1.Định nghĩa . • Trong Matlab thì ma trận được đọc theo một giải pháp dễ dàng .Ma trận là một trong những “mảng hình chữ nhật” các số

Views 495 Downloads 5 File form size 3MB

DOWNLOAD FILE

Recommkết thúc Stories

Bạn đang xem: Ma trận nghịch đảo matlab

*

*

*

*

Xem thêm: Thay Đổi Chứng Minh Thư Mã Số Thuế Tncn Khi Đổi Từ Cmnd Qua Cccd

*

TRN-5103-410-03_SG-Ins_EN

Fo rPTCInternalUseOnlyAdvanced Assembly Design using Creo Parametric 4.0Authored and published

17 0 14MBRead more


Matlab

Code 8.2 %% theta=70; % semi-angle at half power m=-log10(2)/log10(cosd(theta)); %Lambertian order of emission P_LED=20;

9 1 45KBRead more


Matlab

BAB I PENDAHULUAN 1.1 latar belakang Matlab adalah singkatan dari Matrix Laboratory, software yang dibuat dengan menggun

65 6 879KBRead more


Citation preview

1. Định nghĩa . • Trong Matlab thì ma trận được gọi theo một giải pháp đơn giản .Ma trận là một “mảng hình chữ nhật” các số. • Ma trận bao gồm các mẫu (row) cùng các cột (column). Các cái tuyệt cột gọi bình thường là Vector • lấy ví dụ 1 2 3 9 4 5 8 7 6 • Một con số trong Matlab là 1 trong ma trận 1x1 • Thế mạnh của Matlab đối với những ngôn từ thiết kế không giống là tính toán thù rất nkhô hanh trên ma trận  Matlab cung ứng mang đến bọn họ 7 hàm nhằm tạo ra các ma trận cơ bản: 1. Zeros (line,column) : được cho phép sinh sản một ma trận toàn số 0. 2. Ones (line,column) : có thể chấp nhận được tạo ra ma trận toàn hàng đầu. 3. Rvà (line,column) : chất nhận được tạo ra một ma trận với những thành phần là sinh hốt nhiên với cùng loại. 4. Randn (line,column) : tạo ra một ma trận cơ mà các bộ phận của ma trận được ra đời một giải pháp thiên nhiên. 5. Eye (line) : khai báo ma trận đơn vị. 6. Pascal () : chế tạo ma trận đối xứng (ma trận vuông). 7. Magic () : tạo ra ma trận không đối xứng. Note : Quý Khách có thể nhập thẳng những thành phần của ma trận đó theo cú pháp sau (các phần tử của một hàng được biện pháp nhau vị dấu (,) hoặc một vệt giải pháp , giữa những sản phẩm thì được cách nhau vì dấu (;) tuyệt vệt ngắt ). Nhập trực tiếp danh sách những phần tử  Phát sinch ma trận từ bỏ các hàm bao gồm sẵn  Nhập trường đoản cú File  Tạo ma trận bởi các File.m Ví dụ: A=<16 3 2 ;5 10 11 ; 9 6 7>  A= 16 5 9 3 10 6 2 11 7 • Dấu bắt đầu và dứt nhập Ma trận. • Dấu ; xong xuôi một chiếc. • Các phần tử phương pháp nhau bởi khoảng White hoặc có thể dấu , nhập ma trận trường đoản cú các hàm có sẵn: >> zeros(2,3) ans = 0 0 0 0 0 0  >> diag(<1 2 3>) ans = 1 0 0 0 2 0 0 0 3 >> eye(2) ans = 1 0 0 1 >> rand(1,8) ans = 0.9501 0.2311 0.6068 0.4860 0.8913 0.7621 0.4565 0.0185 >> ones(2,3) ans = 1 1 1 1 1 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sự móc nối Ma trận. Xóa cái với cột của ma trận. Ma trận đưa vị Lệnh Diag Lệnh Sum Lệnh Det Ma trận symbolic Các toán thù hạng ma trận. 1.Sự móc nối Ma trận. Matlab được cho phép kết hợp những ma trận nhỏ nhằm tạo thành một ma trận lớn hơn. Ví Dụ : >> b=ones(3,3) a= >> c=zeros(3,3) 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 >> a= 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2.Xóa dòng và Cột của Ma Trận Matlab chất nhận được xóa chiếc hoặc cột của ma trận bằng phương pháp gán các quý giá rỗng cho hàng hoặc cột của ma trận.Một giá trị rỗng được ký hiệu vì chưng <>. Ví Dụ : >> a=<1 2 3;4 5 6;7 8 9> a= 1 2 3 4 5 6 a= 7 8 9 1 2 3 >> a(2,:)=<> : Xóa mặt hàng 2 7 8 9 3.Ma trận đưa vị Ma trận đưa vị của ma trận A là 1 ma trận cơ mà các mặt hàng của ma trận A là các cột của ma trận này. Ví dụ : a= 1 2 3 b= 4 5 6 1 4 7 7 8 9 2 5 8 >> b=a" 3 6 9 4.Lệnh Diag : Dùng nhằm tạo thành ma trận con đường chéo với rút đi ra đường chéo của ma trận. ◦ Cú pháp : Diag(v,k) là một trong vecto n phần tử thì công dụng là 1 ma trâng vuông bậc n+|k|.Trong số đó các bộ phận của v ở trên tuyến đường chéo cánh sản phẩm k 1. k= 0 , mặt đường chéo cánh là đường chéo cánh bao gồm. 2. k>0 , đường chéo thiết bị k nằm trê tuyến phố chéo cánh chính . 3. k> tong_cot=sum(a) tong_cot = 12 15 18 • Tính Tổng mặt hàng >> tong_hang=sum(a,2) tong_hang = 6 15 24 6.Ma trận Symbolic: có 2 giải pháp khái niệm một ma trận symbolic.  ◦ Từ tham mê số. ◦ Từ những số thực. Để có mang ma trận symbolic , hai lệnh sym với syms hay được sử dụng: ◦ Sym(„a‟): trả về tác dụng là một trong những biến chuyển symbolic thương hiệu là a. ◦ Sym(<...;...;...;>): trả về một ma trận symbolic. ◦ Sym(A): với A là một trong những thực tốt ma trận số thực đang trả về một vươn lên là giỏi ma trận Symbolic. ◦ Sym arg1 arg 2 tương đương cùng với arg1=sym(„arg1‟); arg2=sym(„arg2‟). 7.Lệnh Det :sử dụng tính định thức của Ma trận. ◦ Cú pháp : Det(A) : kết quả là biểu thức Symbolic trường hợp A là ma trận symbolic, là 1 giá trị số nếu như A là 1 trong ma trận số. ◦ Ví Dụ : >> syms a b c d • Định thức của ma trận đơn vị bởi 1 >> a= • Định thức của một ma trận a= con đường chéo cánh là tích của những < a, b> r= phần tử mặt đường chéo. a*d-b*c < c, d> >> r=Det(a) Crúc ý : + ) Định thức của chính nó bởi 0 tín đồ ta hotline sẽ là ma trận suy trở thành. +) Định thức dùng làm giải hệ phương trình tuyến tính ,xác minh điều kiện có nghiệm hay không của hệ. 8.Các toán hạng bên trên Ma trận: trong Matlab trường tồn những tân oán hạng sau. A + B A, B bắt buộc tất cả cùng kích thước ,bên cạnh một trong những 2 là quý giá vô phía A – B A, B nên có thuộc kích cỡ, ngoài 1 trong 2 là giá trị vô phía A* B Số cột của A = số hàng của B,không tính một trong 2 là quý hiếm vô hướng A.* B Nhân từng phần tử của A cùng với từng phần tử của B, A;B thuộc size AB Chia trái ma trận X=AB tương đương cùng với giải PT : A*X=B A. B Chia trái mảng tương tự cùng với B(i,j)A(i,j).A;B cùng kích thước A/B Chia đề nghị ma trận X=A/B tương đương với giải PT:B*X=A A./ B Chia nên mảng tương tự cùng với A(i,j)/B(i,j).A;B cùng size A ^ B Lũy thừa ma trận. Lỗi vẫn gây ra trường hợp A cùng B mọi là ma trận A.^ B Lũy vượt mảng.Kết trái là một trong những ma trận nhưng mà các số hạng A(i,j)^B(i,j).A;B cùng size.  Một hệ phương trình tuyến đường tính có dạng bao quát : a11x1 + a12x2 +a1nxn = b1 Với : A = mxn là ma trận a21x1 + a22x2 + a2nxn = b2 hệ số …  am1x1 + am2x2 + amnxn = bm Một số phương thức để giải hệ này: ◦ Nghịch đảo Ma Trận ◦ Pmùi hương pháp khử Gauss ◦ Phương Pháp khử Gauss- Jordan ◦ Phương pháp phân tung ma trận(LU) A* = mx(n+1) là ma trận rất đầy đủ • Một trong những áp dụng của MATLAB là giải hệ pmùi hương trình đại số đường tính . • Trong MATLAB gồm một trong những hàm đã có được kiến thiết cùng để sử dụng cho những phương pháp này 1. 2. 3. 4. Nghịch hòn đảo ma trận. Pmùi hương pháp khử Gauss – Jordan. Phương thơm pháp phân ra ma trận(LU). Hạng của ma trận với ĐK bao gồm nghiệm của hệ phương trình A*X = B. 1.Nghịch đảo ma trận. Xét phương thơm trình tuyến đường tính. Dưới dạng ma trận hệ tất cả dạng sau. AX = B X =