Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Download từ điển anh việt miễn phí tốt nhất cho máy tính 2022

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app phần mềm từ điển trên Windows để tra từ bỏ điển dễ ợt khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, fan học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ điển biểu hiện
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ tự từ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết kiệu ko kể
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích hợp
machine dictionary : tự điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : tự điển gửi vị trí
relocation dictionary : tự điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Chân Bàn Sắt Sơn Tĩnh Điện Giá Rẻ Mà Đẹp, Chân Bàn Ăn W Sắt Sơn Tĩnh Điện

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish