Trong team hàm Lookup (dò tìm, tham chiếu) thì hàm VLOOKUP liên tiếp được áp dụng nhất. Trong nội dung bài viết này, chúng ta cùng khám phá cách thực hiện hàm này kết phù hợp với hàm MID để rất có thể dò tìm, tham chiếu theo một số ký tự nằm giữa trong một chuỗi cam kết tự nhé.

Bạn đang xem: Hàm mid kết hợp vlookup

Hãy cùng tò mò nội dung này thông qua ví dụ sau:

*

Bạn sẽ làm ráng nào cùng với yêu mong xác định họ tên và Kênh quảng cáo trong những Mã?

Trong từng Mã này đều gồm chứa các ký hiệu đại diện mang đến Họ tên với Kênh quảng cáo:

Các ký tự sau dấu _ (dấu gạch ốp dưới) thứ nhất là các mã nhân viên.Các ký kết tự sau vết _ vật dụng hai là mã Kênh quảng cáo.

Chúng ta cần phải lọc ra những ký từ bỏ này, sau đó tham chiếu tới những bảng tương ứng để lấy thông tin. Cách triển khai như sau:


Xem nhanh


Xác định bọn họ tên nhân viên phụ thuộc vào mã

Xác định chúng ta tên nhân viên phụ thuộc vào mã

Bước 1: bóc tách mã nhân viên bằng hàm MID

Cấu trúc của hàm MID như sau:


*

=MID(text,start_num,num_chars)

Trong đó text là đoạn text nên tham chiếu để “nhặt” nội dungNum_chars: số ký kết tự (hay độ lâu năm số ký kết tự) phải lấy là 4 ký tự.

Như vậy hàm MID sẽ được viết như sau:

=MID(A2,6,4)

*

Bước 2: thực hiện hàm VLOOKUP lồng hàm MID

Kết trái của hàm MID chủ yếu là đối tượng buộc phải tham chiếu của hàm VLOOKUP. Do đó chúng ta sẽ lồng hàm VLOOKUP phía bên ngoài hàm MID như sau:

*

=VLOOKUP(MID(A2,6,4),$E$2:$F$4,2,0)

Trong đó:

lookup_value của hàm vlookup chính là toàn cỗ nội dung hàm MIDtable_array là vùng bảng cất Mã cùng tên nhân viên E2:F4. Yêu cầu cố định vùng bảng này trong công thức để hoàn toàn có thể sao chép công thức cho những mã khác.

Xem thêm:

col_index_num là cột bọn họ tên, cột thứ 2 trong bảng tham chiếurange_lookup là số 0 vì tham chiếu đúng mực theo ký kết tự mã nhân viên

Kết quả tại ô B2 đã đúng mực rồi. Nhân viên có mã NV01 có tên là Hiệp.

Sao chép bí quyết tại B2 xuống B8 (kỹ thuật Filldown) họ có tác dụng như sau:

*

Vậy cùng với kênh lăng xê thì làm gắng nào? các bạn hãy áp dụng tương tự như cách có tác dụng trên để demo tự có tác dụng nhé.

Gợi ý:

Vị trí bắt đầu của ký kết tự mã Kênh quảng bá là sau vết gạch dưới thiết bị 2. Hãy dùng hàm SEARCH để search vị trí lốt gạch dưới thứ 2 rồi cộng thêm 1 đơn vị

Số ký tự buộc phải lấy của mã Kênh truyền bá là 2 ký kết tự.

Không quá khó phải không nào. Chúng ta hãy thuộc Học Excel Online tò mò tiếp các nội dung khác nữa liên quan tới hàm VLOOKUP nhé: