từ gốc kèm theo:............................................................................

Ngày ... Tháng... Năm…Người lập phiếu người nhận hàng Thủ kho kế toán trưởng Giám đốc(Ký, chúng ta tên) (Ký, bọn họ tên) (Ký, chúng ta tên) (Ký, bọn họ tên) (Ký, họ tên)

Cách viết phiếu xuất kho

Trên phiếu xuất kho nên ghi rõ: solo vị, bộ phận, thời hạn lập phiếu (ngày, tháng, năm); bọn họ tên bạn nhận hàng; vì sao xuất kho và kho xuất vật dụng tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.- Cột A, B, C, D: Ghi số vật dụng tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của trang bị tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá.- Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá theo yêu ước xuất kho của fan (bộ phận) sử dụng.- Cột 2: thủ kho ghi số lượng thực tiễn xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).- Cột 3, 4: kế toán ghi đối chọi giá (tùy theo công cụ hạch toán của doanh nghiệp) với tính thành tiền vàng từng một số loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).- mẫu Cộng: Ghi tổng số tiền bạc số trang bị tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá thực tế đã xuất kho.- chiếc "Tổng số chi phí viết bằng chữ": Ghi tổng số chi phí viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho vị các thành phần xin lĩnh hoặc do phần tử quản lý, bộ phận kho lập thành 3 liên. Sau khoản thời gian lập phiếu xong, bạn lập phiếu cùng kế toán trưởng ký kết thúc chuyển đến giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ chúng ta tên) giao cho tất cả những người nhận rứa phiếu xuống kho để nhận hàng.

Sau lúc xuất kho, chủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho cùng cùng bạn nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ chúng ta tên).+ Liên 1: lưu giữ ở bộ phận lập phiếu.+ Liên 2: chủ kho giữ nhằm ghi vào thẻ kho và kế tiếp chuyển mang đến kế toán nhằm kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.+ Liên 3: bạn nhận đồ dùng tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa giữ nhằm theo dõi ở bộ phận sử dụng.

Lời kết