- Chọn bài -Bài 1: Đa giác. Đa giác đềuBài 2: diện tích hình chữ nhậtLuyện tập (trang 119)Bài 3: diện tích tam giácLuyện tập (trang 122-123)Bài 4: diện tích hình thangBài 5: diện tích s hình thoiBài 6: diện tích s đa giác

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 1: Đa giác. Đa giác đều giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 114: tại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ngơi nghỉ hình 118 không phải là nhiều giác ?

*

Lời giải

Hình 118 không phải là một trong những đa giác bởi vì DE cùng EA cùng nằm trên một con đường thẳng

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 114: tại sao các đa giác nghỉ ngơi hình 112, 113, 114 chưa phải là nhiều giác lồi ?

*

Lời giải

– Hình 112: Đa giác nằm trên nhì nửa phương diện phẳng bao gồm bờ AB (hoặc bờ DE, hoặc bờ DC)

– Hình 113: Đa giác ở trên nhị nửa phương diện phẳng bao gồm bờ BC (hoặc bờ CD)

– Hình 114: Đa giác nằm trên hai nửa mặt phẳng gồm bờ AB/ BC/ CD/ DE/ EA

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 114: Quan ngay cạnh đa giác ABCDEG sinh sống hình 119 rồi điền vào khu vực trống trong những câu sau:

Các đỉnh là các điểm: A, B, …

Các đỉnh kề nhau là: A cùng B, hoặc B và C, hoặc …

Các cạnh là những đoạn thẳng: AB, BC, …

Các đường chéo là những đoạn thẳng nối nhị đỉnh ko kề nhau: AC, CG, …

Các góc là: ∠A , ∠B , …

Các điểm phía trong đa giác (các điểm vào của đa giác) là: M, N, …

Các điểm nằm ko kể đa giác (các điểm kế bên của đa giác) là: Q, …

*

Lời giải

Các đỉnh là những điểm: A, B, C, D, E, G

Các đỉnh kề nhau là: A và B, hoặc B và C, hoặc C cùng D, hoặc D và E, hoặc E với G, hoặc G cùng A

Các cạnh là những đoạn thẳng: AB, BC, CD, DE, EG, GA

Các đường chéo là những đoạn thẳng nối nhì đỉnh ko kề nhau: AC, CG, AD, AE, BG, BE, BD, CE, DG

Các góc là: ∠A , ∠B , ∠C , ∠D , ∠E , ∠G


Các điểm phía trong đa giác (các điểm vào của đa giác) là: M, N, P

Các điểm nằm kế bên đa giác (các điểm xung quanh của đa giác) là: Q, R

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 115: Hãy vẽ những trục đối xứng và chổ chính giữa đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d (nếu có)


*

Lời giải

*

a) Trục đối xứng là các đường trung trực của tam giác đều

Tâm đối xứng là giao điểm cha đường trung trực

b) Trục đối xứng là mặt đường thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh đối nhau của hình vuông vắn và hai tuyến phố chéo

Tâm đối xứng là giao điểm hai tuyến phố chéo

c) Trục đối xứng là mặt đường thẳng nối đỉnh với trung điểm cạnh đối lập đỉnh đó

Tâm đối xứng là giao điểm của những trục đối xứng

d) Trục đối xứng là con đường thẳng nối nhì trung điểm của nhị cạnh đối nhau của lục giác đều

Tâm đối xứng là giao điểm của những trục đối xứng

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): Hãy vẽ phác hoạ một lục giác lồi.

Bạn đang xem: Đa giác đa giác đều

Hãy nêu cách nhận ra một đa giác lồi.

Lời giải:

– Lục giác lồi ABCDEF

*

– Cách nhận biết một đa giác lồi:

Lần lượt xét những nửa phương diện phẳng bờ là cạnh của nhiều giác, nếu nhiều giác luôn nằm trọn vẹn trong một nửa phương diện phẳng thì đa giác là đa giác lồi.

Nếu có một cạnh mà lại đa giác nằm tại cả nhị nửa phương diện phẳng mà lại đường thẳng cất cạnh là bờ thì đa giác chưa hẳn đa giác lồi.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 2 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): mang đến ví dụ về nhiều giác ko đều trong những trường hợp sau:

a) Có toàn bộ các cạnh bởi nhau.

Xem thêm: Sách Giải Vbt Lịch Sử 6 Bài 5: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây

b) Có toàn bộ các góc bằng nhau.

Lời giải:

a) Hình thoi có toàn bộ các cạnh đều nhau nhưng các góc hoàn toàn có thể không đều bằng nhau nên hình thoi không phải là nhiều giác đều.

b) Hình chữ nhật có toàn bộ các góc bằng nhau nhưng các cạnh hoàn toàn có thể không cân nhau nên hình chữ nhật không đề xuất là nhiều giác đều.

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 3 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): đến hình thoi ABCD tất cả góc ∠A = 60o. Call E, F, G, H lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng tỏ rằng nhiều giác EBFGDH là lục giác đều.

Lời giải:


*

+ ABCD là hình thoi

⇒ AD // BC

*

+ ABCD là hình thoi ⇒ AB = BC = CD = DA

Mà E, F, G, H là trung điểm của 4 đoạn trực tiếp trên

⇒ AE = EB = BF = FC = CG = GD = DH = HA.

ΔAEH gồm góc A = 60º cùng AE = AH yêu cầu là tam giác hồ hết

*

+ lại sở hữu ΔAEH số đông

⇒ EH = AH = AE.

Chứng minh giống như : FG = FC = CG

⇒ EB = BF = FG = GD = DH = HE.

Vậy EBFGDH có tất cả các góc bằng nhau và toàn bộ các cạnh cân nhau nên là lục giác đều.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 4 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): Điền số tương thích vào những ô trống vào bảng sau:


*

Lời giải:

*

Các bài giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 5 (trang 115 SGK Toán 8 Tập 1): Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n – giác đều.

Lời giải: