Như bạn có thể biết, mang định Excel không hỗ trợ người dùng hiển thị nhị hoặc nhiều sheet và một lúc trong Excel. Menu Unhide chỉ được cho phép bạn chọn 1 sheet tại 1 thời điểm để hiển thị sheet đó.Bạn đang xem: Unhide tất cả các sheet trong excel


*

Điều này hoàn toàn có thể làm cho quy trình hiện các sheet mất vô cùng mất thời gian, đặc biệt nếu bạn muốn hiện tất cả các sheets vào một workbook. Vị vậy, trong bài viết này, gdhoavang.edu.vn sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách khác biệt để hối hả hiển thị các sheet đồng thời.

Bạn đang xem: Cách unhide tất cả các sheet trong excel

Cách 1: Câu lệnh hiển thị cục bộ các Sheet trong VBA

Cách sớm nhất để hiển thị toàn bộ các sheet vào Excel là sử dụng macro (VBA). Dòng mã VBA dưới đây sẽ thực hiện vòng lặp For Next Loop nhằm lặp qua từng sheet vào workbook đang vận động và hiển thị từng sheet.

For Each ws In Sheets:ws.Visible=True:NextBạn hoàn toàn có thể chạy mã này trong hành lang cửa số VB Editor"s Immediate ngay lập tức chỉ trong ba bước 1-1 giản:

Bước 1: Trong cửa sổ tệp Excel nên hiển thị nhiều sheet đồng thời đã mở, bạn bấm tổng hợp phím alternative text + F11 để xuất hiện sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

Bước 2: liên tục nhấn tổng hợp phím Ctrl + G để xuất hiện sổ Immediate.

Bước 3: Copy cùng dán dòng mã sau vào hành lang cửa số Immediate cùng nhấn Enter.

For Each ws In Sheets:ws.Visible=True:NextHình hình ảnh dưới đây vẫn cho chúng ta thấy giải pháp triển khai công việc này.


*

Khi loại mã “Next ws” được nhấn, macro đã nhảy ngược trở lại dòng mã thứ nhất trong vòng lặp và đánh giá lại nó. Nó liên tục lặp qua toàn bộ các sheet vào worksheet của workbook (Activeworkbook.Worksheets ).

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng “ws” bên phía trong vòng lặp để biến hóa các trực thuộc tính của worksheet hiện tại. Vào trường thích hợp này, công ty chúng tôi đang để thuộc tính “Visible” của sheet ở chính sách hiển thị (xlSheetVible). Nằm trong tính visible có bố tùy chọn khác nhau để lựa chọn:

• xlSheetHidden

• xlSheetVeryHidden

• xlSheetVible


*

Hiện các sheet mang tên cụ thể

Điều gì sẽ xẩy ra nếu chúng ta chỉ mong muốn hiện các sheet có chứa từ "pivot" trong tên sheet? trong trường hòa hợp đó bạn cũng có thể thêm một câu lệnh IF dễ dàng vào macro nhằm chỉ hiện những sheet bao gồm chứa tên hoặc văn bản cụ thể.

Xem thêm: Điểm Thi Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2021

Sub Unhide_Sheets_Containing()Dim ws As Worksheet For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets If InStr(ws.Name, "pivot") > 0 Then ws.Visible = xlSheetVisible over If Next wsEnd SubHàm InStr vẫn tìm tìm văn bạn dạng trong một chuỗi và trả về địa chỉ xuất hiện đầu tiên của văn bản. Nó là viết tắt của InString và tính năng này tương tự như như những hàm tìm kiếm hoặc FIND vào Excel.

Vì vậy, vào trường hòa hợp này, công ty chúng tôi đang tìm kiếm bất kỳ sheet nào có chứa từ “pivot” trong tên sheet. Tham chiếu “ws.name” trả về thương hiệu của sheet hiện tại đang được nhận xét trong vòng lặp For-Next Loop.

Vì vậy, cái này “If InStr(ws.Name, “pivot”) > 0 Then” về cơ bạn dạng cho biết, nếu từ “pivot” được search thấy trong thương hiệu sheet thì hàm chỉ dẫn sẽ trả về một số to hơn 0. Câu lệnh IF đang đánh chi tiêu True và chiếc mã tiếp theo sau sẽ được chạy để hiện sheet.

Nếu từ bỏ “pivot” không được kiếm tìm thấy trong tên sheet, thì câu lệnh IF sẽ reviews là False và mã sẽ bỏ qua tất cả các dòng cho đến khi đến mẫu “End If”. Do đó, sheet hiện nay đang được đánh giá trong vòng lặp sẽ giữ thuộc tính hiển thị lúc này của nó (hiển thị hoặc ẩn).

Mã macro trên hoạt động tốt nếu như khách hàng cần ẩn với hiện những sheet hàng ngày, sản phẩm tuần hoặc hàng tháng chỉ cho 1 bảng dữ liệu Excel thao tác làm việc thường xuyên. Cùng nó sẽ chạy mã macro để hiện các sheet rõ ràng khi các bạn mở workbook để bước đầu làm việc.

Sau khi trả tất, hãy chạy cùng một mã nhưng biến hóa thuộc tính hiển tỉnh thành xlSheetHidden nhằm ẩn lại những sheet (bạn rất có thể tạo macro mới cho việc này).

Tham khảo:

Cách để sinh sản MENU ẩn hiện Sheet theo ý muốn trong Excel bởi VBA

Bên cạnh đó, để không bỏ dở những mẹo với thủ thuật tin học tập văn phòng có ích khác, hãy theo dõigdhoavang.edu.vnngay hôm nay.