Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (87.97 KB, 1 trang )


ĐẢNG BỘ HUYỆN...

Bạn đang xem: Giấy mời họp chi bộ

ĐẢNG ỦY CQ CHÍNH QUYỀN ...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ... ..., ngày....tháng....năm...

Xem thêm: 1 Tệ Là Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, 1 Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt 2022

GIẤY MỜI

Dự Đại hội bỏ ra bộ nhiệm kỳ ... - ...….

Thực hiện planer số….., ngày…………. Của Ban thường xuyên vụ huyện ủy ……….; thực hiện kế hoạch………… của Đảng ủy cơ quan cơ quan ban ngành “Tổ chức Đại hội đưa ra bộ trực nằm trong Đảng ủy nhiệm kỳ ……”

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY HUYỆN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI1. Thành phần

- Đại diện trực thuộc huyện ủy;

- Đại diện chỉ đạo và chuyên viên phụ trách nghành nghề Ban tổ chức triển khai Huyện ủy;- Các bạn bè Ủy viên BCH Đảng bộ;

- các bí thư bỏ ra bộ trực thuộc huyện ủy;

2. Thời gian: bắt đầu vào lúc…..ngày…..tháng…. Năm…………3. Địa điểm:……….4. Nội dung: Dự đại hội điểm bỏ ra Bộ ………


Kính đề nghị các Đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

Nơi nhận: - Như kính gửi;- lưu giữ VT;


Tài liệu liên quan


*
MẪU GIẤY MỜI DỰ ĐẠI HỘI 3 59 360
*
nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, làm chủ diện ban thường vụ thị trấn ủy thạch thất làm chủ 43 405 5
*
*
*
mau giay moi du dai hoi bỏ ra bo 1 314 0
*
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện ban thường vụ huyện ủy cai quản thuộc thị xã ven đô, đang trong quy trình đô thị hóa nghiên cứu tại thị trấn thanh trì, thành phố hà nội thủ đô 104 72 0
*
nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cán bộ nữ diện ban hay vụ thị xã ủy quản lý thuộc thị xã ven đô, đang trong quy trình đô thị hóa phân tích tại huyện thanh trì, thành phố thủ đô 104 89 2
*
nâng cấp chất lượng đội ngũ nhân viên cán bộ nữ diện ban hay vụ thị trấn ủy cai quản thuộc thị xã ven đô, vẫn trong quy trình đô thị hóa nghiên cứu tại thị xã thanh trì, thành phố hà nội 104 56 0
*
nâng cao chất lượng hàng ngũ cán bộ nữ diện ban hay vụ thị xã ủy làm chủ thuộc thị trấn ven đô, đang trong quy trình đô thị hóa nghiên cứu và phân tích tại thị trấn thanh trì, thành phố hà thành 104 107 0
*
nâng cấp chất lượng hàng ngũ cán bộ nhân viên nữ diện ban hay vụ thị trấn ủy thống trị thuộc thị trấn ven đô, vẫn trong quy trình đô thị hóa 104 108 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(7.2 KB - 1 trang) - mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×