Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.83 MB, 342 trang )


Mục lục > giao diện ActivePresenter 2

Mục lục ... 2

Giới thiệu ActivePresenter ... 12

Giao diện ActivePresenter ... 12

Màn hình khởi cồn ... 12

Không gian thao tác làm việc ... 13

Các phiên phiên bản ActivePresenter ... 16

Yêu cầu khối hệ thống ... 17

Cài đặt ActivePresenter ... 18

Kích hoạt cùng hủy kích hoạt ActivePresenter ... 19

Kích hoạt ActivePresenter ... 19

Hủy kích hoạt ActivePresenter ... đôi mươi

Các kênh cung ứng người sử dụng ... 21

Tạo bài xích giảng ... 22

Tạo bài xích giảng trống... 22

Thay đổi size slide ... 22

Tạo những bài giảng Responsive ... 25

Khung quan sát của bố cục tổng quan Responsive ... 26

Quản lý những bố viên Responsive ... 26

Tạo những bài giảng từ PowerPoint ... 30

Tạo bài xích giảng từ các chủ đề hoặc mẫu có sẵn ... 31

Tạo bài xích giảng từ những tệp video ... 32

Chuyển thay đổi giữa các bài giảng ... 32

Chuyển đổi từ bài bác giảng Responsive sang bài bác giảng ko responsive ... 32

Chuyển thay đổi từ bài bác giảng không responsive sang bài giảng responsive ... 33

Lưu bài xích giảng ... 33

Lưu bài giảng ... 33

Lưu bài xích giảng thành các tập tin không giống ... 34

Tối ưu bài xích giảng ... 35

Mở những bài giảng bao gồm sẵn ... 35

Ghi bài bác giảng ... 36

Quay clip ... 36

Vùng quay đoạn phim ... 36

Vùng Âm thanh và Webcam... 37


(3)

Mục lục > hình ảnh ActivePresenter 3

Quay tế bào phỏng phần mềm ... 40

Vùng quay bài xích giảng mô rộp ... 41

Vùng Âm thanh ... 41

Nút ghi và các cài đặt ... 41

Dừng quay bài xích giảng mô phỏng phần mềm ... 41

Làm bài toán với những chủ đề trong ActivePresenter ... 42

Sử dụng những chủ đề trong ActivePresenter ... 42

Áp dụng các mẫu ... 43

Tùy chỉnh những chủ đề được thiết kế với sẵn trong ActivePresenter và cất giữ như những chủ đề tự tạo ... 44

Làm việc với những màu chủ thể ... 44


Làm việc với phông chủ đề ... 47

Làm việc với các kiểu nền có sẵn ... 50

Sử dụng bạn dạng cái slide ... 52

Mở và đóng phiên bản cái slide ... 52

Thêm các bạn dạng cái slide và bố cục ... 53

Quản lý phiên bản cái slide và bố cục tổng quan ... 54

Thiết kế phiên bản cái slide và bố cục tổng quan ... 55

Áp dụng những bố cục cho những slide ... 58

Sử dụng phiên bản cái trang đánh giá ... 59

Tổng quan lại về bạn dạng cái trang phản hồi ... 59

Mở với đóng chính sách xem phiên bản cái trang phản hồi ... 60

Thêm các lớp bội phản hồi mới ... 62

Quản lý bản cái trang bình luận và những lớp ... 62

Làm vấn đề với Slide ... 64

Thêm Slide ... 64


Thêm Slide ... 64

Sao chép các slide ... 68

Xóa những slide ... 69

Thay đổi thuộc tính Slide ... 69

Tên Slide... 69

Sắp xếp các slide ... 70

Tự chuyển slide ... 70

Thay đổi phong cách tô màu nền ... 70

Thêm hình ảnh nền cho những slide ... 71

Thêm những hiệu ứng chuyến qua slide ... 72

Thêm các hiệu ứng chuyến qua ... 72


(4)

Mục lục > bối cảnh ActivePresenter 4

Quản lý các slide ... 73

Cắt với ghép những slide ... 73

Thay đổi cơ chế xem Slide ... 73


Lưu những slide thành ảnh ... 74

Thêm và làm chủ các đối tượng người tiêu dùng ... 75

Thêm các đối tượng người dùng ... 75

Thêm với xóa các đối tượng người dùng ... 75

Thêm và xóa các đối tượng người tiêu dùng trong những slide ... 75

Sao chép các đối tượng người tiêu dùng ... 77

Thay đổi các thuộc tính của đối tượng người tiêu dùng ... 78

Sắp xếp lại vị trí, điều chỉnh size và góc con quay các đối tượng người tiêu dùng ... 78

Thay đổi kiểu với hiệu ứng ... 79

Các chế độ hiển thị của đối tượng người tiêu dùng ... 80

Tạo hiệu ứng đến các đối tượng ... 80

Chỉnh sửa các hiệu ứng hoạt hình ... 83

Xóa các hiệu ứng phim hoạt hình ... 84

Thêm cùng sửa các đường hoạt động ... 84

Sắp xếp các đối tượng người tiêu dùng ... 86


Sắp xếp địa chỉ các đối tượng người dùng ... 86

Nhóm các đối tượng người tiêu dùng ... 86

Căn chỉnh các đối tượng ... 89

Sử dụng các trạng thái của đối tượng ... 91

Các trạng thái tích thích hợp ... 92

Mở hành lang cửa số trạng thái của đối tượng ... 93

Thêm trạng thái ... 93

Chỉnh sửa những trạng thái ... 94

Quản lý những trạng thái ... 95

Gọi những trạng thái trải qua các hành vi ... 96

Sử dụng mẫu đối tượng người sử dụng ... 96

Mở cửa ngõ sổ đối tượng người sử dụng mẫu ... 96

Thêm các đối tượng người sử dụng vào đối tượng người dùng mẫu ... 97

Sử dụng những mục mẫu đối tượng ... 98

Lưu và share các mẫu đối tượng người sử dụng ... 98


Cài đặt các đối tượng người dùng mặc định ... 99

Các đối tượng chú yêu thích ... 100

Hình dạng ... 101


(5)

Mục lục > đồ họa ActivePresenter 5

Vẽ hình tự do ... 102

Chỉnh sửa hình tự do thoải mái ... 104

Hộp văn bản ... 106

Highlight ... 106

Spotlight ... 107

Phương trình ... 107

Thêm các phương trình tích hợp... 108

Viết với soạn thảo phương trình ... 108

Biểu tượng ... 109

Hiệu ứng động tác ... 110

Chân trang ... 111


Ảnh ... 112

Thêm ảnh... 112

Chỉnh sửa hình ảnh ... 113

Xuất ảnh ra tập tin ... 113

Chụp màn hình máy tính xách tay ... 113

Video YouTube ... 116

Đối tượng web ... 118

Đường di bé trỏ ... 120

Thêm các đường di con trỏ ... 120

Thay đổi kiểu bé trỏ loài chuột ... 121

Thay đổi thời hạn và tốc độ dịch rời của bé trỏ chuột. ... 122

Thêm những điểm nhấp với hiệu ứng ... 123

Tiếp tục những đường di nhỏ trỏ giữa các slide ... 124

Mẹo để chỉnh sửa các đường dẫn bé trỏ... 125

Zoom-n-Pan ... 126


Tạo những hiệu ứng phóng khổng lồ ... 126

Tạo những hiệu ứng lia bởi nhiều vùng thu phóng ... 127

Từ cơ chế thu phóng trở lại chế độ xem thường thì ... 127

Phụ đề ... 127

Thêm cùng nhập các phụ đề ... 128

Định dạng phụ đề ... 129

Điều chỉnh phụ đề trên cái biểu diễn thời hạn ... 129

Chuyển thay đổi phụ đề thành âm thanh ... 131

Các mẹo khác ... 133

Âm thanh và đoạn phim ... 135


(6)

Mục lục > bối cảnh ActivePresenter 6

Thêm âm nhạc ... 135

Thêm clip ... 136

Thay đổi các tùy lựa chọn phát ... 139

Xuất Âm thanh và video clip ... 139


Chỉnh sửa âm thanh và video cơ phiên bản ... 139

Chỉnh sửa một quãng ... 139

Chèn khoảng thời gian ... 144

Phân chia và Nối âm thanh/video ... 146

Thay đổi vận tốc âm thanh/video ... 147

Điều chỉnh âm lượng... 147

Các hiệu ứng âm thanh nâng cấp ... 148

Tăng dần/Giảm dần âm nhạc ... 148

Giảm nhiễu cho music ... 149

Chuẩn hóa music ... 150

Các hiệu ứng làm mờ clip ... 151

Áp dụng các hiệu ứng làm cho mờ ... 151

Làm mờ những đối tượng dịch rời ... 152

Xóa những hiệu ứng làm cho mờ ... 153

Hiệu ứng screen xanh của clip ... 153


Hiệu ứng Ảnh trong hình ảnh ... 154

Hiệu ứng bé trỏ trong đoạn clip được quay ... 155

Nhạc nền ... 155

Các đối tượng người dùng tương tác ... 157

Hộp bấm vào ... 158

Thêm hộp nhấn vào ... 158

Thiết lập những giá trị đúng ... 159

Hộp gõ phím ... 159

Thêm các hộp gõ phím ... 159

Thiết lập các giá trị đúng ... 160

Hộp văn phiên bản ... 161

Thêm vỏ hộp văn bản ... 161

Thiết lập các giá trị đúng ... 162

Ô kéo thả ... 162

Thêm ô kéo thả ... 162


Thiết lập những giá trị đúng ... 163

Cài đặt các thuộc tính ơ kéo thả ... 164


(7)

Mục lục > giao diện ActivePresenter 7

Nút ... 165

Thêm nút... 165

Làm bài toán với những trạng thái của nút ... 166

Thêm sự kiện-hành động mang lại nút ... 167

Ô khắc ghi và nút radio ... 167

Thêm những ô lưu lại và nút radio ... 167

Định dạng ô đánh dấu và nút radio ... 167

Làm vấn đề với các trạng thái của ô đánh dấu/nút radio ... 168

Thêm sự kiện-hành động cho các ô khắc ghi và nút radio ... 168

Bộ đếm thời gian ... 168

Thêm cỗ đếm thời hạn ... 169

Thêm những sự kiện hành vi cho bộ đếm thời hạn ... 169


Câu hỏi ... 170

Tạo thắc mắc ... 171

Các ở trong tính chung của câu hỏi ... 171

Các yếu tố của một slide câu hỏi ... 171

Các chính sách câu hỏi: Chấm điểm với Thăm dò chủ ý ... 172

Tạo câu hỏi ... 172

Đúng/Sai ... 173

Nhiều sàng lọc ... 173

Nhiều lời giải ... 175

Bài luận ... 176

Điền vào chỗ trống ... 176

Điền vào những chỗ trống ... 177

Tuần trường đoản cú ... 179

Kéo-Thả ... 180

Đánh giá chỉ (Thăm dò ý kiến) ... 181


Câu hỏi tình cờ ... 183

Tạo những kho slide ... 183

Thêm slide vào kho slide ... 184

Nhập các kho slide ... 184

Sử dụng những slide ngẫu nhiên để lấy slide từ những kho slide ... 185

Thêm những slide report ... 187

Xem lại những khóa học ... 188

Thêm thúc đẩy ... 190

Thêm Sự khiếu nại – hành động ... 190


(8)

Mục lục > hình ảnh ActivePresenter 8

Thêm cùng xóa các hành vi của sự kiện ... 191

Thêm và xóa các điều kiện của hành vi ... 193

Sao chép các sự kiện, hành vi và điều kiện ... 195

Sự kiện – hành động ... 196

Thêm những hành động nâng cấp ... 202


Tạo những hành động cải thiện mới ... 203

Tạo thông số ... 204

Thêm các hành vi ... 204

Thêm điều kiện cho những hành động... 205

Thêm hành động cải thiện cho các sự kiện ... 205

Sử dụng trở nên ... 206

Tạo những biến ... 206

Thêm tham chiếu tới các biến ... 208

Sử dụng hành vi để kiểm soát và điều chỉnh biến ... 208

Quản lý các biến ... 209

Danh sách các biến hệ thống ... 210

Tùy chỉnh JavaScript trong cổng đầu ra HTML5 ... 214

Xuất bài xích giảng ... 224

Xuất ra hình ảnh ... 224

Xuất ra Video... 226


Tab thông tin chung ... 226

Tab cải thiện ... 228

Xuất đoạn clip lên YouTube ... 228

Xuất ra tư liệu HTML ... 230

Xuất ra tư liệu PDF ... 231

Tab thông tin chung ... 231

Tab nâng cấp ... 233

Tab giao diện chữ ... 233

Xuất ra tài liệu Microsoft Word ... 233

Tạo đồ họa mẫu mang đến Word ... 235

Xuất ra Microsoft Excel ... 236

Xuất ra Microsoft PowerPoint ... 237

Xuất ra HTML5 ... 239

Tab thông tin chung ... 240

Báo cáo LMS ... 244


Thêm report ... 245


(9)

Mục lục > đồ họa ActivePresenter 9

Xem trước HTML5 ... 263

Khác ... 264

Chỉnh sửa những thuộc tính của bài bác giảng ... 264

Tab thông tin chung ... 265

Tab người sáng tác ... 265

Tab sự khiếu nại ... 265

Tạo tiếp cận bài bác giảng ... 265

Mẹo chế tạo ra tiếp cận bài bác giảng ... 265

Chỉnh sửa nhãn tiếp cận cho các slide ... 266

Tùy chỉnh nhãn tiếp cận mang đến các đối tượng ... 267

Bản địa hóa bài bác giảng ... 267

Xử lý phiên bản địa hóa ... 267

Xuất ra XLIFF ... 267


Thay thế hình ảnh nền của slide ... 268

Nhập vào tự XLIFF ... 270

Cửa sổ hoạt động ... 270

Các hành lang cửa số ActivePresenter... 272

Canvas ... 272

Thay đổi màu sắc của Canvas ... 272

Thu phóng Canvas ... 272

Bắt dính Canvas ... 273

Cửa sổ biểu diễn thời gian ... 273

Tổng quan về dòng thời gian ... 273

Quản lý các dòng thời gian ... 273

Sử dụng nhiều dòng thời hạn ... 274

Thanh thời gian của đối tượng người sử dụng ... 274

Ẩn các đối tượng người sử dụng khi bước đầu ... 275

Thay đổi thời gian bắt đầu và thời lượng của đối tượng... 275


Đặt nhiều đối tượng trên thuộc một dòng ... 276

Thêm các đối tượng bằng cách sử dụng Playhead ... 276

Bắt dính Timeline ... 277

Cách sử dụng những cơng cầm trên dịng thời hạn ... 277

Cửa sổ nằm trong tính ... 281

Tab Kiểu và Hiệu ứng ... 281

Tab size & thuộc tính ... 285

Tab liên hệ ... 288


(10)

Mục lục > hình ảnh ActivePresenter 10

Tab phương tiện đi lại ... 293

Tab nằm trong tính slide ... 295

Cửa sổ tài nguyên ... 298

Tab hình ảnh ... 298

Tab âm nhạc & đoạn phim ... 299

Tab tài nguyên không giống ... 299


Hộp thoại các thuộc tính khoáng sản ... 300

Cửa sổ lựa chọn ... 300

Hộp thoại Hiệu chỉnh đầu vào âm thanh ... 302

Hiệu chỉnh bằng tay ... 302

Hiệu chuẩn tự động ... 302

Hộp thoại thiết lập quay video clip ... 303

Tab Âm thanh & video ... 303

Tab con trỏ con chuột ... 305

Tab Phím tắt ... 307

Hộp thoại thiết đặt Webcam ... 309

Các ở trong tính Webcam ... 309

Format Settings... 311

Menus, Thanh lý lẽ và Phím tắt ... 312

Menu chủ yếu ActivePresenter ... 312

Thanh công cụ truy cập nhanh ... 313


Tab page đầu ... 314

Tab Slide ... 317

Tab chú giải ... 319

Tab shop ... 320

Tab xây dựng ... 321

Tab chuyến qua ... 321

Tab hoạt hình ... 322

Tab Xuất ... 323

Tab Khung nhìn ... 323

Tab giúp sức ... 325

Tab Định dạng ... 325

Tab Phương trình ... 326

Tab Vẽ... 326

Bản mẫu slide Tab ... 329

Tab phiên bản cái trang đánh giá ... 330


(11)

Mục lục > hình ảnh ActivePresenter 11

Tùy chọn ngữ điệu ... 331

Tùy chỉnh Giao diện người tiêu dùng ... 331

Ẩn cùng Hiện những thanh công cụ và cửa sổ ... 331

Thay đổi vị trí những cửa sổ ... 331

Thay đổi kích thước cửa sổ ... 332

Chỉnh sửa các tùy lựa chọn ... 332

Tab tin tức chung ... 333

Tab tự động chú ham mê văn bạn dạng ... 334

Tab phím tắt ... 335

Tab Thanh cơng cầm cố ... 336

Tab Trình sửa đổi mã ... 338


(12)

Giới thiệu ActivePresenter > bối cảnh ActivePresenter 12 ActivePresenter là phần mềm tạo bài giảng năng lượng điện tử (e-Learning) tối ưu đi kèm với phần đông tính năng cải thiện để quay và chỉnh sửa video. Phần mềm cung cấp người dùng tạo đa số nội dung bài giảng năng lượng điện tử đa dạng mẫu mã và đa dạng và phong phú như đoạn clip minh họa, mô phỏng phần mềm, các thắc mắc trắc nghiệm, và những trò chơi. Sử dụng thiết kế có công dụng hiển thị linh hoạt trên các thiết bị khác biệt (responsive) và HTML5, ActivePresenter giúp bài giảng năng lượng điện tử của người sử dụng không
bị dựa vào vào những kích thước không giống nhau của các thiết bị này. đồ họa của bài bác giảng đang được auto điều chỉnh để cân xứng và tất cả tính thẩm mỹ cao trên đầy đủ trình chăm sóc và thiết bị. ActivePresenter cung ứng người sử dụng xuất bạn dạng ra các sản phẩm hoàn thiện theo tiêu chuẩn SCORM cùng xAPI và có thể chấp nhận được tích hợp bài xích giảng một cách tuyệt vời với phần nhiều những hệ thống làm chủ học tập nổi tiếng hiện nay.

Giao diện ActivePresenter

Màn hình khởi hễ

Sau khi nhấp đúp chuột vào biểu tượng ActivePresenter trên màn hình, màn hình khởi rượu cồn (Trang đầu) sẽ xuất hiện. Screen khởi động hỗ trợ bạn triển khai các thao tác làm việc một cách nhanh chóng để bắt đầu tạo bài xích giảng mới, rõ ràng là bạn có thể sử dụng các tài nguyên tất cả sẵn vào tab bản mẫu và tab lấy một ví dụ cho bài giảng của mình. Trong veo q trình tạo bài bác giảng, bạn cũng có thể trở lại Trang đầu bất cứ lúc nào bằng cách bấm chuột vào nút

ActivePresenter ở góc trên cùng bên trái của màn hình và lựa chọn Trang đầu .


(13)

Giới thiệu ActivePresenter > bối cảnh ActivePresenter 13 quanh vùng bên trái được tạo thành hai khu vực nhỏ:

• khoanh vùng Khởi Động Nhanh bao hàm các nút để tạo các bài giảng new và mở đa số bài giảng vẫn có.

o Nhấp vào bài bác giảng trống nhằm tạo bài xích giảng mới sử dụng mẫu trống. o Nhấp vào Quay video clip màn hình nhằm quay lại màn hình dưới dạng video.

o Nhấp vào cù mô bỏng phần mềm để ghi lại mô phỏng hoạt động vui chơi của một phần mềm.


o Nhấp vào bài giảng responsive để sinh sản một bài giảng mới có công dụng hiển thị linh hoạt trên những thiết bị không giống nhau.

o Nhấp vào Nhập văn bản từ PowerPoint để gửi đổi bạn dạng trình bày PowerPoint sang bài giảng ActivePresenter.

o Nhấp vào Mở để mở một bài xích giảng bao gồm sẵn, slide mẫu, công ty đề, đối tượng mẫu hoặc tệp video.

• khoanh vùng Bài Giảng gần Đây hiển thị danh sách các bài giảng đã làm được mở gần đây nhất:

o Kích vào một bài giảng hoặc bấm chuột phải vào bài xích giảng > Mở nhằm mở một bài bác giảng trong danh sách.

o nhấp chuột phải vào bài giảng > Xóa để xóa bài xích giảng đó ra khỏi danh sách. o bấm chuột phải vào bài giảng > Mở thư mục để mở folder chứa bài giảng đó. Khu vực trung tâm có 3 tab:

• Tab phiên bản mẫu hiển thị những chủ đề/ mẫu thiết kế có sẵn mà chúng ta có thể nhấn vào để lựa chọn để tạo bài xích giảng mới áp dụng chủ đề/ mẫu mã thiết kếnày.

• Tab lấy ví dụ gồm những bài giảng chủng loại và các trò chơi mẫu được thiết kế với bởi phần mềm ActivePreseter.

• Tab Trợ Giúp cung cấp các thông tin về hướng dẫn sử dụng, trang chủ sản phẩm, cộng đồng người tiêu dùng ActivePresenter, kích hoạt/hủy kích hoạt, khám nghiệm cập nhật, và thông tin của phiên phiên bản hiện tại.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng activepresenter

Không gian có tác dụng việc


(14)

Giới thiệu ActivePresenter > giao diện ActivePresenter 14

Thanh luật pháp

Thanh cơng cầm cố nằm ở phía bên trên cùng của cửa sổ ứng dụng bao hàm các qui định để soạn thảo nội dung bài giảng, trong số đó có 10 tab bao gồm ln ln hiển thị với một vài ba tab ẩn chỉ hiển thị lúc 1 đối tượng ví dụ được chọn. Trong những tab, những lệnh tương quan được gộp lại với nhau thành một nhóm. Khi chúng ta trỏ loài chuột tới một lệnh, một chú giải sẽ mở ra để lý giải cho tác dụng của lệnh đó với hiển thị phím tắt của lệnh (nếu có).

Ở phía bên trên bên trái của thanh khí cụ là nút ActivePresenter. Khi nhấp vào nút này nhằm mở menu chủ yếu ActivePresenter, chúng ta có thể thực hiện nay các thao tác cơ bản với tập tin, thiết đặt cấu hình, với xem danh sách các bài giảng sẽ mở ngay sát đây.


(15)

Giới thiệu ActivePresenter > giao diện ActivePresenter 15

Cửa sổ tài liệu

Bạn có thể mở một hoặc nhiều bài xích giảng đồng thời. Lúc đó, cửa sổ tài liệu sẽ hiển thị những bài giảng đã mở bên dưới dạng các tab để điều hướng dễ dàng. Cửa sổ tài liệu gồm những thành phần sau:

1. Thanh công cụ truy vấn nhanh bao gồm các lệnh nhằm tạo bài xích giảng mới, mở cùng lưu bài giảng tất cả sẵn, khơi phục lại thao tác gần tốt nhất đã thực hiện trước kia (undo) và khơi phục lại các thao tác làm việc đã undo (redo).

2. Cửa sổ tài liệu được cho phép bạn điều phối giữa các bài giảng vẫn mở. Khi bạn trỏ chuột vào trong 1 tab tốt nhất định, một chú thích mở ra để hiển thị thư mục chứa bài giảng này. Chúng ta có thể mở thư mục đó bởi cách bấm chuột phải và lựa chọn Mở thư

mục.

3. Canvas là quanh vùng trung vai trung phong của cửa sổ tài liệu, khu vực này cho phép hiển thị cùng chỉnh sửa nội dung của những slide.

4. Cửa sổ Slide hiển thị cơ chế xem hình thu nhỏ dại của toàn bộ các slide trong bài xích giảng của bạn.

5. Hành lang cửa số dòng thời gian hiển thị tất cả các đối tượng người tiêu dùng trong một slide theo trục thời gian, cho phép bạn điều chỉnh và tinh chỉnh thời gian cũng như thời lượng của các đối tượng người dùng và hiệu ứng của chúng.

6. Cửa sổ Thuộc tính cho chính mình chỉnh sửa sát như toàn bộ các thuộc tính hiển thị với hành vi của các đối tượng người sử dụng được chọn.

7. Hành lang cửa số Chọn hiện toàn bộ các đối tượng người tiêu dùng của một slide. Nó có thể chấp nhận được bạn xem, sắp xếp lại, chuyển đổi lựa chọn, khóa, và chuyển trạng thái hiển thị của các đối tượng.

8. Hành lang cửa số Tài nguyên hiển thị toàn bộ các khoáng sản trong bài xích giảng.

9. Cửa ngõ sổ những kho Slide chứa những nhóm slide được sử dụng để tạo những slide một bí quyết ngẫu nhiên và tạo thành các câu hỏi động.

10. Hành lang cửa số Trạng thái bao hàm tất cả các trạng thái của một đối tượng, cho phép bạn thay đổi hình dáng của một đối tượng người sử dụng để thỏa mãn nhu cầu với sự ảnh hưởng của fan dùng. 11. Hành lang cửa số Đối tượng mẫu chứa các mẫu đối tượng người dùng hữu ích, lưu và thực hiện lại các đối

tượng trên những slides trong cùng một bài bác giảng hoặc trên các bài giảng không giống nhau. Bạn cũng có thể tùy chỉnh khơng gian làm cho việc bằng cách ẩn, hiện, bố trí lại vị trí, form size của những cửa sổ. Sau khi tùy chỉnh, nếu bạn muốn thiết lập lại cha cục cửa sổ như ban đầu, hãy nhấp vào tab Khung chú ý > tùy chỉnh cấu hình lại ba cục hành lang cửa số .

Thanh tinh thần


(16)

Giới thiệu ActivePresenter > các phiên bạn dạng ActivePresenter 16

Các phiên bản ActivePresenter

ActivePresenter hiện nay gồm bao gồm 3 phiên bản: Miễn tổn phí (Free), Tiêu chuẩn (Standard), và chuyên nghiệp (Pro).

1. Phiên phiên bản miễn mức giá Free: được thiết kế theo phong cách dành cho mọi ai mong tạo các đoạn clip hướng dẫn. Bản này hỗ trợ hầu hết các tác dụng cơ bạn dạng như ghi screen và sửa đổi video. Những bài giảng hoàn toàn có thể xuất sang các kiểu video khác nhau như MP4, AVI, WMV, WebM với MKV với mục tiêu phi yêu thương mại.

2. Phiên bản chuẩn Standard: ngồi những tính năng bao gồm sẵn như vào phiên phiên bản Free, phiên bạn dạng Standard còn thêm một số trong những tính năng không giống như sửa đổi âm thanh và video nâng cao; xuất bài bác giảng sang các định dạng khác như HTML SlideShow, PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint với HTML5. Các định dạng này có thể được áp dụng cho mục tiêu thương mại.

3. Phiên bản chuyên nghiệp Pro: là phiên bản đầy đầy đủ các tính năng nhất, được cho phép tạo những trình diễn clip ấn tượng, tế bào phỏng phần mềm tương tác và ngôn từ eLearning. Phiên phiên bản này rất tương xứng cho các nhà kiến tạo học tập trực tuyến, giảng viên, công ty giáo dục, người cung cấp kỹ thuật và ngẫu nhiên ai ý muốn tạo câu chữ chuyên nghiệp.

Bạn có thể dùng thử toàn bộ các thiên tài của phiên bản ActivePresenter Pro trong phiên bạn dạng Free. Lúc đó, Watermark sẽ tiến hành thêm vào trong số kết xuất khơng miễn phí.


(17)

Giới thiệu ActivePresenter > yêu cầu khối hệ thống 17


Tính năng Phiên bạn dạng miễn chi phí

Phiên bản tiêu chuẩn

Phiên phiên bản chuyên

nghiệp

Mục đích dịch vụ thương mại

Báo cáo và Theo dõi trong LMS (SCORM, xAPI)

Xuất lịch sự HTML5

Xuất thanh lịch Microsoft PowerPoint Xuất thanh lịch Microsoft Excel

Xuất sang Microsoft Word Xuất lịch sự PDF Document Xuất sang clip

Xuất sang trọng Images

Hiệu ứng âm lượng tăng dần/ sút dần bớt tiếng ồn/ bớt tạp âm


Chuẩn hóa âm thanh Hiệu ứng có tác dụng mờ clip

Hiệu ứng screen xanh đoạn phim

Yêu cầu hệ thống

Dưới đây là các yêu ước của khối hệ thống để thiết đặt ActivePresenter 7.5 trên Windows và macOS: Hệ điều

hành

Windows 7 SP1 cùng với Platform Update, Windows 8, và Windows 10. Chỉ cung cấp

Windows 64-bit (x64).

macOS 10.11 hoặc cao hơn.

Các chức năng sau chỉ bao gồm sẵn trên Windows: Xuất thanh lịch Microsoft Word, Xuất sang Microsoft Excel, Xuất sang/ Nhập từ bỏ Microsoft PowerPoint.

Phần cứng


(18)

Giới thiệu ActivePresenter > thiết đặt ActivePresenter 18 dung tích đĩa cứng khả dụng để cài đặt và giữ trữ các bài giảng: 2 GB

Card âm thanh và mic ghi âm.Phần


mềm

Các trình lưu ý web sau đây được áp dụng để cung cấp trình phát HTML SlideShow với HTML5:

Windows: Mozilla Firefox 38 trở lên, Google Chrome 43 trở lên, mạng internet

Explorer 11, với Microsoft Edge.

macOS: Google Chrome 43 trở lên và Safari 9 trở lên. iOS 10 (trở lên): Safari (bản new nhất).

Android 5.0 (trở lên): Chrome (bản bắt đầu nhất).

Xuất thanh lịch Microsoft Word: Microsoft Word 2013 trở lên.Xuất sang trọng Microsoft Excel: Microsoft Excel 2013 trở lên.

Xuất sang/ Nhập từ bỏ Microsoft PowerPoint: Microsoft PowerPoint 2013 trở lên.Để ghi lại âm thanh của hệ thống trên OS X hoặc macOS: Cần phần mềm Background Music (mã mối cung cấp mở, miễn phí).

Cài đặt ActivePresenter

Cài đặt Windows: sau khoản thời gian tải về gói cài đặt đặt, nhấp đúp vào ứng dụng và làm theo

hướng dẫn. Để thực hiện setup ngầm ActivePresenter áp dụng dịng lệnh, chúng ta có thể sử dụng đi /VERYSILENT. Ví dụ, gõ

ActivePresenter_v7.5.0_setup.exe /VERYSILENT từ các tập lệnh.


macOS: sau khoản thời gian tải về gói sở hữu đặt, nhấp đúp vào phần mềm và tuân theo

hướng dẫn.

Kích hoạt Phiên bản Free khơng u cầu khâu kích hoạt phần mềm. Đối cùng với phiên bản Standard và Pro, để kích hoạt phần mềm, nghỉ ngơi Trang Đầu hoặc trong cửa sổ bài giảng vẫn mở, nhấp giúp sức > Kích hoạt sản phẩm.Cập nhật Để update tính năng new cho phiên bạn dạng hiện có, chỉ việc tải bạn dạng mới

nhất về máy cùng nhấp đúp loài chuột mà không yêu cầu gỡ bỏ phiên bản đang được sở hữu đặt.

Bạn cũng rất có thể kích vào tab trợ giúp > Kiểm tra cập nhật để kiểm tra các bạn dạng cập nhật mới và thừa trình update sẽ được tiến hành tự động.Nâng cấp Để nâng cấp bản quyền của bạn, xin vui lòng contact với nhóm hỗ trợ.

Gỡ cài đặt

Windows: Cách thường thì để gỡ vứt ActivePresenter thoát ra khỏi máy của

bạn là mở Control Panel > Programs và Features > ActivePresenter và tuân theo hướng dẫn.


(19)

Giới thiệu ActivePresenter > Kích hoạt với hủy kích hoạt ActivePresenter 19

macOS: trong thanh mặt Finder, nhấp vào Applications, kéo

ActivePresenter từ thư mục Applications vào Trash (nằm sinh hoạt cuối của Dock), tiếp nối chọn Finder > Empty Trash.

Kích hoạt với hủy kích hoạt ActivePresenter

Kích hoạt ActivePresenter


Trong khi phiên bản Free khơng u mong khâu kích hoạt phần mềm thì với phiên bạn dạng Standard với Pro, bạn cần phải kích hoạt bằng những khóa sản phẩm. Gồm 2 cách để kích hoạt ActivePresenter: kích hoạt thẳng (tự động) cùng kích hoạt qua web (thủ cơng).

Bạn có thể đặt cài đặt khóa sản phẩm ở đây.

Kích hoạt trực tiếp

Để kích hoạt trực tiếp, đồ vật tính của khách hàng phải được liên kết mạng. Có tác dụng theo các bước dưới đây:

1. Nhấp vào Kích hoạt sản phẩm ở góc trên cùng bên phải hành lang cửa số ứng dụng. Hoặc nhấp vào tab trợ giúp > Kích hoạt sản phẩm .

2. Khi hộp thoại Kích hoạt thành phầm xuất hiện, nhập khóa thành phầm vào hộp văn bản

Khóa sản phẩm.


(20)

Giới thiệu ActivePresenter > Kích hoạt với hủy kích hoạt ActivePresenter 20

Chú ý: Nhấp thiết lập kết nối để biến đổi kết nối mạng nếu máy tính của khách hàng bị chặn vày

proxy.

Kích hoạt qua website

Để kích hoạt ActivePresenter thông qua website, trước hết, chúng ta cần tiến hành hai bước đầu tiên như vào phần kích hoạt trực tiếp nghỉ ngơi trên, rồi tiếp tục làm theo hướng dẫn sau:


1. Trong phần Phương thức, mở tab Website.

2. Nhấp vào lấy mã xác thực để mở trang web cung cấp mã xác nhận. 3. Nhấp vào Nhập mã chứng thực để dán mã xác thực vào hộp văn bản.

4. Nhấp nút Kích hoạt. để ý nút này sẽ bị ẩn tính đến khi các bạn nhập mã xác nhận.

Hủy kích hoạt ActivePresenter

Bạn có thể sử dụng khóa sản phẩm để kích hoạt ActivePresenter trên một laptop khác. Trong trường hợp này, bạn phải hủy kích hoạt ActivePresenter trên máy vi tính đang setup phần mềm trước lúc sử dụng khóa thành phầm để kích hoạt ứng dụng trên một máy tính mới. Để bỏ kích hoạt sản phẩm, trên Trang Đầu hoặc hành lang cửa số của bài bác giảng sẽ mở, nhấp vào tab

Trợ góp > bỏ kích hoạt . Khi vỏ hộp thoại diệt kích hoạt thành phầm xuất hiện, ở vị trí

Phương thức > diệt kích hoạt, lựa chọn tab trực tiếp hoặc tab Website. Kích hoạt của ứng


(21)

Giới thiệu ActivePresenter > những kênh cung cấp người cần sử dụng 21

Các kênh hỗ trợ người sử dụng

Chúng tôi cung cấp nhiều kênh cung cấp người dùng, bao gồm:


Khóa học kiến tạo bài giảng e-Learning

Các bạn có thể xem trên https://learn.atomi.vn

Nhóm xây đắp bài giảng

e-Learning với ActivePresenter

Đây là 1 trong nhóm trên Facebook, địa điểm mọi người có

thể thương lượng kinh nghiệm cũng như đặt các thắc mắc

cần hỗ trợ.

Kênh YouTube

ActivePresenter nước ta

Kênh YouTube của ActivePresenter cùng với các đoạn phim

bằng giờ Việt

Email cung ứng Nếu các bạn cần bất kỳ trợ giúp hoặc thông tin chi tiết về

ActivePresenter, hãy gửi email cho nhóm cung ứng tại địa chỉ support
atomisystems.com.


(22)

Tạo bài bác giảng > Tạo bài xích giảng trống 22

Tạo bài xích giảng trống

Một bài xích giảng trống là bài xích giảng bao gồm các slide trắng mang lại phép chúng ta cũng có thể thêm nội dung như hình ảnh, video/âm thanh với nhập những slide từ các bài giảng ActivePresenter không giống hoặc các bản trình bày Powepoint vào. Bạn có thể chèn thêm những slide con quay video screen hoặc cù mô phỏng phần mềm vào bài bác giảng.

Để tạo bài xích giảng trống, trên Trang đầu, nhấp vào bài giảng trống. Hoặc khi tất cả một bài bác giảng đang được mở, nhấp nút ActivePresenter > bài giảng trống. ActivePresenter sẽ mở một bài giảng mới với chủ đề khoác định.


Bài giảng mới sẽ chỉ có một slide trắng với tía cục khớp ứng với chủ thể mặc định đó. Nhấp vào tab trang nhất > Slide bắt đầu , hoặc vào tab Slide > Slide new nếu bạn muốn thêm nhiều slides. Slide mới này sẽ tiến hành chèn sau slide mà bạn đang chọn.

Nếu bạn muốn thêm một slide bắt đầu với một bố cục khác, trong tab Slide, nhấp vào mũi tên nghỉ ngơi cạnh nút Slide mới và chọn ba cục cân xứng trong danh sách.

Thay đổi kích thước slide

Khi tạo ra một bài bác giảng mới, size mặc định của các slide trong bài bác giảng luôn là (1280x720). Chúng ta có thể thay đổi size mặc định này nếu bạn muốn. Tuy nhiên, so với bài giảng responsive, chúng ta khơng thể biến hóa kích thước mặc định của những slide.

Chú ý: Nếu bạn có nhu cầu thay đổi kích thước mặc định của slide khi sinh sản một bài bác giảng mới, nhấp

nút ActivePresenter > Tùy lựa chọn > tin tức chung.


(23)

Tạo bài giảng > Tạo bài giảng trống 23 1. Kích cỡ tạo sẵn: chúng ta cũng có thể lựa chọn kích cỡ cho slide một cách nhanh chóng trong danh sách kích cỡ tạo sẵn được thu xếp từ nhỏ tới lớn. Trong trường hợp chúng ta khơng tìm kiếm thấy kích thước cân xứng ở list này, bạn cũng có thể tự tạo size mới bằng cách nhập giá trị vào các hộp quý hiếm Chiều rộng và Chiều cao, hoặc click chuột vào các nút mũi thương hiệu lên/xuống để tăng/giảm kích thước cho đến khi tất cả được kích cỡ mong muốn.

2. Giữ nguyên tỉ lệ hai chiều: khi ô này được lựa chọn, ActivePresenter sẽ tự động hóa thay thay đổi chiều cao theo hướng rộng. Ngược lại, tỉ lệ khung hình sẽ khơng bị chuyển đổi nếu chúng ta không chắt lọc ô này.

Khi bạn thay đổi kích thước của slide, size mới bao gồm thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn form size
hiện trên của slide, vị vậy chúng ta có thể cần kiểm soát và điều chỉnh lại nội dung của những slide cho tương xứng với kích cỡ mới này. Nhị trường hòa hợp này sẽ được mô tả rõ ràng ở phần dưới đây:

3. Nếu kích thước mới nhỏ dại hơn form size hiện tại của slide, chúng ta có thể điều chỉnh lại nội dung cho tương xứng với form size mới của slide bằng phương pháp thực hiện tại một trong các cách sau:

o Chọn giãn nở cho phù hợp để phân tách lại xác suất nội dung cho tương xứng với kích cỡ slide mới. Nếu khách hàng chọn giãn nở cho toàn bộ các đối tượng người dùng thì tất cả các đối tượng người dùng trong những slide sẽ tiến hành chia lại tỷ lệ để cân xứng với size mới, bao gồm các trình duy trì chỗ trong số slide và phiên bản cái slide. Nếu bạn không lựa chọn ô này, các đối tượng vẫn được không thay đổi kích thước lúc đầu và size của chúng thường to hơn so với size slide mới. Tuy nhiên, bạn cũng có thể điều chỉnh lại sau.


(24)

Tạo bài giảng > Tạo bài bác giảng trống 24 Để cắt bớt nội dung cho một slide, kéo form màu cam đến vị trí mong mỏi muốn. Chúng ta cũng có thể thực hiện thao tác làm việc cắt mang lại từng slide cá biệt hoặc tất cả các slide trong bài xích giảng và một lúc:

Cắt từng slide riêng rẽ lẻ: Để lựa chọn 1 slide mà bạn có nhu cầu cắt, ấn vào nút mũi thương hiệu trong

hộp Slide để chọn từ danh sách. Hoặc chúng ta có thể nhấp vào nút hoặc nút để dịch chuyển đến slide phải cắt, kế tiếp kéo khung màu cam cho vị trí muốn muốn.

Cắt tất cả các slide cùng một lúc: Chọn bất kỳ slide như thế nào của bài bác giảng, kéo khung

màu cam đến vị trí mong muốn muốn, sau đó bấm chuột vào nút Áp dụng cho tất cả các

slide. Toàn bộ các slide sẽ tiến hành cắt tại và một vị trí.


Lưu ý: tất cả các đối tượng người sử dụng và trình giữ địa điểm của slide hoặc bạn dạng cái slide sẽ không còn bị cắt khi chúng ta chọn giảm slide ở bất kỳ vị trí nào. Kích thước ban sơ của bọn chúng sẽ khơng thay đổi và bạn có thể cần triển khai những thao tác làm việc điều chỉnh thủ công để phù hợp với kích thước slide mới.


(25)

Tạo bài giảng > Tạo các bài giảng Responsive 25 o Chọn co giãn cho phù hợp để phân chia lại tỷ lệ nội dung cho tương xứng với kích thước slide mới. Điều này giống như như lệnh giãn nở cho cân xứng được nói ở trên lúc kích thước slide mới nhỏ tuổi hơn kích thước slide trước đó.

Nếu các bạn chọn co giãn cho toàn bộ các đối tượng người tiêu dùng thì toàn bộ các đối tượng trong các slide sẽ được chia lại tỷ lệ để cân xứng với form size mới, bao hàm các trình giữ chỗ trong các slide và phiên bản cái slide. Nếu như bạn không lựa chọn ô này, các đối tượng người sử dụng sẽ được giữ nguyên kích thước ban sơ và kích cỡ của chúng thường bé dại hơn so với size slide mới. Mặc dù nhiên, chúng ta có thể điều chỉnh lại sau.

o lựa chọn Tơ nền, tiếp nối chọn vị trí slide chỗ mà văn bản sẽ hiển thị, rồi nhấp vào Đồng

ý.

Tạo những bài giảng Responsive

Thiết kế responsive trong ActivePresenter được cho phép bạn tạo nên một bài giảng có chức năng hiển thị hồn hảo trên phần nhiều thiết bị có size màn hình không giống nhau. Lúc tạo bài bác giảng responsive bên trên ActivePresenter, bạn cũng có thể chọn một trong các năm bố cục tổng quan responsive mặc định, được thiết kế với sẵn để tương xứng với đa số các kích cỡ màn hình thứ phổ biến, bao gồm:

• laptop để bàn: 1280x620

• máy tính xách tay bảng luân chuyển theo chiều ngang: 1024x674

• máy tính xách tay bảng luân chuyển theo chiều dọc: 768x930

• Điện thoại luân chuyển theo chiều ngang: 667x345

• Điện thoại xoay theo chiều dọc: 375x522


(26)

Tạo bài xích giảng > Tạo những bài giảng Responsive 26 bên cạnh ra, một khối hệ thống tọa độ linh động với xác suất phần trăm, pixel và các đơn vị auto của cơ chế responsive trên ActivePresenter giúp văn bản được hiện thị cân xứng trên các form size màn hình không giống ngồi năm bố cục kể trên.

Để tạo nên một bài xích giảng responsive, mở ActivePresenter và nhấp vào nút bài bác giảng Responsive tại Trang đầu.

Ngoài ra, nếu như một bài giảng đang rất được mở, bạn chỉ việc chọn nút ActivePresenter > bài bác

giảng Responsive. ActivePresenter sẽ khởi tạo một bài giảng new với 5 cha cục không giống nhau là vật dụng

tính nhằm bàn, laptop bảng chuyển phiên theo chiều dọc, laptop bảng chuyển phiên theo chiều ngang, Điện thoại luân phiên theo chiều dọc, và Điện thoại xoay theo chiều ngang.

Khung nhìn của bố cục tổng quan Responsive

Kích thước màn hình hiển thị

Kích thước screen là số đo vật dụng lý theo đường chéo cánh của screen tính bằng inch.

Độ phân giải

Độ phân giải là số pixel trên screen thường được hiển thị bên dưới dạng chiều rộng lớn theo chiều
cao (ví dụ: 1024 × 768).

Khung nhìn

Vì các thiết bị tất cả cùng kích cỡ màn hình có thể có độ sắc nét rất khác nhau, bọn chúng tơi sử dụng những khung quan sát để sản xuất nội dung thân thiết với sản phẩm công nghệ di động. Các khung nhìn là số đông phiên bản thu nhỏ tuổi của độ phân giải cho phép giao diện của các trang website được hiển tương đối giống nhau trên những thiết bị không giống nhau. Bạn cũng có thể tìm thấy size khung nhìn của các thiết bị phổ biến tại https: //m Material.io/devices (trong cột có đơn vị chức năng dp).

Kích thước của bố cục tổng quan responsive được tính ra làm sao trong ActivePresenter?

Khung chú ý của bố cục tổng quan responsive là vùng hiển thị thực tiễn của ngôn từ khi hiển thị trong trình để mắt khơng bao gồm thanh cơng cụ phát HTML5 trường hợp có.

Ví dụ: Điện thoại chuyển phiên theo theo hướng dọc dựa trên chế độ xem của iPhone 6, 7 hoặc 8 (375x667). Sau khi đào thải tiêu đề cùng thanh điều phối của trình săn sóc Safari cùng thanh cơng nuốm trình phát HTML5 (chiều rộng: 100%, chiều cao: 30), form size bố cục là 375x522. Dẫu vậy khi xoay điện thoại cảm ứng theo chiều ngang, trình để ý Safari sẽ tự động hóa ẩn tiêu đề và thanh điều phối để size bố cục là 667x345.

Quản lý các bố cục Responsive

Thêm bố cục

Để thêm một bố cục mới, nhấp nút mũi tên xuống bên trên thanh Responsive (trên thuộc của cửa sổ tài liệu) và chọn lựa thêm mới.

Xem thêm: Đổi Tiền Hongkong Ở Đâu Lợi Nhất, Đổi Tiền Hồng Kông Ở Đâu

Bạn bao gồm thể lựa chọn một bố cục bao gồm sẵn hoặc cấu hình thiết lập một kích thước mới bằng cách nhấp vào


(27)

Tạo bài giảng > Tạo những bài giảng Responsive 27

Xóa bố cục tổng quan

Chọn bố cục tổng quan cần xóa, và nhấp vào nút mũi thương hiệu xuống trên thanh Responsive > Xóa… > Đồng

ý

Thay đổi tên bố viên

Chọn bố cục tổng quan cần chuyển đổi tên, nhấp vào nút mũi thương hiệu xuống bên trên thanh Responsive > Đổi

tên… > gõ tên bắt đầu vào trong hộp Tên > Đồng ý.

Thay đổi cha cục lúc này

Để biến hóa giữa các bố cục, nhấp vào nút mũi tên xuống trên thanh Responsive > lựa chọn một bố cục trong danh sách. Hoặc, bạn có thể nhấp trực tiếp vào một trong những bố cục có sẵn trên thanh Responsive.

Thay đổi độ cao bố viên

Để điều chỉnh chiều cao của bố cục responsive, thực hiện công việc sau:

1. Trên hành lang cửa số Thuộc tính của Slide, nhấp vào tab thuộc tính của Slide > độ cao

bố cục > lựa chọn ô chiều cao bố cục.


(28)

Tạo bài bác giảng > Tạo các bài giảng Responsive 28 Ngồi ra, chúng ta có thể nhập cực hiếm vào ô chiều cao bố viên thay vày kéo nút kiểm soát và điều chỉnh chiều cao bố cục tổng quan trên Canvas.

Thay thay đổi chiều rộng bố cục tổng quan

Bạn gồm thể thay đổi chiều rộng của ba cục bằng phương pháp di gửi nút điều chỉnh trên thanh

Responsive sang bên trái hoặc mặt phải. Tuy nhiên, chiều rộng new phải nhỏ dại hơn chiều rộng


(29)

Tạo bài xích giảng > Tạo các bài giảng Responsive 29

Thay đổi độ cao của Slide

Thông thường, các bạn sẽ tạo nội dung bài bác giảng trong một slide được định sẵn với thông số chiều rộng và chiều cao cụ thể. Mặc dù nhiên, vào trường hợp bạn đang cần tạo bài xích giảng để rất có thể xem được trên một sản phẩm có khung hình nhỏ, chúng ta cũng có thể tăng độ cao của slide để có thêm khơng gian cho nội dung bằng phương pháp sau:

1. Trong cửa sổ Thuộc tính của Slide, nhấp vào tab trực thuộc tính của Slide > độ cao

bố viên > tùy chỉnh chiều cao Slide. Tại đây, bạn cũng có thể tùy chỉnh chiều cao của

slide theo ý muốn.

2. Nhập quý giá vào ô tùy chỉnh thiết lập chiều cao Slide, hoặc kéo nút điều chỉnh chiều cao của bố cục lên/xuống để giảm/tăng chiều cao một cách tương ứng.

Nếu độ cao của slide to hơn của bố cục, người dùng rất có thể xem phần nội dung nằm ngồi cha cục bằng cách kéo thanh cuộn trên máy của họ.

Chiều rộng lớn của slide luôn luôn bằng chiều rộng của cha cục.

Thay đổi cơ chế vị trí đối tượng


Chế độ vị trí phản ánh thơng số kỹ thuật đúng đắn giúp xác định vị trí của một đối tượng người tiêu dùng trong slide của bài giảng. Để biến hóa thông số kỹ thuật cho 1 đối tượng, đầu tiên bạn yêu cầu chọn đối tượng người sử dụng đó > hành lang cửa số Thuộc tính > tab kích cỡ & ở trong tính > chuyển đổi > chính sách vị

trí, lựa chọn một trong tư vị trí (Trên cùng-Bên trái, bên trên cùng-Bên phải, bên dưới cùng-Bên phải

hoặc dưới cùng-Bên trái).

Thay đổi địa điểm và size của đối tượng người dùng

Các thông số kỹ thuật kỹ thuật góp xác định vị trí của đối tượng trong một slide. Để biến hóa giá trị mang đến các thông số này, trong hành lang cửa số Thuộc tính, lựa chọn tab form size & thuộc tính > thay đổi > điều chỉnh các thơng số Đỉnh, Trái, Phải, Đáy, Chiều rộng và chiều cao (tính theo phần trăm phần trăm hoặc pixel) bằng cách nhập những giá trị vào những hộp đó. Chúng ta có thể nhấp vào nút mũi thương hiệu lên/xuống sát bên hộp nhằm tăng/giảm giá chỉ trị.

Các thông số (Đỉnh, Trái, Phải, Đáy) được hiển thị giỏi không dựa vào vào chế độ vị trí nhưng mà bạn chọn. Ví dụ, nếu bạn chọn địa điểm tương so với góc cần dưới thì thơng số Đáy và yêu cầu sẽ được hiện trong khi đó thơng số Đỉnh và Trái vẫn khơng được hiển thị. Thông số kỹ thuật Đỉnh với Trái sẽ được hiển thị chỉ khi bạn chọn chế độ tương so với góc trái trên.

Nếu bạn muốn giữ nguyên tỉ lệ giữa chiều cao và chiều rộng lớn khi chuyển đổi giá trị của chiều rộng lớn của đối tượng, trong vỏ hộp Đơn vị ở bên cạnh hộp Chiều cao nên lựa chọn Tự động. Khi đó, chiều cao của đối tượng người tiêu dùng sẽ tự động hóa thay đổi theo chiều rộng lớn của nó.

Để chuyển phiên đối tượng, núm vì thực hiện một bí quyết thủ cơng, bạn cũng có thể nhập cực hiếm trong vỏ hộp

Góc quay, ActivePresenter vẫn dựa trên mức ngân sách trị chúng ta nhập nhằm xoay đối tượng người tiêu dùng tự động.


Thay đổi đơn vị giá trị của vị trí đối tượng người sử dụng

Bạn tất cả thể biến hóa đơn vị giá trị của vị trí đối tượng sang tỉ lệ % hoặc pixels. Để có tác dụng điều đó, trong hành lang cửa số Thuộc tính, nhấp vào tab form size & nằm trong tính > biến hóa > vỏ hộp Đơn vị (hộp Đơn vị nằm ngay lân cận hộp Kích thước) > lựa chọn %, px hoặc tự động hóa (cho đơn vị của chiều cao).


(30)

Tạo bài bác giảng > Tạo các bài giảng từ PowerPoint 30 • Chọn đơn vị px nếu bạn có nhu cầu vị trí của đối tượng là một số pixel cố định của địa chỉ

Trái/Phải/ Đỉnh/Chiều rộng/Chiều cao.

• Chọn auto cho đơn vị của chiều cao để giữ nguyên tỷ lệ đối với chiều rộng. Cho dù bạn chọn đơn vị chức năng nào đi nữa thì kích thước và địa chỉ của đối tượng trên Canvas cũng sẽ khơng bị cố gắng đổi.

Căn chỉnh ở vị trí chính giữa theo chiều ngang/dọc

Bạn gồm thể căn chỉnh các đối tượng người tiêu dùng vào vị trí trung tâm slide cho mọi bố cục tổng quan của bài xích giảng responsive. Để làm được điều đó, trong cửa sổ Thuộc tính, nhấp vào tab kích thước &

Thuộc tính > thay đổi > Căn thân theo chiều ngang hoặc Căn thân theo chiều dọc.

Nếu bạn chọn cả hai, các đối tượng người dùng sẽ được chỉnh sửa chính thân slide theo cả hai phía một cách cố định và thắt chặt và các bạn không thể dùng chuột nhằm kéo thả hay dịch rời đối tượng này trên slide được như bình thường.

• Căn thân theo chiều ngang: Khi chọn thuộc tính này, đối tượng sẽ được chỉnh sửa

chính giữa slide theo hướng ngang một cách cố định, vị đó, bạn khơng thể di chuyển
đối tượng theo chiều ngang được nữa nhưng mà chỉ có thể di chuyển bọn chúng theo theo hướng dọc của slide.

• Căn thân theo chiều dọc

:

Khi lựa chọn thuộc tính này, đối tượng người sử dụng sẽ được chỉnh sửa chính giữa slide theo chiều dọc củ một bí quyết cố định, bởi đó, các bạn khơng thể di chuyển đối tượng theo chiều dọc củ được nữa cơ mà chỉ hoàn toàn có thể di chuyển chúng theo chiều ngang của slide.

Thay đổi kích cỡ chữ

Với kỹ năng Co dãn chữ, ActivePresenter cung ứng bạn sút cỡ chữ để phù hợp với những thiết bị nhỏ hơn. Nhân tài này mang lại phép bạn có thể điều chỉnh kích thước chữ theo tỷ lệ xác suất so với kích thước ban sơ của nó. Để làm cho được điều đó, trước tiên chọn văn bạn dạng cần nạm đổi. Trong hành lang cửa số Thuộc tính, nhấp vào tab form size & nằm trong tính > chuyển đổi > đàn hồi chữ.

Ẩn/Hiện các đối tượng trong từng bố cục responsive

ActivePresenter chất nhận được ẩn/hiện đối tượng người sử dụng trong từng bố cục. Để có tác dụng điều đó, bạn phải chọn bố cục mà bạn muốn ẩn đối tượng > chọn đối tượng cần ẩn > nhấp vào tab form size

& nằm trong tính trong cửa sổ Thuộc tính > đổi khác > Ẩn trong bố cục tổng quan hiện tại.

Tạo những bài giảng tự PowerPoint

Đây là phương thức tạo nội dung trong những số đó các slide trường đoản cú PowerPoint sẽ tiến hành sử dụng ráng vì lưu lại ứng dụng trên màn hình hiển thị hoặc tạo các bài giảng trống.

Để tạo nên một bài giảng mới từ những slides của PowerPoint, trên màn hình hiển thị khởi đơng, nhấp vào

Nhập tự PowerPoint > lựa chọn tệp PowerPoint từ máy tính xách tay của bạn. Hoặc trong hành lang cửa số bài

giảng đã mở, nhấp vào nút ActivePresenter > Nhập từ bỏ PowerPoint > lựa chọn tệp

PowerPoint từ máy tính của bạn.

Lưu ý: ActivePresenter cần yếu xử lý các tệp * .odp được tạo do OpenOffice với LibreOffice.


(31)

Tạo bài xích giảng > Tạo bài xích giảng từ những chủ đề hoặc mẫu gồm sẵn 31 khi đó, hành lang cửa số sau sẽ tiến hành hiển thị:

Có hai gạn lọc cho bạn:

• Nhập slide như ảnh nền: từng slide trong PowerPoint sẽ được chuyển thành màn hình

cho một slide khớp ứng trong bài xích giảng ActivePresenter. Điều đó cũng đều có nghĩa là bạn sẽ không thể thao tác làm việc với bất kỳ đối tượng nào trong những slide pptx/ppt.

• xử lý các đối tượng người tiêu dùng trong slide: tất cả các đối tượng người tiêu dùng trong mỗi slide PowerPoint

được chuyển vào những slide trong ActivePresenter tương ứng. Chúng ta có thể thao tác cùng với các đối tượng người sử dụng đó như các đối tượng người sử dụng được thêm trường đoản cú ActivePresenter.

Chú ý: Theo khoác định, toàn bộ các slide vào PowerPoint sẽ tiến hành chọn. Bạn có thể nhấp vào

các slide để bỏ chọn. Chọn bỏ chọn toàn bộ để không lựa chọn slide nào. Nếu bạn muốn chọn nhiều slide, giữ phím SHIFT hoặc CTRL trong lúc chọn slide. Sau đó, nhấp vào nút Đồng ý để nhập chúng vào trong ActivePresenter.

Tạo bài xích giảng từ các chủ đề hoặc mẫu tất cả sẵn


Việc tạo bài xích giảng từ các chủ đề hoặc mẫu tất cả sẵn rất có thể giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc kiến thiết nội dung bởi vì bạn có thể sử dụng lại những tùy chọn đã bao gồm (ví dụ: bố cục tổng quan slide, nằm trong tính đối tượng) trên nhiều bài giảng. Nó cũng bảo đảm an toàn tính độc nhất vô nhị qn của quy trình làm việc, quan trọng đặc biệt khi có khá nhiều người cùng tạo các bài giảng tương tự.

Một chủ thể hoặc mẫu mã ActivePresenter bao hàm những nằm trong tính sau:

• bản cái slide bao hàm các bố cục tổng quan slide được xác minh trước. Mỗi cha cục hoàn toàn có thể thêm nội dung buộc phải thiết.


(32)

Tạo bài bác giảng > Tạo bài xích giảng từ những tệp clip 32 • Các thiết lập của đối tượng người tiêu dùng nếu có (ngược lại, những thiết đặt mặc định của chương

trình sẽ tiến hành sử dụng).

• Đối với mẫu, có một số slide được chế tác sẵn nội dung.

Để chế tác một bài xích giảng chủng loại cơ bản, trên màn hình hiển thị khởi động, nhấp vào tab bản mẫu > lựa chọn một chủ thể hoặc mẫu.

Trong tab bản mẫu, nhấn vào phải vào bất kể chủ nhằm nào để mở menu: • xem trước: coi trước chủ thể

• bài giảng trống: Tạo bài xích giảng trống với chủ đề ai đang chọn. • Quay đoạn clip màn hình: lưu lại một video minh họa.

• tảo mơ phỏng phần mềm: khắc ghi một mơ bỏng phần mềm.

• bài bác giảng responsive: sản xuất một bài giảng responsive với chủ thể mà nhiều người đang chọn. • Đặt thành chủ thể mặc định: Đặt chủ thể đang lựa chọn thành chủ đề mặc định.

Tạo bài bác giảng từ các tệp đoạn phim

ActivePresenter được cho phép bạn tạo bài xích giảng từ những tệp video, vào đó đoạn phim mà bạn có nhu cầu sẽ được mở trong bài giảng ActivePresenter hồn tồn mới. Bài bác giảng mới này sẽ có size cùng với kích thước của video.

Để mở một bài xích giảng từ 1 video:

1. Trên màn hình khởi động, nhấp vào Mở. Hoặc trong hành lang cửa số bài giảng đang mở, nhấp vào nút ActivePresenter > Mở bài giảng….

2. Trong danh sách các kiểu tệp, chọn tất cả các loại hỗ trợ hoặc các tệp Video. 3. Chọn đoạn clip bạn muốn.

4. Nhấp vào nút Open.

Sau đó, chúng ta có thể thay đổi kích thước và địa chỉ của video clip như một đối tượng bình thường.

Chuyển đổi giữa các bài giảng

Chuyển thay đổi từ bài bác giảng Responsive sang bài giảng ko

responsive

ActivePresenter chất nhận được bạn chuyển đổi các bài xích giảng từ responsive quý phái khơng responsive. Để làm cho được điều đó, nhấp vào nút ActivePresenter > bài bác giảng > đổi khác thành bài xích

giảng không responsive… > chọn bố cục. Bài giảng vẫn được thay đổi thành bài giảng


(33)

Tạo bài giảng > Lưu bài bác giảng 33

Chuyển thay đổi từ bài xích giảng không responsive sang bài xích giảng

responsive

Với anh tài này, bạn có thể chuyển đổi một bài xích giảng không responsive sang bài giảng responsive với năm bố cục mặc định. Nhấp vào nút ActivePresenter > bài xích giảng > chuyển

sang dạng responsive…. Vỏ hộp thoại dưới đây sẽ xuất hiện:

Kích thước bài giảng hiện tại: Hiển thị size