*
Tùy theo nghiệp nhân con tín đồ đã gây tạo ra trong qúa khứ có sai khác, mà đến lúc lâm chung mọi người hấp hối đều sở hữu những thể hiện lâm tầm thường khác nhau. Hoặc có tín đồ biết trước giờ chết vui vẻ niệm Phật nhưng chết, hoặc có người đầy sự thảng thốt, run sợ… thậm chí còn có tín đồ khi sắp chết đã gồm có tướng thể hiện của các cảnh giới Ngạ quỷ, Súc sanh… như thế tuỳ theo nghiệp nhân thiện tuyệt ác mà con tín đồ sắp chết gồm những biểu hiện lâm phổ biến khổ đau hay niềm hạnh phúc để rồi tái sanh về cảnh giới lành tuyệt dữ. Phổ biến quy, cảnh giới nhưng mà con bạn tái sinh là cảnh giới tương ưng với việc khao khát và thoả mãn từ bỏ thân của mỗi người.

Bạn đang xem: Khi chết con người đi về đâu

CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANH

A. DẪN NHẬP:

Tựu trung những cảnh giới mà con fan sẽ tái sinh vào là cảnh giới gì ? bởi động lực căn phiên bản nào dẫn dắt thần thức con tín đồ đi tái sanh? Sự lâu dụng khổ cực hay niềm hạnh phúc của từng cảnh giới ra sao? Nỗi bình yên hay hốt hoảng để tương ứng với từng cảnh giới chuẩn bị tái sanh của nhỏ người như vậy nào? những yếu tố buộc phải và đủ nhằm biện minh về việc hình thành một cảnh giới là nguyên tố gì? Đó là những vấn đề mà fan Phật tử bọn họ không thể không biết.

B. CHÁNH ĐỀ

I. NGHIỆP VÀ CÁC CẢNH GIỚI TÁI SANH

1. Nghiệp – nhân tố quyết định cho việc tái sanh:

Theo ý kiến đạo Phật bé người sau thời điểm chết không phải là mất hẳn, đó chỉ là 1 trong những trạng thái biến dạng của nghiệp thức. Thân xác phân tán tuy nhiên phần trọng điểm thức tiếp tục cuộc truy ước trong sự ước mong được vừa ý về đối tượng người sử dụng ( cảnh giới) tương ứng. Và cứ như vậy con người họ khi không đạt mang đến Thánh vị, thì mãi luẩn quẩn trong cuộc đuổi bóng bắt hình vị trí trò chơi luân hồi huyễn mộng lỗi hư thực thực này.

Ai là tác giả của game show hư hỏng thực thực này ? Đó chính là nghiệp- là nguyên động lực dẫn dắt con người đi vào tái sanh trong các cảnh giới luân hồi. Nghiệp là những hành động có tác ý, từ nghiệp tạo thành thành sức khỏe của nghiệp hay còn gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực bỏ ra phối tái sanh của bé người sang một trong tứ loại sau:

a. Cực trọng nghiệp : nghĩa là những hành động trọng yếu hay là đa số hành nghiệp nhân cực trọng. Nếu rất trọng nghiệp thuộc về nhiều loại bất thiện đó là đa số nghiệp như : Ngũ nghịch, Thập ác. Bởi như cực trọng nghiệp trực thuộc về nhiều loại thiện kia là mọi nghiệp như: tín đồ chứng đắc những quả vị tứ thiền sắc giới trở lên.

b. Tập cửa hàng nghiệp: còn được gọi là Thường nghiệp. Tập tiệm nghiệp là những bài toán làm, khẩu ca hàng ngày họ hay làm và thường nhớ đến yêu dấu hơn hết. Phần nhiều thói quen thuộc lành tốt dữ dần dần uốn nắn tạo ra thành thực chất của nhỏ người. Ngay trong khi vô thức đôi khi nó vẫn hiện tại khởi. Trong số loại nghiệp thì nghiệp này vào vai trò siêu quan trọng.

c. Tích trữ nghiệp: Đời sinh sống của nhỏ người lúc này là sự tích lũy bởi vô số những nghiệp từ bỏ trong quá khứ đang tạo. Vào sự luân hồi vô tận con người ai ai cũng đã tích luỹ đến mình một vài lượng lớn gia sản nghiệp. Như thế, Tích luỹ nghiệp là đầy đủ nghiệp vày tích luỹ nhiều đời. Nghiệp này có công năng dẫn dắt con tín đồ đi tái sanh, khi tía loại nghiệp trên vắng mặt.

d. Cận tử nghiệp: là nghiệp nhân sau cuối con người nhớ tưởng cơ hội lâm chung. Trọng tâm niệm sau cuối của con bạn nếu là niệm ác tức đã tái sanh vào một trong các cảnh khổ. Vai trung phong niệm cuối cùng của con bạn nếu là niệm thiện tức sẽ tái sanh vào trong 1 trong các cảnh giới lành, đây gọi là Cận tử nghiệp.

Khi con fan lâm chung, nếu không tồn tại Cực trọng nghiệp tốt Tập quán nghiệp nào làm cho động cơ cho việc thúc đẩy tái sinh thì Cận tử nghiệp sẽ dẫn dắt con fan thọ sanh. Hoặc nếu không tồn tại cả cha loại nghiệp đề cập trên thì Tích luỹ nghiệp vẫn dẫn dắt con tín đồ tái sanh.

2. Các cảnh giới tái sanh:

Trong vũ trụ bát ngát có tất cả mười cảnh giới nhưng mà tuỳ theo nghiệp lực của mọi người tạo ra, tương ứng để tái sanh vào một trong những trong mười cảnh giới đó. Mười cảnh giới đó bao gồm bốn cảnh giới Thánh với sáu cảnh giới phàm.

Thần thức nhỏ người sau khoản thời gian chết sẽ có được hai tình huống xảy ra. Nếu người nào gồm công phu tu hành đạt mang đến được cảnh giới nghiệp sạch mát tình không, tuỳ mức đoạn vô minh vi tế gồm sâu tuyệt cạn hoặc xong sạch nhưng mà sanh về 1 trong những bốn cảnh giới Thánh là Phật, người tình Tát, Duyên giác và Thanh Văn. Hoặc như người nào tuy tu hành nhưng không đoạn được phiền não, không đạt cho cảnh giới nghiệp sạch tình không…nhưng do tâm nguyện khẩn thiết cầu sanh trái đất Cực lạc cùng thường trì Thánh hiệu Phật A Di Đà, fan đó cũng khá được thoát ly sinh tử, khi lâm phổ biến được vãng sanh về quả đât Tịnh độ của chư Phật, lần hồi tiến tu cho tới ngày thành Phật.

Còn bằng tín đồ nào còn nghiệp sau khoản thời gian chết đều cần tái sanh vào một trong sáu cảnh giới luân hồi. Tuỳ theo nghiệp nhân trái của từng con người dân có sai khác mà người ta phải sinh vào cảnh giới khổ cực hay hạnh phúc. Sáu cảnh giới nhưng mà con fan phải luân hồi qua lại kia là: Thiên đạo, Nhân đạo, A tu la đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo và Điạ lao tù đạo. Trong các số đó hai cảnh giới đầu là cảnh giới thiện đạo đây là cảnh giới hạnh phúc, bốn cảnh giới sau là cảnh giới ác đạo là cảnh giới khổ đau. Tầm thường quy, con tín đồ trong mẫu sống bất tận, hầu hết vì vô minh che lấp tạo thành các nghiệp lành xuất xắc dữ rồi phải phụ thuộc vào nghiệp lành tuyệt dữ cơ mà tái sanh vào trong 1 trong sáu cảnh giới luân hồi.II. Luân hồi trong lục đạo

Trong phạm vi nội dung bài viết chúng tôi xin trình diễn giản lược về cảnh giới lâu dụng với nghiệp nhân tái sanh, biểu lộ lâm chung… trong sáu cảnh giới luân hồi với cảnh giới Tịnh độ nhưng thôi. Nơi cảnh giới Tịnh độ cửa hàng chúng tôi triển khai về cảnh giới tây phương Tịnh độ (thế giới cực Lạc của Phật A Di Đà) làm cho đại biểu.

1. Sanh về ác đạo

a. Địa ngục đạo:

Địa ngục tù tiếng phạn là vật nài lạc ca, tức là Khổ cụ, Phi đạo, Ác nhân… Địa lao tù là cảnh giới vào đó không tồn tại hạnh phúc, địa điểm có tương đối đầy đủ muôn vàn sự đau khổ mà những người dân tạo cay nghiệt phải sanh về để trả lại gần như nghiệp nhân bất thiện trong thừa khứ.

a.1 Cảnh giới lâu dụng:

* Khổ lạc lâu dụng:

Chúng sanh nghỉ ngơi cảnh âm phủ phải chịu sự gieo neo vô cùng, như trong kinh Địa tạng có dạy: chúng sanh nghỉ ngơi cõi này, một ngày một đêm trải qua trăm vạn lần bị tiêu diệt đi sống lại để chịu những khổ báo như ăn uống hoàn fe nóng, hấp thụ nước đồng sôi, bị kéo lưỡi đến trâu cày…

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh dịa ngục gần như dùng thức thực mà gia hạn thân. Các loại này cũng đều có thọ dụng phần đoạn thực vi tế, tạng phủ có hơi gió thoảng động, bởi nhân duyên này mà lại được sống lâu.

* Dục nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh nghỉ ngơi cảnh địa ngục không tồn tại hành dâm, bởi bị không ít sự hình phạt đau khổ.

a.2 Nghiệp nhân và biểu hiện lâm chung:

* Nghiệp sanh tái sanh:

Người nào hiện nay đời bất tín Tam bảo, tạo những nghiệp cực ác như ngũ nghịch, thập ác… sau khi chết đang đoạ vào cảnh giới khổ đau này.

* biểu hiện lâm chung:

Nếu ai lâm chung, đoạ vào cảnh giới địa ngục sẽ có những biểu hiện sau:

– chú ý ngó thân quyến với con mắt ghét giận.

– Đi đại tiện, đái tiện cơ mà không tuyệt biết.

– nằm úp sấp mặt hoặc giấu mặt.

– Thân hình với miệng mồm đa số hôi hám.

– khung người co lại, tay chân phía trái chấm xuống đất.

b. Ngạ quỷ đạo:

Ngạ quỷ giờ phạn Preta, Ngạ là đói khát, Quỷ là gớm sợ. Ngạ quỷ là chỉ hồ hết chúng sanh liên tục bị nạn đói khát và thấp thỏm đe dọa đời sống. Thân tướng Ngạ quỷ có không ít hình thù khôn xiết xấu xa, mắt thường xuyên con tín đồ không thể thấy được. Ngạ quỷ không tồn tại một cảnh giới riêng biệt biệt, cơ mà sống vào rừng bụi, ở mọi nơi nhơ bẩn…

b.1 Cảnh giới lâu dụng :

* Khổ lạc lâu dụng:

Chúng sanh làm việc cảnh giới Ngạ quỷ chịu phần nhiều khổ não về sự việc đói khát chỉ tất cả chút ít phần vui. Đại để loài Ngạ quỷ tạo thành ba các loại là: Quỷ đa tài, hạng Quỷ này vì đời trước tất cả tu phước buộc phải hiện đời được nhà hàng sung mãn có tương đối đầy đủ thần lực; các loại thứ nhì là Quỷ thiếu thốn tài, hạng Quỷ này đời trước tuy bao gồm tu phước nhưng không nhiều, đề nghị hiện đời tuy bao gồm đủ vật nhà hàng siêu thị nhưng không được như ý và thần lực nhát cỏi; một số loại thứ cha là Quỷ Hy tự, hạng Quỷ này bụng lớn như chiếc trống cổ nhỏ như cây kim, bởi do đời trước tham lam bỏn xẻn, buộc phải hiện đời luôn luôn phải chịu cảnh đói khát liên tục…

* Ẩm thực thọ dụng:

Chúng sanh sinh sống cảnh giới Ngạ quỷ phần đa dùng thô đoạn thực, tức ẩm thực ăn uống những thiết bị thực như nhỏ người. Có điều, chủng loại Ngạ quỷ Hy trường đoản cú ( Quỷ hèn phước) chỉ ăn uống thuần thiết bị bất tịnh. Loài Ngạ quỷ này trong khi thấy nước xuất xắc thức ăn thì các vật này đông đảo hoá thành máu lửa và mèo sạn.

* Dục lây nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ngơi nghỉ cảnh giới Ngạ quỷ bởi vì vì gồm khổ vui xen lộn nên gồm sự dâm dục.Ở cõi này khi hai tương đương giao hợp, trong thâm tâm khoái lạc tột độ liền có chất bất tịnh chảy ra.

b.2 Nghiệp nhân tái sinh và biểu thị lâm chung:

* Nghiệp nhân tái sanh:

Người nào hiện tại đời tạo gần như nghiệp ác cộng với tánh xuất xắc tham lam keo kiệt, không mê thích làm những việc lành bố thí, cúng dường…sau khi chết sẽ đọa vào cảnh giới đau khổ này.

* thể hiện khi lâm chung:

Nếu ai lâm thông thường đọa vào cảnh giới Ngạ quỷ sẽ có những biểu hiện sau :

– Thân rét như lửa.

– thường lo nghĩ đói khát, hay nói tới việc nạp năng lượng uống.

– ko đại tiện tuy vậy đi vệ sinh nhiều.

– Đầu gối bên yêu cầu lạnh trước.

– Tay bên bắt buộc nắm lại thể hiện lòng bỏn xẻn.

c. Súc sinh đạo:

Súc sinh hay còn được gọi là bàng sanh. Bàng sinh là loại chúng sanh tất cả xương sống nằm ngang. Lại chữ bàng tức là “biến mãn” vày bàng sanh có tương đối nhiều chi một số loại và các cõi đều phải có loài này. Đây là cảnh giới thuần đau khổ, hình thù kỳ dị.

c.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng:

Chúng sanh sinh sống cảnh giới bàng sinh chịu phần nhiều khổ về nạp năng lượng nuốt lẫn nhau, chỉ có chút ít phần vui. Bọn chúng sanh sống cảnh này đề nghị chịu các sự đánh đập, cày bừa, bị banh domain authority xẻo thịt và nấu nướng, bị fan nhai nuốt… Nói chung, họ luôn sống trong tâm địa trạng đam mê mê xen lẫn đầy nỗi sợ hãi.

* Ẩm thực lâu dụng :

Chúng sanh ngơi nghỉ cảnh giới súc sanh rất nhiều dùng thô đoạn thực. Những loài rồng hay sử dụng rùa, cá, ếch, nhái… làm cho thức ăn, chủng loại kim suý điểu cần sử dụng rồng làm cho thức ăn, các vị long vương tất cả phước báo cũng thọ dụng các trân vị như hương thơm phạn, cam lồ, cơ mà miếng ăn ở đầu cuối đều biến thành ếch nhái. Còn lại các loài bàng sanh không giống đều nhà hàng siêu thị những đồ vật bất tịnh.

* Dục truyền nhiễm thọ dụng:

Chúng sanh ở cảnh giới Súc sanh, vị vì bao gồm khổ vui xen lộn nên bao gồm sự hành dâm. Ở cõi này khi hai như là giao hợp, trong tâm địa khởi niệm khoái lạc tột đỉnh liền gồm chất bất tịnh rã ra.

c.2 Nghiệp nhân tái sinh và thể hiện lâm chung:

* Nghiệp duyên tái sanh:

Người nào hiện tại đời tạo những ác nghiệp cộng với tánh tê mê mê, ngu độn…bướng bỉnh ko nghe theo lời dạy của những bậc trưởng thượng, cố gắng chấp không chịu đựng sửa sai, sau khi chết đọa vào cảnh giới khổ đau này.

* biểu lộ lâm chung:

Nếu ai lâm bình thường đoạ vào cảnh giới bàng sanh sẽ có được những biểu lộ sau :

– sinh lòng yêu quý vợ con đắm đuối ko bỏ.

– Ngón tay cùng ngón chân đông đảo co quắp.

– ngu si mờ mịt như lâm vào cảnh mê sảng.

– mọi trong thân mình phần đa toát mồ hôi.

Xem thêm: Các Trò Chơi Tiếng Anh Cho Trẻ Em Tăng Tương Tác Cho Lớp Học

– ngôn ngữ khò khè miệng hay ngậm đồ vật ăn.

d. A tu la đạo

A tu la nói một cách khác là A tố lạc dịch là vô đoan chánh, phi thiên…. đấy là hạng chúng sanh không khi nào hớn hở tươi vui, phần lớn có hình tướng không được đoan chánh tâm luôn sân hận với hay sanh ái dục. A tu la bao gồm bốn bậc sẽ là Thiên A tu la, Nhân A tu la, Ngạ quỷ A tu la cùng Súc sanh A tu la.

d.1 Cảnh giới lâu dụng:

* Khổ lạc lâu dụng :

Chúng sanh sinh sống cảnh giới A tu la lâu sự khổ vui xen tạp, hoặc các hoặc không nhiều tuỳ theo tội phước hơn nhát của từng người. Nói chung, A tu la tuỳ theo ở cảnh giới như thế nào thì có sự khổ lạc thọ dụng tương tự như như sinh hoạt cảnh giới đó, chính vì như vậy họ không tồn tại chủng các loại và trụ xứ riêng biệt biệt.

* Ẩm thực lâu dụng:

Chúng sanh nghỉ ngơi cảnh giới A tu la thọ dụng bao gồm thô đoạn thực cùng tế đoạn thực. A tu la sống trong Súc sanh, Ngạ quỷ cùng cõi tín đồ dụng những vật bất tịnh. Riêng loài thiên A tu la dù là ăn những món nạp năng lượng trân vị, tuy vậy miếng ở đầu cuối tự nhiên hóa ra bùn tuyệt sâu nhái.

* Dục lây nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh sống cảnh giới A tu la có sự hành dâm tương đương như chúng sanh loại người, quỷ, bàng sanh.

d.2. Nghiệp nhân tái sinh và biểu thị lâm chung.

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện nay đời tuy tất cả tu ngũ giới nhưng trọng tâm còn nhiều sân hận cùng lòng dục nhiễm, sau khi chết vẫn đoạ vào cảnh giới khổ cực này.

* biểu lộ lâm chung :

Có thể nói A tu la là 1 dạng không giống của Ngạ quỷ, bởi vì vậy biểu hiện lâm thông thường của người nào chuẩn bị tái sanh về cảnh giới A tu la, thời bao gồm những biểu lộ như bọn chúng sanh tái sanh về cảnh giới Ngạ quỷ.

Có điều, vì sao trong A tu la tất cả thiên A tu la núm mà một số loại này vẫn xếp sau nhân đạo. Sở dĩ như thế do bởi vì hạng A tu la sinh sống cõi trời, vày tâm sân hận cùng ái nhiễm của họ mà có vấn đề kém hơn cõi người:

– mặc dù loài này có ăn các món nạp năng lượng trân vị tuy vậy miếng ăn cuối cùng tự nhiên hoá thành bùn tuyệt ếch nhái.

– Ở vào cõi trời mưa hoa hoặc châu báu, khu vực cõi bạn mưa nước cõi A tu la mưa xuống hồ hết binh khí dao gậy.

– Loài fan tâm tỉnh bơ nên dễ thực hành theo chánh pháp của Như lai, loài A tu la trung ương sôi nỗi hơn thua nên khó tu đạo giải thoát.

2. Sinh về thiện đạo

a. Nhân đạo:

Nhân đạo là nẽo người. Nhân tức là nhẫn chỉ mang lại loài người khi gặp mặt cảnh thuận nghịch đều sở hữu năng lực nhẫn nại an chịu với duyên phần. Bọn chúng sanh sinh hoạt cảnh giới này sự thọ tận hưởng có niềm hạnh phúc lẫn đau đớn chứ chưa phải thuần khổ như tư cảnh giới trước. Ở loài này có không hề thiếu những dễ dàng để học và thực hành các giáo lý của đức Phật.

a.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc thọ dụng :

Chúng sinh trong cảnh giới nhân đạo lâu sự khổ vui xen tạp, hoặc ít hoặc những tuỳ theo nghiệp nhân mỗi người đã sản xuất ra. Nói chung, bên cạnh sự niềm hạnh phúc đôi chút con bạn phải bị đưa ra phối tám nỗi khổ lớn. Đó là : sinh là khổ, bịnh là khổ, già là khổ, tử là khổ, mong bất đắc là khổ, ái biệt ly là khổ, oán thù tắng hội là khổ cùng ngũ nóng xí thạnh là khổ.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chúng sinh trong cảnh giới nhân đạo về ẩm thực thọ dụng bao gồm tế đoạn thực cùng thô đoạn thực. Tế đoạn thực là khi ở trong thai thọ dụng máu phần của mẹ. Thô đoạn thực là ăn uống những thức nạp năng lượng như: cơm, rau, cá, thịt… Nói rộng lớn ra, các sự thọ dụng khác như: phòng nhà, chiếu, gối, tắm… cũng hotline là tế đoạn thực.

* Dục lan truyền thọ dụng :

Chúng sanh ở cảnh giới nhân đạo vì có sự khổ vui xen lộn nên có hành dâm. Sự hành dâm tương đồng như loại bàng sanh, quỷ, thần… khi hai thân khác tương đương giao hợp, trong thâm tâm khởi niệm khoái lạc tột cùng, liền có chất bất tịnh tung ra.

a.2 Nghiệp nhân tái sinh và biểu thị lâm chung:

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện tại đời bao gồm niềm tin bền vững và kiên cố đối với Tam Bảo với giữ gìn năm giới cấm, có lòng hiền hậu hiếu đạo, trợ giúp yêu yêu quý kẻ nghèo khó, phạt tâm bố thí kẻ cúng dường… sau khi chết sẽ tiến hành tái sinh vào cảnh giới người.

* biểu thị lâm phổ biến :

Nếu ai lâm thông thường được tái sanh vào cảnh giới nhân đạo sẽ có những bộc lộ sau :

– Khởi niệm lành sanh lòng hòa nhẹ ưa câu hỏi phước đức.

– sinh lòng chánh tín thỉnh Tam Bảo đến đối lập quy y.

– Thấy bà nhỏ trông nom sanh lòng vui mừng.

– trung khu chánh trực ko ưa dua nịnh.

– Dặn dò giao phó các quá trình lại đến thân quyến rồi từ giã ra đi.

b. Thiên đạo :

Thiên đạo là nẽo trời, chữ Thiên có nghĩa là thiên nhiên, tự nhiên, lại chữ thiên sống đây còn có bốn nghĩa ẩn: buổi tối thắng, buổi tối thiên, về tối lạc, về tối tôn. Bọn chúng sanh ở cảnh giới này thân tướng tá trang nghiêm hưởng phước lạc tự nhiên, sự ăn mặc thọ dụng phần đông tùy niệm hóa hiện.

b.1 Cảnh giới thọ dụng :

* Khổ lạc lâu dụng :

Chúng sanh sinh sống cảnh giới này khổ ít vui nhiều. Chư thiên sinh sống cõi dục thọ dụng phần lớn vui, gồm ít phần khổ về việc suy óc đoạ lạc. Chư thiên ngơi nghỉ cõi sắc đẹp giới từ bỏ sơ thiền mang lại tam thiền rước định cảnh có tác dụng vui, sự vui khốn cùng duy nghỉ ngơi cõi tam thiền. Tự tứ thiền cho tới chư thiên cõi vô sắc đẹp thì không có khổ lạc thọ.

* Ẩm thực thọ dụng :

Chư thiên sống cõi dục thọ dụng các trân vị như cam lồ, sơn đà. Tuy nhiên, tuỳ theo phước báu của mỗi vị sai không giống mà gồm vị lâu dụng tương đối đầy đủ có vị lâu dụng không đầy đủ, bên cạnh đó mùi vị của thức nạp năng lượng có sự rộng kém. Chư thiên nghỉ ngơi cõi sắc đẹp giới thọ phần bốn thực, cần sử dụng sự vui thiền định nhằm nuôi sắc thân. Còn chư thiên ngơi nghỉ cõi vô sắc thì chỉ tất cả thức thực.

* Dục nhiễm thọ dụng :

Chúng sanh nghỉ ngơi cảnh thiên đạo, chỉ bao gồm chư thiên nghỉ ngơi dục giới là bao gồm sự hành dâm, còn chư thiên ở cõi sắc cùng vô sắc đẹp giới hầu hết tu phạm hạnh không tồn tại dục lây nhiễm thọ dụng.

Thiên bọn chúng ở dục giới khi thân cận với nhau không tồn tại chảy ra hóa học bất tịnh, chỉ nơi căn môn bao gồm hơi gió dịu thổi ra dục niệm ngay tức thì tiêu. Trời Tứ thiên vương với Đao lợi gồm sự giao cảm tương tự như loài người. Trời Dạ ma nam đàn bà chỉ ôm nhau là đang thoả mãn dâm dục. Trời Đâu suất hai bên nắm tay nhau dục niệm ngay tức khắc tiêu. Trời Hoá lạc 2 bên nam người vợ chỉ siêng nhìn nhau mỉm cười là dục sự đầy đủ. Trời Tha hoá chư thiên chỉ liếc đôi mắt nhau là đã hoàn thành rồi dục sự.

b.2 Nghiệp nhân tái sanh và thể hiện lâm thông thường :

* Nghiệp nhân tái sanh :

Người nào hiện nay đời tu Thập thiện và bệnh đắc các thiền định, sau thời điểm lâm chung sẽ được tái sinh về cảnh trời. Trong các số ấy người nào thành quả mười nghiệp lành, sẽ tái sanh về cảnh giới Dục giới, fan nào tu mười nghiệp lành cọng với chứng đắc 1 trong các bốn thiền định ( tứ thiền) đang tái sanh về cảnh trời sắc giới, tín đồ nào tu mười nghiệp lành cọng với chứng đắc 1 trong bốn không định (tứ không) đã tái sinh về cảnh trời Vô sắc.

* bộc lộ lâm phổ biến :

Nếu ai lâm bình thường được tái sinh về cảnh trời sẽ có được những thể hiện sau :

– vạc khởi chổ chính giữa lành.

– Chánh niệm rõ ràng.

– Đối cùng với của cải, vk con…lòng không giữ luyến.

– không tồn tại những sự hôi hám.

– Ngữa khía cạnh lên với mỉm cười, cơ mà nghĩ tưởng thiên cung đến rước mình…

Lưu ý:

Biểu hiện nay lâm thông thường của sáu cảnh giới nhắc trên chưa phải con người khi sắp chết mỗi từng đều biểu hiện đầy đủ, mà nhiều lúc chỉ bao hàm điểm thiết yếu biểu hiện. Lại họ cần phân biệt, ví như nhị cảnh giới nhân đạo cùng thiên đạo thì trung tâm hồn họ đầy đủ trong sạch, dẫu vậy một mặt chỉ nghĩ mang lại thiên cung xao lãng việc đời, một bên thì thương lưu giữ bà con căn dặn việc nhà. Còn nhì cảnh Ngạ quỷ và âm phủ thì chổ chính giữa hồn họ các mê man, tuy vậy một mặt thì sanh chổ chính giữa nóng nảy mất không còn sự từ hòa, một mặt thì bộc lộ tham lam hay nói tới chuyện ăn uống uống. Đến như chủng loại Súc sanh thì thân thể tháo các giọt mồ hôi tiếng nói khàn nghẹt dẫu vậy còn luyến tiếc bà con…. Kia là những điểm dị biệt trong sáu cảnh giới để bọn họ xác định rõ từng cảnh giới tái sanh.

Lại gồm đôi tín đồ đến khi chết tâm hồn thay đổi vô cam kết (không biểu hiện lành tuyệt dữ như thế nào). Hạng bạn này muốn dự đoán họ vẫn tái sanh về cảnh giới nào, chúng ta chỉ xác minh dựa theo hơi nóng nơi nào trên thân mới hoàn toàn có thể quyết đoán được.

III. Bố YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH TỰU MỘT CẢNH GIỚI:

Xưa ni có một trong những người ý niệm rằng : nhỏ người chúng ta khi tâm thanh tịnh chính là đang sống trong cảnh giới Tịnh độ, khi trọng tâm đang dại si, mê mờ…là đang sinh sống và làm việc trong cảnh giới địa ngục chứ không tồn tại cảnh giới Tịnh độ giỏi cảnh giới địa ngục nào khác. Quan niệm về cảnh giới như vậy là hoàn toàn không chính xác, đôi khi dẫn đến những sự ngộ dìm gây tai hại không nhỏ. Với những biểu lộ của trung ương con bạn như thế, họ chỉ có thể nói đó là nghiệp nhân Tịnh độ xuất xắc nghiệp nhân âm ti mà con tín đồ đang tạo nên mà thôi.

Chung quy, cảnh giới mà mọi khi chúng sinh thọ dụng phải vừa đủ ba yếu tố mới hoàn toàn có thể thành tựu :

Vũ trụ quan liêu : Là xác xác định trí địa lý của mỗi cảnh giới, như cảnh tây thiên Tịnh độ là cõi cực kì trang nghiêm nằm tại vị trí phía tây cõi Ta Bà, âm ti là cảnh giới thuần khổ đau vị trí ở ngoại trừ mé núi Thiết vi.

Nhân sanh quan liêu : Là xác định thân tướng sai biệt của từng cảnh giới, bởi thân tướng của mỗi loại tuỳ theo phước báu bao gồm hơn kém nhưng mỗi loài đều phải sở hữu hình tướng không đúng biệt, như thân tướng tá của Thánh chúng cõi tây phương Tịnh độ thì nghiêm túc đủ tía mươi nhì tướng tốt tám mươi vẻ đẹp, còn thân tướng mạo của bọn chúng sanh sống cảnh giới Ngạ quỷ thì bụng to như trống, cổ bé dại như kim, thân tướng chúng sanh sống cảnh âm phủ thì xấu xa kỳ dị, đầu trâu phương diện ngựa…

Tâm lý quan lại : Là khẳng định tâm lý không đúng biệt của mỗi cảnh giới, như tâm của Thánh chúng cõi tây phương Tịnh độ thì luôn thanh tịnh, tâm các Ngài luôn luôn an trụ vào thiền định đồng thọ hưởng pháp lạc của thiền định tương đồng với Phật A Di Đà; còn trọng điểm chúng sanh sinh sống cảnh giới Ngạ quỷ luôn bị sự đốt cháy của đói khát… trung khu của bọn chúng sanh sinh hoạt cảnh giới địa ngục luôn sân hận, sợ hãi…

Như thế, bọn chúng sanh hiện đời gây chế tạo nghiệp nhân gì sau thời điểm lâm bình thường sẽ tuỳ theo nghiệp nhân này mà tái sanh về một trong các sáu cảnh giới luân hồi. Vì đó, cảnh giới tái sinh chỉ xác lập lúc đã đầy đủ ba yếu đuối tố nói trên, nếu chưa đủ ba yếu tố đó thì chưa xuất hiện thể nói đó là cảnh giới chúng sanh đã thọ dụng. Tốt nói một biện pháp khác, ở mỗi cảnh giới đều có vị trí, thân tướng mạo và tư tưởng sai không giống mà bọn chúng sanh ấy nên thọ dụng.

C. Kết luận:

Tóm lại, bởi vì do vô minh cùng ái dục đưa ra phối mà chúng sanh cứ sống rồi chết, chết rồi lại sống, cứ ráng mãi mãi trối lăn vào một trong sáu cảnh giới luân hồi. Trong sáu cảnh giới đó, bốn cảnh giới trước trọn vẹn khổ đau, hai cảnh sau trời và tín đồ tuy có niềm hạnh phúc nhưng xét lại vẫn thuần là khổ.

Ví như chúng sanh sống cảnh giới địa ngục, thì một ngày 1 đêm đề xuất trải qua cảnh vạn lần chết đi sinh sống lại bị sự tra tấn của phân phát dầu hầm lửa. Chúng sanh làm việc cảnh giới Ngạ quỷ thì bị sự thiêu đốt của nạn đói khát, ngàn vạn năm cái thương hiệu cơm, nước trước đó chưa từng nghe huống gì là được nạp năng lượng no. Chúng sanh sống cảnh giới Súc sanh thì bị sự khổ của ham mê dày vò, bị tín đồ khác banh domain authority xẻo giết thịt nhai nuốt vào bụng. Chúng sanh làm việc cảnh giới A tu la thì bị sự sảnh hận và tham dục bỏ ra phối, trong cả ngày luôn đánh giết lẫn nhau để tìm ước sự hợp ý của xác thịt. Còn chúng sanh ở nhì cảnh giới trời, bạn tuy có niềm hạnh phúc xen lẫn khổ đau nhưng ở cảnh người, bọn chúng sanh buộc phải chịu tướng chén bát khổ; ở cảnh giới trời vẫn bị năm tướng tá suy hao. Bỏ ra bằng muốn thoát ly sanh tử luân hồi kị sự nhọc nhằn khi đề xuất làm kẻ lữ khách hàng qua lại nơi tam giới, chúng ta nên cố gắng phát trung ương tín sâu, nguyện thiết, chăm trì thương hiệu Phật A Di Đà. Họ chỉ mong làm thế nào hiện đời trả chút nghiệp sót lại lâm thông thường sớm được vãng sanh về nước Phật nhưng mà thôi.