giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 giảm 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
colosmax 12 O6728
*
colosmax 11 B0202
*
colosmax 15 O5881
*
colosmax 14 O6866
*
colosmax 16 C1226
*
colosmax 20 E2471
*
colosmax 19 D1536