*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

cỗ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc


download xuống 80 1.891 60

gdhoavang.edu.vn xin giới thiệu đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quá trình ôn tập tài liệu cỗ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc, tài liệu bao gồm 80 trang, tuyển chọn 60 đề thi Toán lớp ở giữa học kì 1. Tài liệu giúp những em học sinh có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và chuẩn bị cho bài thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 chuẩn bị tới. Chúc những em học viên ôn tập thật kết quả và đạt được công dụng như ước ao đợi.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 5 giữa học kì 1

Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả, câu trả lời đúng :

1. Láo lếu số 435được viết đúng thành phân số:

A. 95 B. 125 C. 275 D.235

2.Phân số 1325được đưa thành phân số thập phân :

A. 52100 B. 13100 C. 2550 D.104200

3.Hỗn số 5924100được viết thành số thập phân :

A.59,024 B.59,24 C.592,4 D.5,924

4.Trong các khoảng thời hạn sau, khoảng thời gian dài duy nhất là:

A. Nạm kỉ B. đôi mươi năm

C. 7500 ngày D. 250 tháng

5.Trung bình cùng của 112; 278 và 300 là:

A.345 B.230

C.690 D.2070

Phần 2

1.Điền số phù hợp vào khu vực chấm :

a)20m2 9dm2 = ………..dm2; 2009m2 = ………dam2 …….m2

b) Số thập phân 34,708 gồm :

-Phần nguyên gồm………đơn vị

-Phần thập phân gồm:………..phần mười………..phần trăm…………..phần nghìn.

2.Thực hiện phép tính: (ghi rõ các bước tính)

a) 24 ×108

b) 34:58

3.Tính cực hiếm của biểu thức:

a)35+12-410

b) 85×107÷167

4.Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều rộng lớn 30m, chiều dài bằng 43chiều rộng.

a) Hỏi diện tích s khu đất là bao nhiêu m2 ?

b) người ta sử dụng 25100diện tích khu vực đất để triển khai nhà ở thì diện tích làm nhà tại là từng nào héc-ta ?

5.Viết láo số 325thành số thập phân ( ghi ra cách biến hóa ) :

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

Câu 1: Viết những số sau tất cả có:

......1 đ: a) ba mươi đối kháng vị, tám phần mười, năm phần trăm....................

b) nhì mươi bốn đối chọi vị, hai mươi bảy phần nghìn......................

c) tư trăm bảy mươi lăm phần nghìn........................................

d) mười hai cùng bảy phần chín......................................................

Câu 2: Điền vệt ; = vào khu vực chấm

......1 đ

a) 29100......39100 b)67......1214 c) 112......113 d)48,97............51,02

Câu 3: Viết số tương thích vào nơi chấm

......2đ a) 4 tấn 562 kilogam = ... Kilogam b) 12,4 cm = ... Cm

c) 17 dm2 23 cm2 = ... Dm2 d) 16549 mét vuông = ... Ha

Câu 4: Tính

.......2đ a) 57+78 b)35−38 c) 214x325 d)15:78

Câu 5: Tính

.......2đ Một thửa ruộng thu hoạch được 1645 kilogam vừa lúa tẻ, vừa lúa nếp. Số lúa nếp bởi 25số lúa tẻ. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ lúa tẻ, bao nhiêu tạ lúa nếp?

Câu 6: Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

........1đ a) Viết 154dưới dạng phân số thập phân là

A.-15100 B. -325100 C. -60100 D.-125100

b) 2 km2 36 dam2 = ......................ha

A. 23,6 ha B. 2,306 ha C. 2,036 ha D. 20,036ha

c) đưa hỗn số sau thành phân số:657

A. -747B. -477C. -377 D.-187

Câu 7:

..........1 đ Tính diện tích s của miếng đất phường có kích thước theo hình vẽ mặt (được tạo do hình chữ nhật ABCD và hình vuông vắn EGHD)

Bộ 60 Đề thi thân Học kì một năm 2022 Toán lớp 5 tinh lọc - Đề 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ tất cả câu trả lời đúng :

1.Phân số phù hợp điền vào chỗ ….., làm thế nào cho :

…. > 1

a)1617 b) 1717 c)1817

2.Phân số bởi với phân số1520 là :

a) 34 b) 24 c)14

3. 6t 5kg = ……..kg. Số phù hợp cần viết vào chỗ chấm là :

a) 65 b) 605 c) 6005

4. 19m2 5dm2 = ……….m2. Số tương thích cần viết vào khu vực chấm là :

a) 19 b) 19 c) 19

5.Hỗn sỗ 345được chuyển thành phân số là:

a)175 b) 195 c)519

6.Số thập phân gồm bao gồm Năm mươi lăm đơn vị, năm tỷ lệ được viết là :

a) 55,05 b) 55,50 c)55,55

7.Nhìn vào hình vẽ bên dưới đây:

25 độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là:

a) đoạn thẳng AC

b) đoạn thẳng GB

c) đoạn trực tiếp AG

d) đoạn thẳng CD

Phần 2

1.Sắp xếp những phân số: 74;47;99;54theo trang bị tự từ béo đến nhỏ bé :

2.Tính :

a) 14+19

b) 34-23

3.Tìm x :

a) 23x x =35

b) x : 45 =57

4.Một chống họp hình chữ nhật tất cả chu vi 90m. Chiều rộng bằng 23chiều dài. Tính diện tích s phòng họp đó ?

……………………………

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 4

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng hoặc viết tiếp vào chỗ chấm.

Câu 1 :Viết số thập phân có: tư mươi lăm đối chọi vị, chín phần trăm

A. 45,98

B. 45,9

C. 45,009

D. 45,0009

Câu 2 :

a) Phân số thập phân là

*

b) Viết

*
dưới dạng số thập phân được

A. 0,005

B. 0,5

C. 0,005

D. 5,0

Câu 3 :Hỗn số

*
đổi ra phân số được:

*

Câu 4 :Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54

B. 1924

C. 1942,54

D. 1942

Câu 5 :Trong những số 0,32; 0,197; 0,5; 0,009 số lớn nhất là:

A. 0,32

B. 0,19

C. 0,5

D. 0,009

Câu 6 :Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

8m25dm2= ......................m2

A. 8,5

B. 8,05

C. 8,005

D. 85

Câu 7 :Viết phép tính và công dụng vào chỗ chấm

Có 10 tín đồ thợ ý định làm xong quá trình trong 12 ngày.Nếu bạn ta mong muốn làm xong các bước đó trong 8 ngày thì chúng ta phải đề nghị số người là: .....................

Câu 8 :Người ta cài đặt 5m vải đề xuất trả 600000 đồng. Bây giờ giá phân phối mỗi mét vải đã giảm đi 20000 đồng. Hỏi cùng với 600000 đồng, bây giờ có thể download được bao nhiêu mét vải vóc như thế?

Câu 9 :Một căn hộ hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 54 cm, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Hỏi diện tích căn phòng ấy bởi bao nhiêu mét vuông, từng nào hec – ta?

Câu 10 :Tìm 5 giá chỉ trị phù hợp của x biết: 5,8 > 5,7.x

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Em hãy khoanh vào vần âm trước ý đúng

Bài 1 :Hai mươi bốn solo vị, 1 phần mười, tám tỷ lệ được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 :Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D.6,5

Bài 3 :Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 :Chữ số 5 trong các thập phân 1942,54 có mức giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 :7cm29mm2= .........cm2số phù hợp viết vào chỗ chỗ chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 :Chiều nhiều năm 30m, chiều rộng 15 m. Chu vi của một hình chữ nhật là:

A. 80 m

B. 70 m

C. 90 m

D. 60 m

Bài 7 :Điền dấu >;

*

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9....56

e) 42dm4cm..........424cm

h) 9kg......9000g

Bài 8 :Viết số thích hợp vào vị trí chấm (1 điểm)

a) 1,5 tấn=..............kg

b) 5000m2=............ha

Bài 9 :Viết các số thập phân sau theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn.

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329;37,134

Bài 10 :Một nhóm trồng rừng mức độ vừa phải cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được từng nào cây thông?

……………………………

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 6

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 6)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1 :Hai mươi bốn 1-1 vị, một trong những phần mười, tám xác suất được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 :Phân số 65/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D. 6,5

Bài 3 :Phần nguyên của số 1942,54:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 :Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 :7 cm29mm2= .............cm2số tương thích viết vào khu vực chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 :Chiều lâu năm 30m, chiều rộng lớn 1 m. Chu vi của một hình chữ nhật là

A. 80m

B. 70m

C. 90m

D. 60m

Bài 7 :Điền dấu >;

*

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9 ... 56

e) 42dm 4cm ... 424cm

h) 9kg ... 9000g

Bài 8 :Viết số tương thích vào nơi chấm (1 điểm)

a) 1,5 tấn = ... Kg

b) 5000m2= ... Ha

Bài 9 :Viết những số thập phân sau theo sản phẩm tự từ bé đến lớn:

34,075; 34,175; 34,275; 37,303; 37,329; 37,314

Bài 10 :Một nhóm trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội kia trồng được bao nhiêu cây thông?

……………………………

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 7

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 7)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Số thập phân gồm có : Bảy đơn vị ,hai xác suất được viết là:

A.

*
B. 7,02

C.

*
D. 7,2

Câu 2:(1 điểm) láo lếu số

*
được đưa thành số thập phân là ?

A. 5,1 B. 5,4

C. 2,25 D. 5,25

Câu 3:(1 điểm) Phân số

*
được viết thành số thập phân là :

A. 8,6 B.0,806

C. 8,60 D. 8,06

Câu 4:(0,5 điểm) Số to nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

A. 40,392 B. 39,204

C. 40,293 D. 39,402

Câu 5:(1điểm) Số thích hợp để điền vào nơi chấm : 30g = ...kg là:

A. 30 000 B. 0,03

C.0,3 D. 3

Câu 6:(1 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấm : 627m2= ...ha

A. 627 B. 0,0627

C. 6,027 D. 6,27

Câu 7:(1 điểm) một đội gồm 5 người đắp chấm dứt một đoạn đường trong 20 ngày . Hỏi ví như tổ đó gồm 10 người thì đắp hoàn thành đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày ?

A. 5 ngày B. 2 ngày

C. 10 ngày D. 15 ngày

Phần II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

Câu 2:(2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 50m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích thửa ruộng đó?

Câu 3:(1 điểm) Tính theo phong cách hợp lí: (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

*

........................................

Xem thêm: Tên Tiếng Anh Có Ý Nghĩa Mới Nhất 2022!, 300 Tên Tiếng Anh Hay Cho Bé Trai Và Bé Gái

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 8

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ bạn dạng - Đề 8)

I. Phần trắc nghiệm : (4điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) hiệu quả của phép tính 3+34 là:

A. 64B .94

C. 712 D. 154

Câu 2:(0,5 điểm) bốn và cha phần năm viết là

A. 435B. 4 +35

C. 435 D. 453

Câu 3:(1điểm) Trong hội thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. Sinh hoạt lần phun thứ tứ sạ thủ đó buộc phải đạt bao nhiêu điểm để qua 4 lần phun điểm trung bình có được là 145.

A.580 điểm B.303 điểm

C.293 điểm D.159 điểm

Câu 4:( 1điểm) Tìm một trong những có cha chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một trong những lớn gấp 26 lần số nên tìm.

A. 306 B. 360

C.630 D. 603

Câu 5:(0,5 điểm) kiếm tìm x: x×11 +x×9 = 400

A. = đôi mươi B. = 200

C. = 10 D. =100

Câu 6:( 0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức2+12:54

A. 258B.125

C. 218 D. 2

Phần 2: Tự luận :(6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Tính :

45+6 34-512

12+13+71223:45x5

Câu 2:(2 điểm ) bây chừ trung bình cùng tuổi của bà mẹ và bé là 24 tuổi . Biết 5 thời gian trước mẹ hơn bé 26 tuổi. Hỏi hiện giờ mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2điểm) Tổng nhì số thoải mái và tự nhiên bằng 535. Tìm nhị số đó, biết thân chúng gồm 12 số tự nhiên và thoải mái khác

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................

..............................

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 9

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 9)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1:(1 điểm ) Chữ số 8 trong những thập phân 95,824 có mức giá trị là:

*
*

Câu 2:(1 điểm )

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900 B. 3,09

C. 3,9 D. 3,90

Câu 3:(1 điểm) 3 phút trăng tròn giây = .......giây. Số viết vào địa điểm chấm là:

A. 50 B. 320

C. 80 D. 200

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Viết những phân số, láo lếu số sau:

a/ Năm phần mười...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ bốn mươi ba phần nghìn..........................................

d/ nhì và tứ phần chín........................

Câu 2:Viết số thập phân phù hợp vào địa điểm chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm25mm2=.....................cm2

c/ 5 tấn 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3:(2 điểm) Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 4:(1,5 điểm) Một bếp ăn chuẩn bị số gạo đến 36 người nạp năng lượng trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã sẵn sàng đủ cần sử dụng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn uống của mọi người như nhau)

Câu 5:(1,5 điểm) Một khu vườn hình vuông vắn có chu vi 1000m. Diện tích s khu vườn đó bởi bao nhiêu mét vuông? bao nhiêu héc-ta?

*

..................................

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 10

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(cơ phiên bản - Đề 10)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9 B. 0,09

C. 0,009 D. 9,00

Câu 2:(1 điểm) láo lếu số

*
được chuyển thành số thập phân là ?

A. 3,4 B. 0,4

C. 17,5 D. 32,5

Câu 3:(1 điểm)

a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là ?

*

b. Chín đơn vị, hai phần nghìn được viết là:

A. 9,200 B. 9,2

C. 9,002 D. 9,02

Câu 4:(1 điểm) 5m25dm2= ……..cm2. Số thích hợp điền vào địa điểm trống là:

A. 55 B. 550

C. 55000 D. 50500

Câu 5:(0,5 điểm) 3m 4mm = .......... M. Số tương thích để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,34 B. 3,04

C. 3,4 D. 3,004

Câu 6:(1 điểm) search chữ số x biết : 86,718 > 86,7x9

A. X = 3 B. X = 2

C. X = 1 D. X = 0

Câu 7:(1 điểm) Một fan thợ may 15 bộ áo xống đồng phục hết 36 m vải. Hỏi nếu bạn thợ đó may 45 bộ áo xống đồng phục như vậy thì cần từng nào mét vải ?

A. 72 m B. 108 m

C. 300m D. 81 m

Phần II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

Câu 2:(2 điểm) Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng hèn chiều dài 20 m. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Câu 3:(1 điểm) con kém mẹ 24 tuổi. Trong năm này tuổi nhỏ bằng

*
tuổi mẹ. Hỏi trong năm này con từng nào tuổi, bà bầu bao nhiêu tuổi ?

.......................................

Bộ 60 Đề thi giữa Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 chọn lọc - Đề 11

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bạn dạng - Đề 11)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:(0,5 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,5 B. 0,05

C. 0,005 D. 5,00

Câu 2:(1 điểm) Phân số

*
được đưa thành số thập phân là ?

A. 0,4 B. 2,5

C. 4 D. 40

Câu 3:(1 điểm) Chữ số 5 trong những thập phân 342,205 có giá trị là ?

*

Câu 4:(0,5 điểm) 3kg 5g = ……... Kg Số thích hợp điền vào khu vực trống là:

A. 3,5 B. 3,50

C. 3,500 D. 3,005

Câu 5:(1điểm) láo lếu số

*
được viết bên dưới dạng phân số là:

A. 5,5 B. 5,2

*

Câu 6:(1 điểm) tìm kiếm số tự nhiên x biết : 69,98

A. X = 69 B. X = 70

C. X = 69,99 D. X = 69,981

Câu 7:(1 điểm) Quan tiếp giáp hình sau đây và tính diện tích s của hình thoi MNPQ. Biết: BC = 52 cm; AB = 75 cm

*

A. 3900 m2 B. 3900 cm2

C. 1950 centimet D. 1950 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

Câu 2:(2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 60m, chiều rộng bằng

*
chiều dài.

a. Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 3:(1 điểm) Tìm cha số thập phân phù hợp để viết vào vị trí chấm, sao cho: 0,2

........................................

Bộ 60 Đề thi thân Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 tinh lọc - Đề 12

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ phiên bản - Đề 12)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập sau đây có kèm theo một vài câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số , hiệu quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5điểm) Viết số thập phân gồm : ba trăm,hai 1-1 vị,bốn phần trăm,hai phần chục nghìn

A. 32,042 B. 302,0042

C. 302,4020 D. 302,0402

Câu 2:(0,5điểm) Viết số đo 821m bên dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km B. 8,21km

C. 0,821km D.0,0821km

Câu 3:Tính quý hiếm của a + b , biết rằng a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34 B. 6,42

C. 50934 D.642

Câu 4:(0,5điểm) láo lếu số

*
đọc là

A. Năm cha phần bảy

B. Năm và ba phần bảy

C. Năm mươi ba phần bảy

D. Năm, tía phần bảy

Câu 5:(1điểm) Một ngày bao gồm 5 xe xe hơi chở thóc về kho, trung bình từng xe chở được 3500kg thóc. Hỏi trong 5 ngày đoàn xe kia chở được bao nhiêu tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn B. 875 tấn

C. 87,5 tấn D. 8,75 tấn

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1:(2điểm). Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 3:(2điểm) Một vòi nước rã vào bể. Tiếng đầu rã được

*
bể , giờ đồ vật hai tung vào được
*
bể . Hỏi trung bình từng giờ vòi vĩnh nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?