Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án năm 2022 sách mới (30 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 chọn lọc, gồm đáp án, cực sát đề thi chính thức bám sát đít nội dung công tác của ba cuốn sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 toán 6

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính (Hợp lí nếu gồm thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Tra cứu x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một ngôi trường THCS tổ chức cho học viên đi trải nghiệm thực tiễn ở nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức tính toán và thấy rằng nếu xếp mỗi xe 36 học tập sinh, 40 học sinh hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học viên đi trải nghiệm hiểu được số học viên tham gia trong tầm 1000 đến 1100 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 m, chiều rộng lớn 15m. Bạn ta có tác dụng hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

*

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 20 + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Cùng B = 220. Cùng B = 220. Chứng tỏ rằng A và B là nhị số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm)

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21


Quảng cáo

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước bình thường của 56 và 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 chú ý vào hình mẫu vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất nền hình chữ nhật nhỏ có form size như nhau.

Chiều dài của các 1 mảnh đất bé dại màu xanh kia là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ dại màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất nhằm trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - đôi mươi = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A với B là nhì số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x và x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong dịp quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn học sinh sống vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường thcs đã ủng hộ được khoảng tầm 500 mang đến 700 quyển sách. Hiểu được số sách đó khi xếp đều thành 20, 25, 30 ông xã đều vừa đủ. Tính số sách mà học viên khối 6 vẫn quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn gồm dạng hình vuông với chiều lâu năm cạnh bằng 10m. Fan ta để 1 phần mảnh vườn làm lối đi rộng lớn 2m (như hình vẽ), phần còn sót lại để trồng rau. Bạn ta làm hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau với để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ dài hàng rào.

*

Bài 5 (0,5 điểm): chứng tỏ rằng 2n + 1 cùng 3n + một là hai số nguyên tố cùng nhau ( với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = trăng tròn – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x với x > 8

Vì 70 ⋮ x đề xuất x là cầu của 70;

Vì 84 ⋮ x nên x là ước của 84;

Vì 140 ⋮ x đề nghị x là mong của 140;

Do đó, x là ước phổ biến của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 đề xuất x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách các bạn khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 hiểu là:

A) Tám nón ba

B) cha mũ tám

C) Tám nhân bố

D) ba nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự khiếu nại "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình làm sao dưới đấy là hình tam giác đều?

*

A B C D

Câu 4: xác minh nào tiếp sau đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi tất cả hai đường chéo vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc.

II. Tự luận

Câu 5 (1 điểm): trong các số 1930, 1945, 1954, 1975. đông đảo số nào chia hết mang lại 5? vì sao?

Câu 6 (2 điểm): Một mẫu tàu ngầm sẽ ở chiều cao -47 m đối với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính thể hiện độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao new của tàu ngầm so với mặt nước biển.

*

Câu 8 (1,5 điểm):

a) kiếm tìm bội chung nhỏ nhất của 18 và 27.

b) thực hiện phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) tra cứu x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 12m cùng chiều rộng là 2m. Người ta lát gạch lên lối đi, ngân sách có mỗi m2 lát gạch là 100 000 đồng. Hỏi chi tiêu để làm lối đi là bao nhiêu.

Xem thêm: Các Mẫu Câu Tiếng Anh Cơ Bản Theo Chủ Đề, Những Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cơ Bản

Câu 10 (0,5 điểm): bạn Bình sử dụng những ống hút lâu năm 198mm, để tạo ra lên hình bên. Mỗi ống hút nước được giảm thành ba đoạn bằng nhau để tạo ra lên bố cạnh của từng lục giác hầu hết như hình bên.

a) Tính số ống hút mà các bạn Bình nên dùng để xong hình bên.

b) Tính tổng chiều dài những ống hút mà các bạn Bình đang dùng.

*

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 gọi là:

A) Tám mũ ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân ba

D) tía nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy thừa bậc 8 của 3 yêu cầu ta đọc là bố mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự kiện "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta đem năm công nguyên làm mốc 0 buộc phải những năm ngoái công nguyên sẽ với dấu âm. Lấy ví dụ như năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đó là hình tam giác đều?

*

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều vì nó là tam giác với có ba cạnh bởi nhau.

Câu 4: khẳng định nào sau đây sai?

A) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo bằng nhau chứ không cần vuông góc.

II. Tự luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số phân tách hết cho 5 là 1930; 1945; 1975 vì những số bao gồm tận thuộc là 0 hoặc 5 sẽ chia hết đến 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính biểu lộ độ cao new của tàu ngầm cùng nước biển khơi là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao bắt đầu của tàu lặn với nước biển là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tìm bội chung nhỏ dại nhất của 18 với 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để làm lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm vào hình mặt có toàn bộ 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì có tác dụng được ba cạnh của hình lục giác vì vậy từng hình lục giác tạo nên ta đề xuất 2 ống hút.

Số ống hút nên dùng là: 9.2 = 18 (ống hút)

b) Tổng chiều lâu năm ống hút mà chúng ta Bình đã sử dụng là:

18.198 = 3 564 (mm).

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Tải xuống

Bài 1. (3 điểm) tiến hành phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – <2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) tìm x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học viên khối 6 của môt trường thcs khi xếp sản phẩm 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, mặt hàng 5 phần đa thiếu 1 bạn, nhưng lại xếp sản phẩm 7 thì vừa đủ. Tính số học viên của khối 6 của ngôi trường đó. Biết số học sinh nhỏ dại hơn 300

Bài 4. (1 điểm)

Tìm các chữ số a, b thế nào cho

*
phân tách hết cho tất cả 5, 9 cùng không chia hết cho 2.

Bài 5. (2 điểm) bên trên tia Ox cho những điểm A, B làm thế nào để cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) cho điểm C nằm trong lòng A với B. điện thoại tư vấn M, N theo thứ tự là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. Tính đọ lâu năm đoạn trực tiếp MN.

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – < 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

= 155 – < 2 . 9 . 8 > = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học sinh khối 6 của trường chính là a (a ∈ N*; a Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn vần âm đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập vừa lòng A = 4; 13; 7; 25. Giải pháp viết nào dưới đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. 13; 25 ∈ M

C. 25 ∉ M

D. 4; 7 ⊂ M

Câu 2 : Kết quả của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả so sánh ra thừa số nguyên tố nào sau đó là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập thích hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố?

A. 3;5;7;11

B. 3;10;7;13

C. 13;15;17;19

D. 1;2;5;7

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Quý hiếm của x là:

A. X = 9

B. X = 15

C. X = –15

D. X = –9

Câu 7 : Cho cha điểm D, H, G thẳng hàng. Trường hợp DG + HG = DH thì:

A. D nằm giữa H và G

B. G nằm trong lòng D và H

C. H nằm trong lòng D cùng G

D. Một tác dụng khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, khi đó:

*

A. Hai tia Ax, By đối nhau

B. Nhị tia AB, cha đối nhau

C. Hai tia Ay, AB đối nhau

D. Nhì tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện tại phép tính (Tính cấp tốc nếu có thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) <(20 – 2.3).5> + 2 – 2.6 : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có khoảng 700 mang lại 800 học sinh. Tính số học viên của trường hiểu được khi xếp hàng 40 học sinh hay 45 học viên đều thừa 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ nhì điểm M với N làm sao cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ dài MN.

b) gọi I là trung điểm của MN. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng MI.

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Bên trên tia Ay xác định điểm H sao để cho AH = 3cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng HM.