*


thương mại dịch vụ Kế Toán Đào sản xuất kế toán thành lập và hoạt động công ty dịch vụ thương mại Chữ cam kết Số Hóa Đơn Điện Tử Tài liệu kế toán tuyển dụng
*
*
*
*
*

mẫu mã số C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước

Mẫu số C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước


Khi làm sao doanh nghiệp bắt buộc nộp tiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước, so với từng trường hợp bao gồm gì đổi khác không ?
1. Phạm vi điều chỉnh, bao gồm: các khoản thu thuế, phí, lệ giá tiền thuộc ngân sách nhà nước (NSNN) và những khoản thu không giống của NSNN.

Bạn đang xem: Mẫu c1-02/ns mới nhất


b) ban ngành Thuế, hải quan và những cơ quan không giống được chủ yếu phủ, cỗ Tài bao gồm giao trọng trách tổ chức thu NSNN.
c) các ngân hàng thương mại dịch vụ và đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài vận động tại vn theo hình thức của Luật những tổ chức tín dụng (gọi thông thường là NHTM).
mẫu biên bản ghi nhớ
mục tiêu nghề nghiệp và công việc kế toán
Dưới đó là mẫu số C1-02/NS mẫu mã giấy nộp tiền chi tiêu nhà nước new nhất ban hành theo thông tư 84/2018/BTC

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

chi phí mặt đưa khoản

các loại tiền: VND USD Khác:……..

Số tham chiếu(1):.....................

Người nộp thuế: Công trách nhiệm hữu hạn KẾ TOÁN MINH VIỆT

Mã số thuế: 0293482423

Quận/Huyện: Tây hồ Tỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: ....................................

Xem thêm: Xem Bói Đặt Tên Con Hợp Tuổi Bố Mẹ Theo Phong Thủy Chuẩn Nhất 2022

...................................................................... Quận/Huyện: .......................................................... Tỉnh, TP: .......................................................

Đề nghị NH (KBNN):.............................................................. Trích TK số: ......................................................................... Hoặc thu tiền mặt

để nộp NSNN theo: TK thu NSNN c TK tạm thời thu c TK tịch thu hoàn thuế GTGT c

vào tài khoản của KBNN:......................................................................................... Tỉnh, TP:..........................................................................

Mở trên NH ủy nhiệm thu:......................................................................................................................................................................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: truy thuế kiểm toán nhà nước c điều tra tài chủ yếu c

Thanh tra cơ quan chính phủ c Cơ quan bao gồm thẩm quyền khác c

Tên cơ quan làm chủ thu: .................................................................................................................................................................................... ............ ..................................................................................................................................................................................................................................

Phần dành cho những người nộp thuế ghi

Phần giành cho NH uỷ thác thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/

Số quyết định/Số thông báo

Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông tin

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số tiền Nguyên tệ

Số chi phí VND

Mã chương

Mã NDKT

(TM)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bởi chữ(2):..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN DÀNH đến KBNN GHI khi HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu:.................................................... Nợ TK:..................................................

Mã ĐBHC: .................................................... Có TK: ..................................................

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền kế toán trưởng Thủ trưởng solo vị

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày……tháng……năm……

Thủ quỹ kế toán Kế toán trưởng

Link download: Mẫu số C1-02/NS