Kế toán Việt Hưng xin ra mắt mẫu giấy thôi trả lương hy vọng sẽ giúp đỡ ích cho mình đọc. Giấy thôi trả lương là biểu mẫu chuẩn được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của BTC

> quan niệm tiền lương và các khoản trích theo lương> Cách tính lương và hình thức để trả lương hiện nay

*
Mẫu 35 – SN thông tư số 121/2002/TT-BTC

Mẫu giấy thôi trả lương | chủng loại 35 – SN thông tư số 121/2002/TT-BTC

> DOWNLOAD Mẫu giấy thôi trả lương

Đơn vị:……………….

Bạn đang xem: Mẫu giấy thôi trả lương

MẪU SỐ C35-SN

(Kèm theo Thông tứ số 121/2002/TT/Bộ Tài chính

ngày 31 mon 12 năm 2002 của bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Họ với tên: …………………………………….

Chức vụ: ……………………………………….

Nay đưa đến công tác tại………….. Theo đưa ra quyết định số………….. Ngày…..tháng…..năm….. Của……..

Đơn vị…………………………. Vẫn trả lương và những khoản phụ cấp cho đến không còn ngày…..tháng…..năm….. Theo cụ thể như sau:

– Mã số ngạch:…………………………………………..

– hệ số lương:……………………………………………..

Xem thêm: Bước Nhảy Alpha Là Gì - Rất Hay: Cs:Go Vn Susvutru Via

– Phụ cấp chức vụ:………………………………………..

– Phụ cung cấp khác (nếu có):………………………………..

Tổng số tiền:………………………………………………..

(Viết bằng chữ:………………………………………………………………………….)

Các nghĩa vụ và quyền lợi khác: bảo hiểm xã hội vẫn đóng không còn tháng…..năm…..

Đề nghị ban ngành mới thường xuyên trả lương cùng nộp BHXH mang lại Ông (Bà)…………………………………… tự ngày…..tháng…..năm….. Theo hiện tượng hiện hành.

Nơi nhậnNgày…..tháng…..năm 200…

Thủ trưởng 1-1 vị

> Mẫu quyết định tăng lương nhân viên tiên tiến nhất hiện nay> Mức lương buổi tối thiểu vùng tiên tiến nhất năm 2019 theo 157/2018/NĐ-CP

Bài viết liên quan