12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + tất cả ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

đề thi hsg toán 3 cung cấp huyện, đề thi học sinh xuất sắc toán lớp 3 cấp tỉnh cùng cấp thành phố trọn bộ có hướng dẫn giải bỏ ra tiết.Tự học tập Online xin reviews đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Tuyển lựa chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + tất cả Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + tất cả ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: kiếm tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp ban đầu từ 48 mang lại 126 gồm bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? tất cả bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của hai số là 354. Giả dụ thừa số trước tiên tăng lên 3 lần thừa số sản phẩm hai tạo thêm 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số trong những có tía chữ số không giống nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một vài có nhị chữ số không giống nhau là B. Biết rằng hiệu thân A cùng B là 891. Tìm nhị số đó?

Bài 7: vào túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng với bi xanh. Hiểu được số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi kim cương là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi có bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: tìm kiếm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với khá đầy đủ các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : hàng số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 mang đến 126 có bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? bao gồm bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 48 cho 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số ban đầu là số chẵn dứt là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 cho 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu như thừa số trước tiên tăng lên 3 lần thừa số trang bị hai tạo thêm 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu vượt số trước tiên tăng lên 3 lần vượt số sản phẩm công nghệ hai tăng thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích new là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ cha chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có bố chữ số không giống nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một số có nhì chữ số khác nhau là B. Hiểu được hiệu thân A với B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A với B là 891 tức là số tất cả 3 chữ số phải to hơn 891.

Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có cha chữ số khác nhau lớn hơn 891 là: 976, 967

Từ nhì số 5, 8 ta lập được số gồm hai chữ số không giống nhau là: 58 với 85

Ta có các trường hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhì số kia là: 976 với 85


Bài 7: trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng cùng bi xanh. Hiểu được số bi của tất cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng với bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi kim cương là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi kim cương là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: tra cứu :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một siêu thị có 1245 chiếc áo. Ngày trang bị nhất siêu thị bán số áo. Ngày lắp thêm hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng thời hạn từ bây giờ đến nửa tối (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện nay là mấy giờ.

Xem thêm: Giải Sách Giáo Dục Công Dân Lớp 6, Giải Bài Tập Môn Gdcd

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với tương đối đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một shop có 1245 dòng áo. Ngày sản phẩm nhất cửa hàng bán số áo. Ngày sản phẩm công nghệ hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày trước tiên bán được số cái áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo sót lại của shop sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày thứ hai shop bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 chiếc áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ đồng hồ là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ dịp 12 giờ đồng hồ trưa đến hiện nay bằng thời hạn từ hiện thời đến nửa tối (tức 12 giờ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem hiện thời là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 tiếng trưa mang lại 12 tiếng đêm có 12 giờ

Ta bao gồm sơ đồ:

12 giờ trưa 12 tiếng đêm

Bây giờ

Từ 12 tiếng trưa đến hiện nay đã qua số thời gian là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện thời là 15 giờ đồng hồ (12 + 3 = 15) hay 3h chiều

Đáp số: 3h chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Search thừa số máy nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào vượt số vật dụng hai thì tích mới sẽ là 860

Bài 4: một đội nhóm công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày đồ vật hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ tía 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: bạn Hoà bao gồm 72 viên bi màu xanh lá cây và màu sắc đỏ. Bạn Hoà nhận biết số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi chúng ta Hoà bao gồm bao nhiêu viên bi color đỏ? từng nào viên bi màu sắc xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm kiếm thừa số máy nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số máy hai thì tích new sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số vật dụng hai thì tích tăng 5 lần vượt số sản phẩm nhất.

5 lần vượt số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số trước tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một tổ công nhân sửa mặt đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm hai đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ bố 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày máy nhất:

Ngày lắp thêm hai: 24m ? m

Ngày sản phẩm ba:

45m

Bài giải

Ngày thứ hai sửa được số m đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ tía sửa được số m mặt đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả bố ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: bạn Hoà bao gồm 72 viên bi màu xanh lá cây và màu sắc đỏ. Chúng ta Hoà phân biệt số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu đỏ? bao nhiêu viên bi color xanh?