FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT : 2.500.000 ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY , XANH LỤC BẢO )

FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT + TEM THƯỜNG : 2.750.000 ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY )

FULL NHỰA MÀU ĐẶC BIỆT + TEM CANDY : 2.950.000 ( MÀU XI MĂNG , ĐỎ CANDY , TÍM CANDY , XANH CANDY )

====

NHỰA NHÁM : FULL BỘ = 500k ( 5 MÓN )

ÁO EXCITER 2010 – Màu đen bạᴄ , eхᴄiter 2010 tem ѕpark MÃ HÀNG : MS1 GIÁ : 1.850.000 VNĐ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*