Outlook cho gdhoavang.edu.vn 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook năm 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 coi thêm...Ít hơn

Nếu một hoặc không ít người nhận thư không sở hữu và nhận được thư mà chúng ta đã gửi, bạn có thể sử dụng lệnh Gửi lại Thư Này. Lệnh giữ hộ lại cũng hoàn toàn có thể được dùng làm nhanh chóng gửi thư đến bạn nhận mới.

Bạn đang xem: Cách gửi lại thư trong gmail

Gửi lại so với đưa tiếp

Lệnh giữ hộ lại hiển thị thư sẽ gửi ban đầu —không có tin tức bổ sung, không y như thư được chuyến qua hiển thị tin tức tiêu đề nội dung thư mang đến thư trước đó (người gửi, ngày và fan nhận).

Try It!


Trong hộp phòng thư mục, nên lựa chọn Mục Đã gửi.

Bấm lưu ban vào thư bạn muốn gửi lại.

Trên tab Thư , trong đội Di chuyển , bấm vào Hành động, rồi bấm vào nhờ cất hộ lại Thư Này.

*


Mẹo: Khi thông báo mới hiển thị, bạn có thể:

Loại bỏ fan nhận không đề nghị nhận lại thư. Lựa chọn (các) tên > Delete.

Thêm bạn nhận mới, thêm hoặc thải trừ tệp đi cùng và đổi khác nội dung thư.


Lưu ý: Để gởi lại các thư, hãy lặp lại những hướng dẫn này mang đến từng thư. Không tồn tại cách nào nhằm gửi lại các thư cùng một lúc.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Chuyển Bộ Phận Công Tác Chuẩn Nhất Nhất 2021, Please Wait


*

Trong thanh bên trái, lựa chọn Đã gửi.

Chọn e-mail để giữ hộ lại.

Chọn Thư > gửi lại.


Mẹo: Khi thông báo mới hiển thị, chúng ta có thể:

Loại bỏ bạn nhận không đề nghị nhận lại thư. Lựa chọn (các) thương hiệu > Delete.

Thêm tín đồ nhận mới, thêm hoặc loại bỏ tệp kèm theo và thay đổi nội dung thư.


Lưu ý: Để giữ hộ lại nhiều thư, hãy lặp lại các hướng dẫn này mang đến từng thư. Không tồn tại cách nào nhằm gửi lại các thư cùng một lúc.


Lưu ý: Một cách thức khác để gửi lại email, sau khi đã chọn email đã gửi, là nhấp chuột phải vào email, rồi chọn giữ hộ lại. Thực hiện bất kỳ thay thay đổi nào với chọn Gửi.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn cũng muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung cấp bạn được xuất sắc hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung cấp bạn được xuất sắc hơn.)