Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (483.97 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Mẫu bìa báo cáo thành tích cá nhân

*
Bìa report thành tích cá nhân 1 19 133
*
Bìa report thành tích 1 19 393
*
mẫu mã số 4: report thành tích kiến nghị phong tặng kèm danh hiệu hero cho tập thể bao gồm thành tích đặc biệt xuất nhan sắc trong thời kỳ thay đổi pptx 4 906 0
*
chủng loại số 5: báo cáo thành tích đề nghị phong tặng kèm (truy tặng) danh hiệu anh hùng cho cá thể có thành tích đặc biệt xuất sắc đẹp trong thời kỳ thay đổi pptx 3 683 0
*
mẫu số 8: report thành tích đề nghị tặng ngay thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng cơ quan chính phủ (cho tập thể, cá thể người nước ngoài) docx 2 1 0

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Sony 133 Thái Hà, Trung Tâm Bảo Hành Sony Hà Nội

*
mẫu số 3: report thành tích đề nghị tặng ngay thưởng (hoặc truy vấn tặng) Huân chương mang lại cán bộ lãnh đạo gồm quá trình góp sức trong những tổ chức, ban ngành và đoàn thể potx 2 1 0
*
mẫu mã số 4: báo cáo thành tích đề xuất phong tặng kèm danh hiệu nhân vật cho tập thể gồm thành tích đặc trưng xuất sắc đẹp trong thời kỳ đổi mới potx 2 716 0
*
mẫu số 8: report thành tích đề nghị khuyến mãi thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương Lao động, bởi khen của Thủ tướng cơ quan chính phủ (cho tập thể, cá nhân người nước ngoài) pdf 3 840 1
*
chủng loại 9: báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tìm tặng) Huân chương được cán bộ có quá trình hiến đâng hoặc qua các giai đoạn biện pháp mạng doc 2 1 1
*
mẫu mã 10: báo cáo thành tích đề xuất phong tặng ngay (truy tặng) danh hiệu anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất nhan sắc trong thời kỳ đổi mới doc 2 1 1