Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 là đề thi định kì cuối học tập kì 1 có đáp án chuẩn chỉnh theo những mức độ Thông bốn 22 chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: 120 đề thi toán lớp 4 học kì 1 năm 2022

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng nạm kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đó cũng là tài liệu hữu ích cho những thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học tập sinh. Tiếp sau đây mời những thầy cô cùng các em tham khảo.


100 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! thiết lập ngay 100 đề thi Toán học kì 1 được reviews cao

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi hai.

b)

38 632

c) Năm triệu bố trăm mười nhì nghìn sáu trăm hai mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vết (>; □

b) Năm 2021 thuộc cầm kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo thiết bị tự từ bé đến lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)


Câu 7. Khoanh vào chữ để trước công dụng đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích s sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy cho biết:

a) Số vừa chia hết đến 2 vừa phân chia hết cho 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân tách hết mang lại 5 cơ mà không chia hết cho 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn lần lượt cân nặng là 24kg, 33kg, 42kg, 29kg. Hỏi trung bình mỗi em trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cộng của tuổi chị và tuổi em là 18 tuổi. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Đáp án đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu cha trăm tứ mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi hai.

86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm cha mươi hai

38 632

c) Năm triệu cha trăm mười nhị nghìn sáu trăm nhị mươi chín.

5 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhì nghìn tứ trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) từng ý đúng (0,25 điểm):

a) 859 067 482 037

c) 609 608

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. tư bao gạo lần lượt khối lượng là 37 kg, 41 kg, 45kg, cùng 49 kg. Trung bình mỗi bao trọng lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. Cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. trong tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc cùng với BC

C. AD song song cùng với BC

D. AB tuy nhiên song cùng với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa chia hết đến 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s bằng 4080 cm², chiều rộng bởi 48 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Từ luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 228m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 18m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đối chọi vị. Hiệu của phép trừ này bằng bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ luận: (4 điểm)

Câu 7: từng phép tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: kiếm tìm x: từng phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) bài xích giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) bài bác giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ bao nhiêu đơn vị thì đó chính là hiệu. Theo đề bài xích số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số phệ nhất trong các số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Chúc Ngủ Ngon Rất Dễ Thương Và Lãng Mạn Nhất

Số nhị trăm bốn mươi bố triệu ko nghìn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 320 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích vào khu vực chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu làm sao đúng ghi Đ câu nào không đúng ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc với CD □

D. Cạnh AB song song cùng với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn bao gồm 192 học viên chia làm các nhóm, từng nhóm bao gồm 8 học tập sinh. Khối lớp Năm gồm 207 học viên chia làm những nhóm, từng nhóm có 9 học sinh. Hỏi cả nhì khối có tất cả bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng cùng Minh có tổng cộng 64 viên bi, hiểu được nếu Dũng đến Minh 8 viên bi thì số bi của đôi bạn bằng nhau. Hỏi mỗi các bạn có bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: cha trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn tư trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25m2 4600cm2 ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đA. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD: S

D. Cạnh AB tuy vậy song với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng từng phép tính (0,5 đ). Nếu đặt không trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên tự đặt tính. Kết quả như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng quá trình và thật sạch sẽ (2đ)

Giải

Số team của học sinh khối lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số nhóm của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của tất cả hai khối lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 nhóm (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài bác 2đ

Giải

Vì Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ bằng nhau buộc phải số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng tất cả là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minh bao gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 2020 x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 2020 x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Số 2

Phần I: Trắc nghiệm: nên lựa chọn và ghi lại công dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong các số tiếp sau đây có chữ số 8 biểu hiện cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số nào phân chia hết mang lại 2 cơ mà không chia hết đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào chỗ chấm: 42dm2 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) trong hình vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù, 1 góc nhọn

Phần II: trường đoản cú luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 núm kỉ và 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một nhóm xe tất cả 5 xe to, mỗi xe chở 27 tạ gạo và gồm 4 xe cộ nhỏ, mỗi xe chở 18 tạ gạo. Hỏi trung bình từng xe chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của nhị bà cháu từ thời điểm cách đó 5 năm là 70 tuổi, con cháu kém bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi cá nhân hiện nay?