Lệnh 3DF vào AutoCAD- Lệnh 3Dface – sinh sản mặt phẳng 3D.

Bạn đang xem: Chọn mặt phẳng làm việc trong autocad 3d

1. Bí quyết gọi lệnh 3DF trong AutoCAD.

*

Lệnh 3Dface tạo ra mặt phẳng tất cả 3 hoặc 4 cạnh trong không gian 3D. Bạn có thể nhập những toạ độ Z khác nhau cho từng đỉnh của mặt 3d này. Mỗi khía cạnh được tạo do lệnh 3Dface là một đối tượng người sử dụng đơn, không thể dùng lệnh Explode để phá vỡ đối tượng người sử dụng này.

3Dface

Specify first point or : lựa chọn điểm thứ nhất hoặc nhập tùy chọn i.

2. Các tùy lựa chọn với lệnh 3DF.

Xem thêm: Các Hàm Cắt Chuỗi Trong Excel : Left(), Right(), Mid(), Len()

First Point

Tùy chọn này khẳng định điểm đầu mang lại mặt 3Dface. Sau khi nhập điểm đầu, tiếp sau nhập các điểm còn lại theo cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ thời trang để tạo nên mặt 3d bình thường. Nếu bạn định tất cả 4 điểm nằm trên và một mặt phẳng thì một mặt phẳng phẳng (planar face) được tạo thành tương từ bỏ như đối tượng người dùng miền (region object). Khi chúng ta tô láng cho đối tượng người dùng bằng lệnh (shade hoặc render) thì các mặt phẳng phẳng (planar face) được đánh vào.

Invisible

Tùy chọn này điều khiển các cạnh của mặt 3d là không thấy được. Nhập i hay invisible trước tùy chọn first point của cơ chế cạnh để triển khai cho cạnh kia không thấy được

Tính chất không tìm tòi này (invisible) cần đi trước ngẫu nhiên chế độ bắt điểm, lọc điểm tốt nhập tọa độ cho cạnh đó. Chúng ta có thể tạo ra mặt phẳng 3D sinh hoạt đó tất cả các cạnh là không thấy được. Như khía cạnh ảo hình ảnh phantom; nó không mở ra ở các hình trình diễn khung dây nhưng hoàn toàn có thể tô láng được.

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp các mặt 3 chiều với quy mô các mặt 3d phức tạp.

Lệnh 3DF – Lệnh 3Dface – tạo thành mặt phẳng 3d trong AutoCAD.

*

3Dface

Specify first point or : – Nhập điểm thứ nhất (P1),

Specify second point or : – Nhập điểm máy hai (P2)

Specify third point or : – Nhập điểm thứ cha (P3)

Specify fourth point or : – Nhập điểm thứ bốn (P4) hoặc dấn Enter để tạo thành mặt 3 cạnh

Specify third point or : – Nhập điểm thứ cha (P5) để sản xuất mặt tiếp theo sau (lấy cạnh sau cuối P3P4 của phương diện trước làm cho cạnh đầu)

Specify fourth point or : – Nhập điểm thứ bốn (P6)

Specify third point or : – Nhập điểm tiếp theo sau hoặc nhận Enter nhằm kết thúc, (hình 4.1) bao gồm hai mặt: phương diện P1P2P3P4 cùng P3P4P5P6 có chung nhau cạnh P3P4.