Đề cương học kì 1 môn Sinh lớp 12 với không hề thiếu các ngôn từ lí thuyết đề xuất ôn giúp những em củng thay lại con kiến thức, sẵn sàng cho kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Đề cương học kì 1 môn sinh lớp 12


PHẦN NĂM DI TRUYỀN HỌC

GEN, MÃ DI TRUYỀN, QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

I. GEN

1. Khái niệm: gen là 1 đoạn phân tử ADN mang tin tức mã hoá một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay 1 phân tử ARN).

2. Cấu trúc chung của gen:

Gồm 3 vùng:

- Vùng điều hoà: nằm tại vị trí đầu 3’ của mạch cội có trách nhiệm khởi động cùng điều hoà quy trình phiên mã.

- Vùng mã hoá: mang thông tin mã hóa các axit amin.

+ SV nhân sơ: bao gồm vùng mã hoá liên tục . (gen ko phân mảnh)

+ SV nhân thực : bao gồm vùng mã hoá không liên tục, bao gồm sự xen kẽ giữa đoạn mã hoá aa (exon) cùng đoạn ko mã hoá aa (intron). (gen phân mảnh):

- Vùng kết thúc: nằm ở vị trí đầu 5’ của mạch gốc gồm nhiệm vụ dứt phiên mã.

II.MÃ DI TRUYỀN

1. Khái niệm:

- Mã di truyền là là trình tự sắp xếp các nuclêôtit vào gen công cụ trình tự chuẩn bị xếp những axit amin vào prôtêin.

- cùng với 4 các loại nuclêôtit làm cho 64 cỗ ba. Trong đó:

+ AUG: là bộ ba mở đầu, mã hóa aa mêtiônin (ở SV nhân thực), foocmin mêtiônin (ở SV nhân sơ)

+ UAA, UAG, UGA: là bộ ba kết thúc, không mã hoá aa nào.

2. Đặc điểm mã di truyền:

+ Đọc theo 1 chiều tiếp tục 5’-3’ trên mARN và không gối lên nhau.

+ tất cả tính phổ biến: tất cả các loài phần lớn dùng phổ biến 1 cỗ mã dt (trừ một vài nước ngoài lệ).

+ gồm tính sệt hiệu: từng bộ ba rọi mã hoá 1 aa.

+ có tính thoái hoá: nhiều cỗ ba khác nhau cùng mã hoá một aa (trừ metionin và triptophan chỉ được mã hoá xuất phát điểm từ một bộ ba).

III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN (TÁI BẢN, TỰ SAO)

1. Nguyên tắc:

- lý lẽ bổ sung:

+ A liên kết với T bởi 2 links hydro.

+ G liên kết với X bằng 3 links hydro.

- Nguyên tắc chào bán bảo toàn: vào mỗi ADN con mới tạo ra, gồm một mạch của ADN mẹ còn một mạch mới được tổng hợp.


2. Diễn biến: xảy ra vào nhân tế bào,ở kỳ trung gian trước lúc phân phân tách tế bào.

a. ADN tháo xoắn: Nhờ các enzim túa xoắn(enzim Hêlicaza), 2 mạch solo của phân tử ADN tách nhau dần tạo nên chạc tái phiên bản (hình chữ Y) cùng để lộ ra 2 mạch khuôn.

b. Tổng hòa hợp hai mạch ADN:

- Cả nhị mạch ADN hầu hết làm mạch khuôn.

- Enzim ADN polymeraza có trọng trách gắn những nuclêôtit thoải mái với mỗi nuclêôtit trên nhị mạch khuôn theo lý lẽ bổ sung.

- Enzim ADN polymeraza chỉ tổng đúng theo mạch mới theo chiều 5’ – 3’ nên:

+ Ở mạch khuôn 3’ – 5’ thì mạch bắt đầu được tổng hợp tiếp tục (cùng chiều tháo xoắn).

+ Ở mạch khuôn 5’ – 3’ thì mạch mới được tổng hợp từng đoạn (ngược chiều tháo dỡ xoắn) tạo các đoạn Okazaki. Tiếp đến các đoạn này được nối lại dựa vào enzim nối (enzim ligaza).

3. Kết quả: một ADN bà mẹ tạo 2 ADN nhỏ giống nhau với giống mẹ


PHIÊN MÃ – DỊCH MÃ

I. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA 3 LOẠI ARN

- ARN tin tức (m ARN):

+ sử dụng làm khuôn nhằm tổng hợp prôtêin.

+ media tin di truyền.

- ARN vận chuyển (tARN):

+ Một đầu với aa, một đầu mang bộ tía đối mã (anticôdon).

+ chuyên chở aa cho ribôxôm.

- ARN ribôxôm (rARN): là thành phần nhà yếu cấu tạo ribôxôm.

II. PHIÊN MÃ (TỔNG HỢP ARN)

1. Nguyên tắc:

Nguyên tắc ngã sung:

+ A chỉ links với U .

+ G chỉ liên kết với X .

2. Diễn biến: xẩy ra ở kỳ trung gian, trước lúc phân bào.

- Đầu tiên ARN pôlimeraza phụ thuộc vào vùng điều hoà có tác dụng gen túa xoắn để lộ ra mạch mã gốc (có chiều 3’" 5’) và ban đầu tổng hòa hợp mARN tại vị trí quánh hiệu.

- Sau đó, ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã nơi bắt đầu trên gen gồm chiều 3’" 5’ để tổng hợp đề nghị mARN theo nguyên tắc bổ sung (A - U ; G - X) theo hướng 5’ " 3’


- khi enzim dịch rời đến cuối gen gặp gỡ tín hiệu hoàn thành " phiên mã kết thúc, phân tử mARN được giải phóng. Vùng nào trên ren vừa phiên mã xong thì 2 mạch đối kháng của gene xoắn tức thì lại.

2. Kết quả:

- Ở tế bào nhân sơ: mARN sau phiên mã được áp dụng trực tiếp cần sử dụng làm khuôn để tổng đúng theo prôtêin.

- Ở tế bào nhân thực: mARN sau phiên mã cần được chế biến lại bằng phương pháp loại bỏ các đoạn ko mã hoá (intrôn), nối các đoạn mã hoá (êxon) tạo ra mARN trưởng thành.

III. DỊCH MÃ (TỔNG HỢP PROTÊIN)

1. Hoạt hoá aa:

2. Tổng phù hợp chuỗi polipeptit:

a. Mở đầu:

Tiểu đối kháng vị nhỏ xíu của ribôxôm thêm với mARN nghỉ ngơi vị trí phân biệt đặc hiệu (gần bộ bố mở đầu) và dịch rời đến bộ ba mở màn (AUG), aamở đầu - tARN tiến vào cỗ ba khởi đầu (đối mã của nó khớp với mã khởi đầu trên mARN theo qui định bổ sung), tiếp nối tiểu nhiều phần gắn vào chế tác ribôxôm hoàn chỉnh.


b. Kéo dãn chuỗi polypeptit:

- aa1 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của chính nó khớp với mã thứ nhất trên mARN theo chính sách bổ sung), một links peptit được hiện ra giữa axit amin mở đầu với axit amin lắp thêm nhất.

- Ribôxôm chuyển dịch sang bộ tía thứ 2, tARN di chuyển aa1 được giải phóng. Tiếp theo, aa2 - tARN tiến vào ribôxôm (đối mã của nó khớp cùng với bộ ba thứ nhì trên mARN theo cách thức bổ sung), hình thành liên kết peptit giữa axit amin trang bị hai và axit amin thứ nhất.

- Ribôxôm chuyển dời đến bộ ba thứ ba, tARN vận động aa2 được giải phóng. Quy trình cứ tiếp tục như vậy đến bộ cha tiếp gần cạnh với bộ ba ngừng của phân tử mARN.

c. Kết thúc:

- Ribôxôm tiếp xúc mã kết thúc thì quá trình dịch mã trả tất.

- aa bắt đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit để ra đời prôtêin bao gồm bậc kết cấu cao hơn.


* Pôlixôm: là hiện tại tượng có tương đối nhiều ribôxôm cùng dịch mã trên 1 mARN=> có tác dụng tăng công suất tổng vừa lòng prôtêin.(cùng loại)

IV. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ADN, mARN, PROTÊIN VÀ TÍNH TRẠNG

 

*

ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

I.KHÁI NIỆM ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

Điều hòa hoạt động vui chơi của gen là quá trình điều hòa số lượng hàng hóa của gen tạo ra trong tế bào, đảm bảo an toàn quá trình sinh sống của tế bào.

II. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA ren Ở SINH VẬT NHÂN SƠ

1.Mô hình kết cấu của Opêron Lac :gồm 3 phần

- Vùng khởi động (P): vị trí ARN pôlimeraza dính vào khởi động quá trình phiên mã.

- Vùng quản lý (0) : nơi prôtêin ức chế liên kết ngăn cản quá trình phiên mã.

- team gen cấu tạo (Z,Y,A): tổng hợp prôtêin để phân giải mặt đường Lactôzơ cung ứng năng lượng đến tế bào.

Gen điều hòa (R) : tạo prôtêin ức chế  để links với vùng quản lý ngăn cản quy trình phiên mã.


2. Sự điều hòa buổi giao lưu của Opêron Lac :

* * Khi môi trường xung quanh không có mặt đường Lactôzơ : (phiên mã không xảy ra)

Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế liên kết với vùng quản lý và vận hành ngăn cản quá trình phiên mã.

** Khi môi trường xung quanh đường Lactôzơ: (phiên mã xảy ra)

Lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế và ARN pôlimeraza links với vùng khởi đụng (P) để tiến hành phiên mã.

ĐỘT BIẾN GEN

I. KHÁI NIỆM VÀ CÁC DẠNG ĐBG

1. Khái niệm:

a. ĐBG: - Đột trở nên gen là những đổi khác trong cấu trúc của gen, tương quan tới một cặp nuclêôtit (gọi là bất chợt biến điểm) hoặc một số cặp nuclêôtit xẩy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN

- Đột phát triển thành gen hoàn toàn có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng với tế bào sinh dục.

- Tần số bỗng biến làm việc từng gen chưa có người yêu rất tốt 10-6- 10-4.

b. Thể đột nhiên biến: là cá thể mang gen bỗng dưng biến đã biểu lộ thành hình trạng hình.


2. Các dạng ĐBG: tất cả 3 dạng

- thay thế 1 cặp nuclêôtit: làm biến đổi 1 cỗ ba

- Mất 1 cặp nuclêôtit

-Thêm 1 cặp nuclêôtit

 => Đột biến mất hoặc thêm một cặp nu khiến hậu quả lớn số 1 vì làm cho dịch khung nên thay đổi toàn bộ những bộ bố từ vị trí thốt nhiên biến về bên sau.

II. NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ PHÁT SINH ĐBG

1. Nguyên nhân:

- mặt ngoài: vì tác nhân thứ lí, hoá học, sinh học.

- mặt trong: do xôn xao sinh lí, sinh hoá vào tế bào.

2. Chế độ phát sinh:

a. Vì sự bắt cặp không đúng trong nhân đôi của ADN: xảy ra ở các bazơ nitơ dạng hiếm.

G* có thể bắt cặp cùng với T làm thay thế sửa chữa G* – X → A – T qua 2 lần nhân đôi.

b. Do tác động của các yếu tố gây bột biến:

+ Tia tử nước ngoài (UV):làm đến 2 bazo timin trên cùng một mạch links với nhauà bỗng nhiên biến gen.

+ hóa học 5BU: làm sửa chữa A-T→ G - X qua 3 lần nhân đôi

+ ảnh hưởng tác động của 1 số virut: viêm gan B, hecpet


III. HẬU QUẢ, Ý NGHĨA

1. Hậu quả

- Đa số ĐBG vô ích vì làm biến đổi chức năng protein

VD: : Ở người, dịch thiếu máu bởi hồng ước hình liềm do chợt biến sửa chữa thay thế cặp A – T thành T – A.

- một số trong những đột trở nên gen hữu ích hoặc trung tính.

VD: Đột biến các gen phép tắc nhóm máu ở người.

- nấc độ có hại hay hữu ích của ĐBG phụ thuộc vào môi trường xung quanh và tổ hợp gen.

- khi ĐB gen tạo thành mã dt thoái hóa thì không tồn tại hại.

2. Vai trò ( ý nghĩa) của ĐBG:

+ ĐB gene là nguyên liệu chủ yếu cho quy trình tiến hóa và lựa chọn giống.

+ các đột biến tự tạo cũng là mối cung cấp nguyên liệu quan trọng trong chọn giống.

NST ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

I. HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC NST

1. Cấu tạo siêu hiển vi:

- Ở sinh vật dụng nhân thực:

+ NST được cấu tạo từ các đơn phân là nucleoxom (mỗi nucleoxom tất cả 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử protein histon).


+ mỗi NST xoắn theo nhiều cấp độ khác nhau để rút ngắn độ lâu năm phân tử ADN được cho phép xếp gọn gàng vào nhân cùng dễ dịch rời khi phân bào.

- những mức xoắn của NST: nấc xoắn 1(sợi cơ bản, đường kính 11nm)à nấc xoắn 2(sợi hóa học nhiễm sắc, đường kính 30 nm)à mức xoắn 3(siêu xoắn, đường kính 300nm)à cromatit(đường kính 700nm)

- Ở sinh đồ gia dụng nhân sơ: từng tế bào hay chỉ cất một phân tử ADN mạch kép, dạng vòng.

2. Hình thái NST:

- Ở sinh vật nhân thực: NST được kết cấu bới ADN link với prôtêin (chủ yếu ớt là histôn).

- Mỗi loại SV tất cả bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng cùng kích thước.

- làm ra NST quan sát rõ ràng nhất ở kì thân của quy trình nguyên phân.

- NST đơn: kết cấu NST khi tế bào không phân chia gồm trọng tâm động, đầu mút, trình tự mở màn nhân đôi.

- NST kép: có 2 cromatit bám nhau ở trọng điểm động .

- bộ NST lưỡng bội (2n): các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình dạng, kích thước, trình tự những gen.


- bộ NST 1-1 bội (n): cặp tương đồng còn lại 1 cái riêng lẻ, lâu dài trong tế bào giao tử.

- bao gồm 2 loại: NST thường, NST giới tính.

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

1. Khái niệm:

Đột biến kết cấu NST là những thay đổi trong cấu trúc NST .

Từ kia làm:

+ bố trí lại các gen trên NST.

+ Làm chuyển đổi hình dạng và cấu trúc NST.

2. Những dạng bỗng biến cấu trúc NST:

a. Mất đoạn:

- NST bị mất 1 đoạn → làm giảm số lượng gen→ làm cho mất cân đối gen.

- Hậu quả: thường tạo chết.

VD: Ở fan mất đoạn NST số 21, 22 gây ung thư máu

- Ứng dụng: mất đoạn nhỏ để một số loại khỏi NST phần lớn gen không hy vọng muốn.

b. Lặp đoạn:

- một quãng NST được lặp lại 1 hay nhiều lần→ có tác dụng tăng số lượng gen→ làm cho mất cân bằng gen.

- Hậu quả: bức tốc hoặc giảm bớt mức độ biểu thị của tính trạng.

VD:đại mạch, lặp đoạn làm cho tăng hoạt tính enzim amilaza hữu dụng trong cung cấp bia.


c. Đảo đoạn:

 - một quãng NST bị hòn đảo ngược 1800→ làm đổi khác trình tự những gen, ko làm biến hóa số lượng gene trên NST.

Hậu quả:

+ làm cho tăng, giảm, ngừng hoạt động vui chơi của gen→ đóng góp phần tạo loại mới.

+ Giảm tài năng sinh sản.

VD: Ở muỗi, lặp đoạn tạo nên loài mới.

d. Chuyển đoạn:

- là sự việc trao đổi đoạn trong 1 NST hoặc giữa những NST ko tương đồng→ làm thay đổi nhóm gene liên kết.

Hậu quả: có tác dụng giảm kĩ năng sinh sản

VD: Gây chuyển đoạn ở các dòng côn trùng→ làm cho giảm kỹ năng sinh sản→ cần sử dụng chúng phòng trừ sâu bệnh.

* những dạng ĐB cấu trúc NST tạo ra nguyên liệu cho tiến hóa.

 

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

Khái niệm: ĐB con số NST: là những biến đổi về con số ở 1 cặp NST, 1 số ít cặp NST hay tất cả các cặp trong bộ NST.

I. ĐỘT BIẾN LỆCH BỘI (DỊ BỘI)

1. Khái niệm:

- ĐB lệch bội: là sự biến hóa số lượng NST làm việc 1 hay là 1 số cặp NST tương đồng.


- Gồm những dạng:

+ Thể ko (2n- 2).

+ Thể một (2n- 1).

+ Thể tía (2n+ 1).

+ Thể bốn (2n+ 2).

+ Thể một kép (2n-1-1)…

2. Hình thức phát sinh: các tác nhân gây bất chợt biến làm cho 1 hay một số cặp NST không phân li.

- Trong sút phân :

+ 1 hay như là 1 số cặp NST ko phân li tạo những giao tử vượt hoặc thiếu 1 hay một số NST.

+ những giao tử này thụ tinh cùng với giao tử bình thường tạo thể lệch bội.

 Ví dụ: giao tử: (n+1) x n → chế tạo ra 2n+ 1 

(n -1) x n → tạo ra 2n - 1 

- trong nguyên phân :

Sự không phân li của 1 hay một số cặp NST ở những tế bào sinh dưỡng làm cho cho một trong những phần cơ thể mang bỗng nhiên biến lệch bội tạo ra thể khảm.

3. Hậu quả:

 Lệch bội làm mất thăng bằng gen:

+ Gây bị tiêu diệt ở quá trình sớm.

+ sút sức sống, giảm năng lực sinh sản.


VD: Ở người, hội hội chứng Đao (3 NST số 21), hội bệnh Tócnơ (XO).

Thể lệch bội thường chạm mặt ở đưa ra Cà cùng Lúa.

Ví dụ: Ở cà độc dược, thể lệch bội làm việc 12 cặp NST tương đồng→ chế tạo ra 12 dạng quả không giống nhau.

4. Vai trò:

+ Tạo vật liệu cho tiến hoá.

+ Xác xác định trí gene trên NST.

II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI

1. Tự nhiều bội:

a. Khái niệm: Tự nhiều bội là ĐB làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST solo bội của 1 loài và bắt buộc lớn hơn 2n.

Gồm nhiều bội chẵn (4n, 6n) với đa bội lẻ (3n, 5n).

b. Bề ngoài phát sinh:

Các tác nhân ĐB cản trở sự có mặt thoi vô sắc làm cả bộ NST không phân li.

 - Trong bớt phân: NST không phân li tạo ra giao tử 2n.

+ Giao tử 2n thụ tinh cùng với giao tử thông thường n tạo nên thể tam bội (3n).

+ Giao tử 2n thụ tinh với giao tử 2n tạo thể tứ bội (4n)

- vào nguyên phân: NST không phân li ở phần đa lần phân bào thứ nhất của phù hợp tử chế tạo ra thể tứ bội (4n).


2. Dị đa bội:

a. Khái niệm: Dị nhiều bội là ĐB làm tăng số lượng bộ NST solo bội của 2 loài không giống nhau trong 1 tế bào.

b. Bề ngoài phát sinh:

- Lai 2 loài không giống nhau tạo bé lai bất thụ.

- bé lai xa cất 2 cỗ NST solo bội n của 2 loài không giống nhau, không tồn tại cặp NST tương đương nên không bớt phân tạo thành giao tử→ không có công dụng sinh sản hữu tính (bất thụ).

- vì vậy lai xa khác loài kèm đa bội hoá → thể song nhị bội (2n + 2n): hữu thụ.

3. Đặc điểm:

- Do số lượng ADN tăng đề nghị tổng hợp hóa học hữu cơ mạnh, tế bào to, phòng ban sinh dưỡng lớn, trở nên tân tiến khỏe, chống chịu đựng tốt.

- Thể đa bội lẻ không tạo nên giao tử bình thường, quả ko hạt.

Ví dụ: nho, dưa hấu không hạt.

- Thể đa bội phổ cập ở thực vật, ít gặp gỡ ở động vật.

4. Ý nghĩa của thể đa bội:

- Tạo những giống cây xanh có năng suất cao, chống chịu tốt.

- Lai xa và đa bội hoá là tuyến phố hình thành chủng loại mới.


CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI (QLPL)

I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN CỦA MENĐEN

Phương pháp phân tích là PP phân tích cơ thể lai

Đối tượng nghiên cứu: Đậu Hà Lan.

1. Phương thức phân tích khung hình lai:

-Tạo cái thuần chủng (bằng cách cho mỗi dòng tự thụ phấn).

- Lai các dòng thuần chủng khác nhau.

- Phân tích hiệu quả lai (sử dụng phần trăm thống kê).

- chứng tỏ giả thuyết bằng thí nghiệm.

2. Thí nghiệm:

PTC: Cây hoa đỏ x Cây hoa trắng.→ F1 : 100% cây hoa đỏ

F1 từ bỏ thụ phấn.

F2: 705 cây hoa đỏ x 224 cây hoa trắng.

 (Tỉ lệ 3: 1)

F2: từ thụ phấn

F3: 1/3 cây hoa đỏ F2, tạo ra toàn hoa đỏ

2/3 cây hoa đỏ F2, mang đến tỉ lệ 3 đỏ : 1 trắng.

Cây hoa white F2 đến toàn cây hoa trắng.

II. SỰ HÌNH THÀNH HỌC THUYẾT KHOA HỌC

1. Giải thích: Theo Menden

- mỗi TT do 1 cặp nhân tố di truyền qui định.


- vào TB, các yếu tố di truyền không hòa trộn vào nhau.

- phụ vương (mẹ) truyền cho con (qua giao tử) một trong những 2 thành viên của cặp yếu tố di truyền.

* Qui ước: A:qui định hoa đỏ. A: phép tắc hoa trắng.

PTC: AA x aa

G: A a

F1: Aa (100% hoa đỏ)

F1 x F1: Aa x Aa

G: (0,5A : 0,5a) x (0,5A : 0,5ª)

F2: 0,25AA : 0,25Aa : 0,25Aa : 0,25aa

TLK gen: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa 1AA : 2Aa : 1aa

TLKH: 3 đỏ : 1 trắng.

2. Ngôn từ qui luật:

“Mỗi tính trạng do 1 cặp alen qui định, một tất cả nguốn cội từ bố, một có bắt đầu từ mẹ. Các alen của cha và bà bầu trong tế bào mãi sau riêng lẽ, ko hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, từng alen của cặp phân li đồng số đông về các giao tử, nên 50% số giao tử sở hữu alen này, và 1/2 số giao tử mang alen kia”

3. Lai phân tích:

- Là phép lai thân cá thể mang tính trạng (TT) trội với thành viên mang TT lặn để đánh giá kiểu gen của thành viên mang TT trội là đồng đúng theo (AA) giỏi dị vừa lòng (Aa).


4. Điều khiếu nại nghiệm đúng QLPL:

- bố mẹ phải thuần chủng.

- Tính trội yêu cầu trội hoàn toàn.

- số lượng cá thể thí nghiệm nên lớn.

III. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QLPL:

- những gen trên NST ở đầy đủ vị trí xác định gọi là locut.

- Mỗi gen tồn tại ở đa số trạng thái không giống nhau gọi là alen.

Ví dụ: gen chính sách màu hoa có:

A: cơ chế hoa đỏ; a: nguyên tắc hoa trắng.

è A và a là 2 alen với nhau.

- trong tế bào sinh dưỡng: NST mãi mãi thành tứng cặp, do đó gen cũng xuất hiện thành từng cặp alen.

- Trong quá trình giảm phân vị sự phân li đồng đầy đủ của cặp NST tương đương dẫn tới việc phân li của cặp alen về những giao tử.

IV. Ý NGHĨA CỦA QLPL:

- xác minh tương quan liêu trội lặn của 1 cặp tính trạng tương phản

- bình chọn độ thuần chủng của tương tự bằng cách thức lai phân tích.

 

QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

I. THÍ NGHIỆM LAI nhị TÍNH TRẠNG:


1. Thí nghiệm:

PTC: hạt vàng, trót lọt x hạt xanh, nhăn → F1 :100% phân tử vàng, trơn

Cho F1 từ bỏ thụ phấn.

F2: 315 hạt vàng, trơn tuột : 108 phân tử vàng, nhăn : 101 phân tử xanh, trơn : 32 hạt xanh, nhăn

F2 gồm tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1

= (3 hạt vàng : 1 hạt xanh) (3 phân tử trơn : 1 hạt nhăn)

2. Văn bản định luật:

Các nhân tố di truyền qui định các tính trạng không giống nhau phân li độc lập trong quy trình hình thành giao tử.

3. Điều khiếu nại nghiệm đúng của ql phân li độc lập:

- phụ huynh TC.

- Tính trội đề xuất trội hoàn toàn.

- số lượng cá thể thể nghiệm lớn.

- mỗi gen hình thức một tính trạng.

- Các cặp gen nằm trên những cặp NST tương đương khác nhau (điều kiện quan trọng).

II. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PLĐL:

- mỗi cặp ren nằm trên mỗi NST tương đương khác nhau.

- các cặp gen cũng như các cặp NST phân li chủ quyền và tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân thụ tinh.


Sơ đồ lai:

Qui cầu gen:

A: hạt tiến thưởng A cùng a nằm trong 1 cặp NST tương đồng

a: hạt xanh

B: vỏ trơn tru B và b vị trí 1 cặp NST tương đồng

b: vỏ nhăn

PTC: AABB x aabb

G: AB ab

F1: AaBb

F1 x F1: AaBb x AaBb

GF1: AB, Ab, aB, ab X AB, Ab, aB, ab

TL phong cách gen (TLKG):

1 AABB : 2 AABb : 1 Aabb : 2 AaBB : 4 AaBb

2 Aabb : 1 Aabb : 2 aaBb : 1 aabb

TL vẻ bên ngoài hình (TLKH):

9 đá quý trơn (A-B-)

3 xoàn nhăn (A-bb)

3 xanh trơn tuột (aaB-)

1 xanh nhăn (aabb)

III. Ý nghĩa của quốc lộ PLĐL:

- Nếu những cặp gen qui định các TT phân li ĐL thì suy ra được công dụng phân li phong cách hình sống đời sau.

Xem thêm: Việc Cần Làm Nếu Microsoft Edge Không Mở Được Microsoft Edge

- Tạo trở nên dị tổng hợp ( vì chưng sự tổ hợp các gen gồm sẵn ở bố mẹ) là nguồn vật liệu cho lựa chọn giống với tiến hóa.

Công thức tổng quát: vận dụng cho n cặp gen dị hợp

- Số loại giao tử là nghỉ ngơi F1 : 2n

- Số các loại kiểu hình F2 : 2n


- Số các loại kiểu ren F2 : 3n

- Tỉ lệ hình trạng gen nghỉ ngơi F2 : (1:2:1)n


- TLKH F2 : (3 : 1)n.

TƯƠNG TÁC gene VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

I. TƯƠNG TÁC GEN:

1. Khái niệm:

- can dự gen là sự tác đụng qua lại giữa những gen để xuất hiện một hình dáng hình ( thực hóa học là tương tác giữa các sản phẩm của gen).

- liên can gen hoàn toàn có thể xảy ra giữa các gen alen hoặc giữa các gen không alen.

- shop giữa gene không alen gồm:

+ can dự bổ sung.

+ xúc tiến cộng gộp.

+ T xúc tiến át chế.

2. Những loại tương tác:

a. Cửa hàng bổ sung: tỉ lệ thành phần KH :( 9 :7) và ( 9:6 :1)

 - Tương tác bổ sung là hình dạng tác cồn qua lại giữa các gen không alen làm mở ra kiểu hình mới.

 - Thí nghiêm:

PTC: hoa trắng x hoa white → F1 : 100% hoa đỏ

Cho F1 trường đoản cú thụ phấn:

F2 : 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng

Kiều ren F1 dị hợp tử 2 cặp ren AaBb cho 4 giao tử.

- mang thuyết mang đến rằng:

+ Khi bao gồm gen A với B : phép tắc hoa đỏ.

+ Chỉ bao gồm gen A hoặc chỉ gồm gen B → hoa trắng

+ có cả a cùng b → màu trắng

- Sơ vật dụng lai:

PTC: Aabb x aaBB.

F1 : AaBb

F1x F1 : AaBb x AaBb

=> Kiều gen với kiểu hình F2 là:

9 A – B – : 9 đỏ

3 A – bb : 3 aaB – : 1 aabb - 7 trắng

b. Cửa hàng cộng gộp: Tỉ lệ KH : 15 : 1

Tác động cộng gộp là thứ hạng tương tác của các gen trội nằm trong 2 hay những locut tương tác với nhau, trong những số đó mỗi gen trội các làm tăng sự thể hiện KH lên 1 chút.

Ví dụ: màu da của bạn do 3 gen A, B, C can hệ cộng gộp qui định.

+ vẻ bên ngoài gen: ABBCC : da đen

+ hình dạng gen: aabbcc: da trắng

+ hình dạng gen: AaBbCc : domain authority nâu đen

 è số lượng gen trội cùng gộp càng những thì con số kiểu hình càng tăng tạo cho phổ biến dạng liên tục.

- số đông tính trạng con số thường chịu sự bỏ ra phối vì kiểu liên tưởng cộng gộp

Ví dụ: sản lượng trứng gà, trọng lượng trứng gà.

II. TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN:

- Một gen hoàn toàn có thể tác động lên sự thể hiện của nhiều tính trạng không giống nhau hotline là gen đa hiệu.

Ví dụ: gen HbA nguyên tắc hồng cầu hình tròn bị đột trở thành gen HbS chế độ hồng ước hình liềm. HbS làm xuất hiện hàng loạt những bệnh lí khác trong cơ thể.

LIÊN KẾT gen HOÁN VỊ GEN

I. LIÊN KẾT GEN:

1. Thí nghiệm: Morgan cho lai 2 thiết bị ruồi giấm thuần chủng.

PTC: O+thân xám,cánh nhiều năm x O->thân đen, cánh cụt

F1: 100% thân xám cánh dài.

Cho O-> lai phân tích.

O->F1 thân xám cánh lâu năm x O+ thân đen cánh cụt

Fa1 thân xám, cánh nhiều năm : 1 thân đen, cánh cụt

2. Giải thích: F1 dị đúng theo 2 cặp gen ( Aa, Bb )

- F1 dị đúng theo hai cặp gen đến 2 gt buộc phải 2 cặp ren nằm bên trên 1 cặp NST và links hoàn toàn.

- Sơ đồ dùng lai: A : xám, a : đen, B : dài, b : cánh cụt

=> A và B thuộc nằm trên 1 NST a và b thuộc nằm trên NST

*

TLKH: 1/2 xám lâu năm : 1/2 đen cụt

3. Kết luận:

 - trên một NST có khá nhiều gen, các gen trên cùng 1 NST luôn luôn di truyền cùng nhau gọi là LK gen.

 - một nhóm gen trên cùng một NST gọi là team gen liên kết.

 - Số team gen link bằng số NST đối kháng bội (n)

Ví dụ: ở người có 2n = 46 NST→ người dân có 23 team gen liên kết.

II. HOÁN VỊ GEN

+ xẩy ra ở kì trước của sút phân 1.

+ vị trao đổi chéo của cca1 cromatit vào cặp NST tương đồng.

+ Chỉ xẩy ra ở con ruồi cái.

1. Thí nghiệm: Morgan cho ruồi loại F1 thân xám cánh dài, lai phân tích.

O+ thân xám cánh nhiều năm x O-> thân black cánh cụt

=> Fa: 965 xám – dài

944 đen – cụt

206 xám – cut

185 black – dài

2. Giải thích:

- ruồi đực thân đen cánh cụt cho 1 g.tử.

- nhưng mà Fa gồm 4 kiểu dáng hình với tỉ trọng không bằng nhau.

- phải ruồi loại thân xám cánh dài cho 4 g.tử với tỉ trọng không bằng nhau.

- Vậy trong bớt phân nghỉ ngơi ruồi mẫu có hiện tượng kỳ lạ hoán vị ren làm xuất hiện thêm các tổ hợp gen mới.

- Hoán vị gene là: hiện nay tượng các gen bên trên 1 cặp NST tương đồng đổi vị trí với nhau.

- Tần số hoạn gen : (HVG) là tỉ lệ thành phần % số cá thể có tái tổ hợp gen.

+ TSHVG giao động từ 0 – 50%.

+ TSHVG là thước đo khoảng cách giữa những gen trên cùng 1NST.

+ TSHVG f = (frac206+185965+944+206+185=0,17)

3. Sơ đồ dùng lai:

*

III. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LKG VÀ HVG:

1. Ý nghĩa của LKG:

- Đảm bảo sự di truyền định hình của loài.

- Gây tự dưng biến chuyển đoạn nhằm chuyển phần đông gen mong ước vào thuộc 1 NST.

- giảm bớt biến dị tổ hợp.

2. Ý nghĩa của hoán vị gen:

- làm tăng biến dị tổ hợp.

- tạo nên nhóm gen links quí.


- Là tất cả cơ sở để lập bạn dạng đồ di truyền.

DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

I. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH:

1. NST nam nữ và vẻ ngoài tế bào học khẳng định giới tính bằng NST:

a.  NST giới tính:

- NST giới tính là NST có chứa gen nguyên tắc giới tính và một số gen khác.

- gồm một cặp:

+ XX là cặp tương đồng.

+ XY là 1 cặp không tương đương hoàn toàn.

b. Một vài cơ chế tế bào học xác định giới tính:

- Ở động vật hoang dã có vú, con ruồi giấm:

+ bé đực là: XY 

+ bé đực là: XX

- Ở chim , bướm:

+ nhỏ cái: XX

+ con cháu là: XY

- Châu chấu:

+ bé đực: XO

+ nhỏ cái: XX

2. Di truyền liên kết với giới tính:

Di truyền liên kết giới tính là hiện tượng di truyền mà những gen xác định tính trạng nằm tại NST giới tính.

a. Gene trên NST X: gồm có đặc điểm

+ tác dụng lai thuận và nghịch khác nhau

+ Có hiện tượng di truyền chéo.

+ Tính trạng thể hiện không đồng đều ở cả 2 giới

Thí nghiệm:

- Lai thuận:

PTC: loài ruồi ♀ đôi mắt đỏ x con ruồi ♂ đôi mắt trắng

F1: 100%mắt đỏ.

F1 x F1 :

F2 : 3 mắt đỏ : 1 đôi mắt trắng

Lai nghịch:

PTC: ruồi ♂ đôi mắt đỏ x con ruồi ♀ đôi mắt trắng

F1 : 1 ♀ mắt đỏ : 1 ♂ mắt trắng.

F1 x F1

F2 : 1 ♀ mắt đỏ : 1 ♂ mắt đỏ: 1 ♀ mắt trắng: 1 ♂ mắt trắng

 b. Gen nằm bên trên Y:

- Nếu gene nằm bên trên Y có hiện tượng lạ di truyền thẳng, tính trạng chỉ bộc lộ ở 1 giới XY

 Ví dụ: Túm lông làm việc vành tai chỉ tất cả ở nam cùng tính trạng này dt từ tía cho con trai.

c.Ý nghĩa:

Sớm phân minh giới tính ở vật nuôi sẽ đem lại lợi ích kinh tế cao.

Ví dụ: Nuôi tằm đực tính năng nổi bật tằm cái bởi tằm đực đến năng suất tơ cao.

II. DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN:

1. Thể nghiệm của Coren:

- Lai thuận:

PTC : ♀ cây lá đốm x ♂ cây lá xanh

F1: 100% cây lá đốm

- Lai nghịch

PTC : ♀ cây lá xanh x ♂ cây lá đốm 

F1: 100% cây xanh xanh

2. Kết luận:


+ Lai thuận với lai nghịch khác nhau.

+ con lai luôn có KH giống bà bầu vì gen ngoại trừ nhân (trong ti thể, lạp thể).

+ ko tuân theo các qui luật di truyền như sự di truyền qua nhân

+ những gen vào tế bào chất cũng trở nên đột vươn lên là và cũng di truyền.

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN

I. MỐI quan HỆ GIỮA ren VÀ TÍNH TRẠNG

- Qua sơ đồ:

+ gene (AND) => mARN => polypeptit => Protein => tính trạng.

+ Protein qui định điểm lưu ý của tế bào => mô => cơ quan => cơ thể.

 - Sự biểu lộ của gen trải qua không ít bước do vậy nên có thể bị các yếu tố của môi trường bên trong và phía bên ngoài chi phối.

II. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU gen VÀ MÔI TRƯỜNG

- nhiều yếu tố của môi trường có thể ảnh hưởng đến sự bộc lộ của gen.

 Ví dụ:

+ tương đương thỏ Hymalaya gồm bộ lông white muốt ở toàn thân, trừ những đầu mút cơ thể có màu đen do nghỉ ngơi thân có ánh nắng mặt trời cao hơn tạo cho sắc tố melanin không tổng phù hợp được.

+ Cây hoa cẩm tú có cùng đẳng cấp gen nhưng tất cả màu không giống nhau tùy ở trong vào pH của đất.

+ bệnh dịch phênin Kêto niệu vị gen lặn bên trên NST thường nguyên tắc gây bệnh dịch thiếu công dụng trí tuệ, ví như khẩu phần bớt xén chất phê-nin alanin thì sẽ cải tiến và phát triển bình thường.

- Vậy kiểu hình được chế tạo thành do sự ảnh hưởng giữa kiểu gen với môi trường.

III. MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU gen

1. Mức phản ứng

- Tập hợp những kiểu hình của cùng 1 loại gen trước những đk môi trường không giống nhau gọi là mức phản bội ứng.

- Mức bội phản ứng vì chưng KG qui định nên di truyền được.

- Tính trạng bao gồm mức làm phản ứng rộng lớn là đông đảo TT số lượng, dễ biến hóa theo điều kiện môi trường.

Ví dụ: tính trạng năng suất, khối lượng, sản lượng trứng sữa.

2. Phương thức xác định mức phản ứng:

- tạo nên những thành viên có thuộc kiểu gen

- Rồi cho cái đó sống giữa những môi trường không giống nhau.

+ Ở thực vật tạo thành dinh dưỡng.

+ Ở động vật: nhân phiên bản vô tính.

3. Sự mềm dẻo thứ hạng hình (thường biến):

Sự mượt dẻo phong cách hình là sự chuyển đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen trước mọi điều kiện môi trường thiên nhiên khác nhau.

Ví dụ:

+ Sự chuyển đổi màu domain authority của rắn mối theo nền môi trường.

+ Sự biến đổi hình dạng là của cây rau củ mác.

b. Đặc điểm:

- không di truyền

- nút độ mềm dẻo kiểu hình nhờ vào vào vẻ bên ngoài gen.

- Mỗi dạng hình gen chì hoàn toàn có thể điều chỉnh KH trong một phạm vi tuyệt nhất định.

c. Ý nghĩa:

có ích cho sinh vật, góp sinh vật mê say nghi cùng với môi trường

CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

I. CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

1. Quần thể:

+ Là tập hợp những cá thể thuộc loài.

+ thuộc sống trong 1 không gian gian xác định.

+ Tại một thời điểm độc nhất định.

+ tất cả khả chế tác tạo cố gắng hệ mới.

2. Đặc trưng di truyền của quần thể:

- mỗi quần thể có một vốn gen sệt trưng.

a. Vốn gen:

- Là tập hợp toàn bộ các alen có trong quần thể tại một thời điểm xác định.

- Vốn gene được biểu đạt qua tần số alen, tần số kg (cấu trúc dt hay yếu tắc KG).

b. Tần số alen: là tỉ lệ giữa số lượng alen đó bên trên tổng số những loại alen của cùng 1 gen trong quần thể tại 1 thời điểm xác định.

c. Tần số KG (thành phần KG): là tỉ lệ thân số lượng cá thể mang gen kia trên tổng số cá thể trong quần thể

II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ, GIAO PHỐI GẦN

Trong quần thể từ thụ, giao phối gần thì:

- Tần số alen không đổi

- Tần số KG chuyển đổi theo hướng tỉ lệ thể đồng hợp tăng, tỉ lệ thể dị thích hợp giảm→ tạo các dòng thuần có KG khác nhau hãy chọn lọc không tồn tại hiệu quả.

+ Tần số kilogam dị hợp: (1/2)n

+ Tần số kg đồng hợp: 1- (1/2)n

( n : là số núm hệ)

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

- Quần thể ngẫu phối :

+ Là các cá thể giao phối hoàn toàn ngẫu nhiên.

+ tạo ra sự da dạng về KG, KH .

+ Tạo vươn lên là dị tổng hợp là nguyên liệu cho lựa chọn giống với tiến hoá.

VD: Quần thể người, gen phương pháp nhóm máu gồm 3 alen IA, IB, Io đã tạo nên 6 kilogam khác nhau.

- Tần số alen, tần số kg không đổi khác trong điều kiện nhất định.

IV. ĐỊNH LUẬT HACDI- VANBEC

1. Nội dung:

- trong một quần thể lớn, ngẫu phối : “nếu không tồn tại yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kilogam của quần thể sẽ duy trì không đổi từ cầm hệ này sang cố gắng hệ khác”, theo đẳng thức: p2 +2pq +q2 =1

- nếu như trong quần thể, gene A chỉ có 2 alen A cùng a thì quần thể được gọi là thăng bằng khi thoả mãn:

p2AA +2pqAa +q2aa =1

2. Điều kiện nghiệm đúng:

- QT có form size lớn

- Giao phối tự dưng với nhau

- không có chọn lọc tự nhiên và thoải mái (các cá thể có KG khác biệt có mức độ sống, sức chế tác như nhau)

- không có đột biến

- không tồn tại di nhập gene ( QT phải được bí quyết li cùng với QT khác)

3. Ý nghĩa:

Từ tần số những cá thể gồm KH lặn hoàn toàn có thể suy ra :

+ Tần số các alen lặn, alen trội.

+ Tần số những KG vào QT.

CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

* Để tạo ra giống mới tất cả 3 bước:

- tạo thành nguồn nguyên liệu là : biến dạng di truyền (BDTH, đột biến, ADN tái tổ hợp).

- chọn lọc KG ước muốn .

- tạo thành và duy trì dòng thuần.

I. TẠO GIỐNG DỰA TRÊN NGUỒN BDTH (trong sinh sản hữu tính)

Qui trình tạo giống thuần dựa vào nguồn BDTH:

- Tạo các dòng thuần chủng và mang đến lai những dòng thuần cùng với nhau.

- lựa chọn lọc những KG mong muốn dựa trên nguồn BDTH.

- sản xuất và duy trì dòng thuần về KG mong muốn.

=> tuy dễ triển khai nhưng mất không ít thời gian để đánh giá từng tổng hợp gen và gia hạn dòng thuần chủng.

II. TẠO GIỐNG LAI CÓ ƯU THẾ CAO

1. Tư tưởng ưu vắt lai:

- Ưu vắt lai là hiện tượng kỳ lạ con lai hơn hẳn bố mẹ về năng suất, sức phòng chịu, sinh trưởng cùng phát triển.

- Ưu nuốm lai biểu hiện rõ tốt nhất ở F1 tiếp nối giảm dần dần qua các thế hệ.

- nên có thể dùng F1 làm sản phẩm không dùng làm giống.

2. Các đại lý di truyền của hiện tượng kỳ lạ ưu cố gắng lai:

Giả thuyết rất trội: con lai sống trạng thái dị đúng theo về nhiều cặp gen sẽ có được KH thừa trội đối với dạng phụ huynh ở trạng thái đồng hợp.

3. Phương thức tạo ưu núm lai:

- Lai không giống dòng:

+ Tạo những dòng thuần (tự thụ hay giao hợp gần trải qua không ít thế hệ)

+ Lai các dòng thuần để tìm những tổ hòa hợp lai gồm ưu cầm cao.

- Lai thuận nghịch.: search ra tổng hợp lai có giá trị kinh tế nhất.

4. Bảo trì ưu nuốm lai: rất cực nhọc khăn

- Ở cây trồng: duy trì bằng sản xuất sinh dưỡng, nuôi ghép mô.

- Ở đồ nuôi: gia hạn bằng lai luân phiên.

5. Thành tựu:

Tạo nhiều giống bắt đầu ở lúa, mía, ngô…

Ví dụ: Lúa 52A x Lúa R242 → tạo lúa HY 766 

TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN

1. Qui trình:

- Xử lí vật mẫu bằng các tác nhân gây chợt biến (hoá chất, tia phóng xạ) với độ mạnh và thời gian phù hợp.

- Chọn các thể bất chợt biến gồm KH mong muốn muốn

- Tạo chiếc thuần chủng.

2. Đối tượng:

- Thường chạm chán ở TV với VSV, trong đó VSV là đối tượng người tiêu dùng có tác dụng cao nhất. Do chúng sinh sản nhanh ,dễ tạo dòng thuần.

- Đối với cây thu hoạch thân, lá, rễ khiến ĐB đa bội bằng cônsixin.

- Động vật: chỉ gây ĐB ở động vật hoang dã bậc phải chăng (tằm, ruồi giấm)

3. Thành tựu:

- Tạo được nhiều chủng VSV, tương tự lúa, đậu tương, củ cải đường…có điểm sáng quý

- VD: chế tác dâu tằm tam bội (3n) tất cả năng suất cao

+ Dâu tằm (2n) dâu tằm (4n)

+ Dâu tằm (4n) x dâu tằm (2n) → dâu tằm (3n)

II. TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO.

1. Technology tế bào thực vật

a. Lai tế bào xoma (tế bào sinh dưỡng)

- vứt bỏ thành của 2 tế bào khác loài.

- Nuôi những tế bào è trong môi trường quan trọng đặc biệt để chúng sản xuất tế bào lai

- ghép tế bào lai vào môi trường dinh dưỡng để chúng cải tiến và phát triển thành cây lai.

 * Ưu điểm: lập cập tạo những giống cây quí, mang điểm sáng 2 loài không giống nhau, mà phương pháp thường không làm được.

b. Nuôi ghép tế bào solo bội

- từ tế bào đối chọi bội (tế bào phân tử phấn, tế bào noãn không thụ tinh) phát triển thành cây 1-1 bội (n), kế tiếp xử lí cônsixin chế tạo cây lưỡng bội gồm kiểu ren đồng hợp tử.

- phương thức này có ưu điểm là dễ dàng chọn lọc dòng thuần vì tạo nên dòng solo bội đề xuất gen lặn được biểu hiện thành loại hình.

2. Công nghệ tế bào rượu cồn vật:

a. Nhân phiên bản vô tính (cừu Đoli, những SV chuyển đổi gen)

- bóc nhân tế bào của SV yêu cầu nhân bản

- cấy nhân vào tế bào trứng đang huỷ nhân→ cho phát triển thành phôi

- cấy phôi vào tử cung cừu dòng để có thai với sinh đẻ bình thường.

- chiên con có kiểu hình giống cừu cho nhân.

b. Ghép truyền phôi: giảm phôi thành nhiều phôi ghép vào tử cung của những con vật khác nhau để tạo ra nhiều loài vật có đẳng cấp gen như là nhau.

TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN

I. CÔNG NGHỆ GEN

1. Khái niệm công nghệ gen:

a. Khái niệm technology gen: là quy trình tạo ra tế bào hoặc sinh vật tất cả gen bị đổi khác hoặc thêm gene mới.

b. Kĩ thuật chuyển gen: là kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp nhằm chuyển ren từ tế bào này sang trọng tế bào khác nhờ vào thể truyền.

Thể truyền (plasmit, virut, NST nhân tạo) :là một đoạn ADN bé dại có khả năng nhân đôi độc lập.

2. Các bước tiến hành trong kỹ thuật đưa gen:

a. Chế tạo ra ADN tái tổ hợp:

- bóc tách thể truyền với ADN yêu cầu chuyển.

- giảm một đoạn gene của TB đến nối vào thể truyền tạo ra ADN tái tổ hợp.

Giai đoạn này tiến hành hiện nhờ vào :

+ enzim cắt restrictaza

+ cùng enzim nối ligaza.

 - ADN tái tổ hợp là một trong những phân tử ADN bé dại được gắn ráp từ những đoạn ADN của thể truyền và gen phải chuyển.

b. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận:

Nhờ CaCl2 hoặc xung điện có tác dụng dãn màng để lấy ADN tái tổ hợp vào tế bào.

c. Phân lập mẫu tế bào đựng ADN tái tổ hợp:

Dựa vào thành phầm của gen đánh dấu bên trên thể truyền để nhận thấy AND tái tổ hợp.

II. ỨNG DỰNG CÔNG NGHỆ gen TRONG TẠO GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN:

1. Khái niệm sinh vật biến đổi gen:

a. Khái niệm: sinh vật đổi khác gen là sinh vật tất cả hệ gen thay đổi phù thích hợp với ích lợi của con người.

b. Cha cách thay đổi gen:

- Đưa thêm một gen kỳ lạ vào hệ gen.

- Làm biến hóa 1 gen có sẵn trong hệ gen.

- đào thải hoặc có tác dụng bất hoạt một gene nào đó trong hệ gen.

2. Một số thành tựu chế tạo giống đổi khác gen:

a. Tạo động vật chuyển gen:

- Trứng thụ tinh trong ống nghiệm sản xuất hợp tử.

- Tiêm gen cần chuyển vào hòa hợp tử → cách tân và phát triển thành phôi.

- ghép phôi vào tử cung của loài vật khác để nó đem thai cùng sinh đẻ bình thường.

Ví dụ: cừu, chuột,…

b. Tạo ra giống cây trồng thay đổi gen:

- gửi gen trừ sâu của vi trùng vào cây bông.

- chế tác giống lúa “gạo vàng” tổng vừa lòng β – caroten.

c. Tạo chiếc vi sinh vật biến hóa gen:

Tạo dòng vi khuẩn mang gene của loài không giống để chế tác ra thành phầm sinh học lớn.

Ví dụ: chuyển gen insulin ở người vào vi trùng để sản sinh những insulin trị dịch tiểu mặt đường ở người.

DI TRUYỀN Y HỌC

I. BỆNH DI TRUYỀN PHÂN TỬ

1. Khái niệm:

Bệnh di truyền phân tử là bệnh dịch được nghiên cứu và phân tích cơ chế gây bệnh ở tại mức phân tử.

2. Nguyên nhân, qui định gây bệnh:

- Nguyên nhân: vày ĐBG tạo nên. Bệnh nặng hay dịu là do tính năng của phường do gen đột biến gây bệnh.

- Cơ chế: Alen đột nhiên biến hoàn toàn có thể không tổng hợp, tổng phù hợp ít xuất xắc nhiều phường cùng nhiều loại hoặc tổng hợp p. Khác một số loại so với ren bình thường→ làm rối loạn TĐC trong khung người gây bệnh

3. Bệnh pheninketo niệu sống người:

- Nguyên nhân: Do bỗng dưng biến ở gen mã hoá enzim xúc tác bội phản ứng chuyển pheninalanin thành tirozin.

- Cơ chế: Alen bị tự dưng biến không tổng đúng theo được enzim. đề nghị pheninalanin chẳng thể chuyển thành tirozin mà lại ứ động trong máu lên não khiến mất trí.

II. HỘI CHỨNG BỆNH LIÊN quan lại ĐẾN NST

1. Khái niệm:

Đột đổi mới cấu trúc, só lượng NST thường tương quan đến tương đối nhiều gen gây 1 loạt tổn thương nên người ta gọi là hội chứng.

2. Hội triệu chứng Đao:

- Do chợt biến lệch bội vượt 1 NST 21 vào tế bào.

- NST 21 nhỏ, đựng ít gen yêu cầu sự mất cân đối do NST 21 ít nghiêm trọng→bệnh nhân còn sống.

- Đặc điểm người mắc Đao: người thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch…

- Tuổi mẹ càng tốt thì tần số sinh nhỏ Đao càng lớn.

III. BỆNH UNG THƯ

1. Khái niệm:

- Ung thư là bệnh dịch được đặc thù bởi sự tăng sinh không kiểm soát và điều hành được của một loại tế bào tạo thành thành khối u chèn ép các cơ quan.

- u ác tính: Tế bào khối u bóc tách khỏi mô đi vào máu tạo ra khối u các nơi→ gây chết.

2. Nguyên nhân, chế độ gây bệnh:

- Nguyên nhân: do ĐBG, đột nhiên biến NST.

- Cơ chế:

+ Do thốt nhiên biến ren tiền ung thư

+ Đột biến đổi gen khắc chế khối u.

- Đây là chợt biến gene trội nhưng xẩy ra ở tế bào sinh dưỡng cần không di truyền

- Biện pháp: hoá trị, xạ trị.

BẢO VỆ VỐN gen CỦA LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC

I. BẢO VỆ VỐN GEN:

1. Trọng trách di truyền:

Là sự lâu dài trong vốn gen của chủng loại người những đột biến chuyển gây chết, nửa gây bị tiêu diệt mà khi bọn chúng chuyển lịch sự trạng thái đồng đúng theo tử sẽ gây nên chết hoặc làm sút sức sinh sống của cá thể.

2. Biện pháp để bảo vệ vốn gen:

- Tạo môi trường sạch, tinh giảm tác nhân thốt nhiên biến.

 - Sử dụng những biện pháp support di truyền và chọn lọc trước sinh.

- sử dụng liệu pháp gen để sửa chữa thay thế gen dịch thành gen lành

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC

- ảnh hưởng tác động xã hội của việc lời giải bộ gene người

- Những vấn đề phát sinh bởi vì nghiên cứu technology gen, technology tế bào.

* thông số thông minh (IQ): là chỉ số review khả năng kiến thức của từng người. Kỹ năng trí tuệ được di truyền, nhưng cần thiết chỉ phụ thuộc vào di truyền để review khả năng trí tuệ