ko giờ rồi anh ngủ đi thôi hơi đâu mà băn khoăn lo lắng anh ơi bọn mình nghèo túng đến mang lại quen Ngày sau phong lưu mới thương thêm đời nào nghèo hoài giỏi sao? ko giờ rồi anh biết chưa anh? Sao anh còn thao thức trong tối Thà nghèo mà lại biết yêu thương nhau Còn hơn nhiều có đổi thay mau Thôi anh đừng ai oán nhé anh... Anh ơi! Anh xem xét chi từng ngày một Cho em gối chăng ơ thờ ngay gần nhau như đơn độc tội lắm! Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ Đâu ai đói mà lại anh lo Thôi anh đừng bi lụy nhé anh..! không giờ rồi anh ngủ đến say Mai phía trên còn lo kế sinh nhai Dù đàn mình vẫn trắng 2 tay Vẫn tin niềm hạnh phúc ở tương lai Không khi nào tình nhạt phai..!!

Bạn đang xem: Không giờ rồi anh ngủ đi thôi


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 4 Theo Thông Tư 22, 50 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán (Có Đáp Án)

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.