Nếu chưa tồn tại game bạn hãy tải trên đây

Các cách để vào game:

+Chú thích: tiếng anh/tiếng việt (tùy vào ngữ điệu bạn chơi)

->B1: bấm vào Multiplayer/Chơi mạng

*

->B2: Bấm vào add server/Thêm vật dụng chủ

*

->B3: Nhập gdhoavang.edu.vn vào ô IP Address/Địa chỉ IP (tên server các bạn không cần chỉnh)

*

->B4: bấm vào nút Done/Xong

*

->B5: Lia loài chuột vào ô vuông có hình gdhoavang.edu.vn, sẽ mở ra dấu hình tam giác, tiếp nối click vào vệt hình tam giác

*

->B6:

+ Đăng cam kết nếu chưa xuất hiện tài khoản: nhập /register

+ Đăng nhập nếu như đã tài năng khoản, qua cách 7

+ Chú thích: là mật khẩu đăng nhập bạn đăng ký cho tài khoản!

*

->B7: Đăng nhập: nhập /login

+Chú thích: là mật khẩu đăng nhập bạn đk ở bước trên

*

Vậy là xong, sau này, lúc vào multiplayer thì sẽ có hiện sẵn ô hệ thống gdhoavang.edu.vn, chỉ cần click vào như B5, vào server và login nghịch thôi