","product_id":0,"type":0,"date":1428534197,"date_text":"7 nu0103m","link":"/hoidap/4100/523088/cach-cai-chinh-nut-choi-half-life.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"nghiaty789","name":"Vuong Kim Bui","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tinhyeuchoem_1325
*

có không ít bạn khi ra tiệm chơiHalf-Life (Counter-Strike)thấy họ thiết lập rất tiện nhưng lúc về nhà lại không biết phương pháp cài. Hôm nay VnTim™ xin hướng dẫn chúng ta "Cách cài chỉnh nút trongHalf Life (Counter-Strike)"


TạiMenuchính (counter-strike v1.6).ChọnOptions.Chọn thẻKeyboardtab.Click vào phím điều khiển bạn muốn đổi.Click vào nút "Edit Key" trongOptions window.Ấn phím mong muốn đổi thành.

Bạn đang xem: Cách đổi nút half life 1.1

Với Counter-Strike v1.1 các bạn làm như sau:

TạiMenuchính.Vào thẻ "Config".Vào thẻ "Controls".Nháy lưu ban vào ô mong mỏi đổi.Ấn phím mong đổi thành.Tiếp tục đổi phím khác và click "Done" nếu như hoàn thành.

Sau đấy là bảng thay đổi nút theo quán(các chúng ta cũng có thể cài theo ý mình).

Chú ý:

Trong 2 bảngMenuCombatcác phim bước đầu bằng "KP_" và phím "*" là mặt phía keyboard số và chúng ta nhớ bật phím "NumLock" lên nhé.Các ô bản thân ghi là "Để trống" tức không điền gì cả với "Chưa rõ" là mình chưa biết đến rõ chức năng của nó, các bạn nào biết xin chỉ giáo thêm nhé.

Xem thêm: Haikyuu Ss5 Khi Nào Ra Mắt, Những Điều Fan Mong Đợi Từ Haikyu!! Season 5


Movement (Các phím di chuyển)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
Move forwardUp arrowDi gửi thẳng
Move backDown arrowDi chuyển lùi
Turn leftLeft arrowNgoảnh tráiĐể trống
Turn rightRight arrowNgoảnh phảiĐể trống
Move left (strafe)ADi chuyển trái
Move right (strafe)DDi đưa phải
WalkShiftĐi bộĐể trống
JumpSpacebarNhẩyChuột phải
DuckControlNgồiControl
Swim up" (apostrophe)Chưa rõĐể trống
Swim down/ (forward slash)Chưa rõĐể trống
Look upPage upChưa rõĐể trống
Look downPage downChưa rõĐể trống
Reset viewEndChưa rõĐể trống
Strafe modifierAltChưa rõĐể trống
Mouse look; (semicolon)Chưa rõĐể trống
Keyboard lookInsChưa rõĐể trống

Communication (Các phím giao tiếp)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
Use voice communicationKDùng Mic ChatK
Standard radio messagesZChưa rõZ
Group radio messagesXChưa rõX
Report radio messagesCChưa rõC
Activate in-game GUIHHiện Menu(để gọi/kill boot)H
Chat messageYChat toàn ServerY
Team messageUChat với team mìnhU
Chú ý:Trong trường hợp bạn có nhu cầu luyện nghịch với boot thi có tác dụng như sau:Ấn phím "H" rồi ấn phím số "3"để call boot (quân địch).Ấn phím "H" rồi ấn phím số "4" để dứt trận đấu (kill cục bộ boot).Ấn phím "H" rồi ấn phím số "1" để call boot (quân địch) theo các mức độ cạnh tranh khác nhau, và địa chỉ thêm vào mặt cảnh tốt cướp

Menu (Các phím mua)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
Buy menuBPhím cài chuẩnKP_Del (.del)
Buy primary ammo (optional), (comma)Mua đạn đến súng máy*
Buy secondary ammo (optional). (period)Mua đạn cho súng lụcKP_Minus(-)
Buy equipment thực đơn (optional)OMua cấp tốc đạn, giáp...KP_Enter
Automatically buy equipmentF1Tự động thiết lập thiết bịF1
Re-buy previous equipmentF2Mua như thể lần trướcKP_Plus(+)
Display multiplayer scoresTabHiển thị bảng tỷ sốEnd
Recap mission briefingIChưa rõI
Select teamMChọn team (chuyển đội)M
Menu thành quả 00Chưa rõ0
Menu item 11Chưa rõKP_End(1)
Menu thành tích 22Chưa rõKP_Down arrow(2)
Menu thành phầm 33Chưa rõKP_PgDn(3)
Menu cửa nhà 44Chưa rõKP_Left arrow(4)
Menu tác phẩm 55Chưa rõKP_5 (5)
Menu thắng lợi 66Chưa rõKP_Right arrow(6)
Menu chiến thắng 77Chưa rõKP_Home(7)
Menu chiến thắng 88Chưa rõKP_Up arrow(8)
Menu cửa nhà 99Chưa rõKP_PgUp(9)

Combat (Các phím chiến đấu)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
FireMouse 1BắnChuột trái
Weapon special functionMouse 2Đặc biệt(ngắm, giảm thanh...)KP_Ins(0)
Reload weaponRThay đạnShift
Previous weaponM. Wheel up< (left bracket)M. Wheel up
Next weaponM. Wheel down> (right bracket)M. Wheel down
Drop current weaponGVứt súng (khi nhặt súng)Delete

Miscellaneous (Phím phụ)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnh
Turn nightvision on/offNBật/tắt đèn vào nhàN
Use itemsEChưa rõE
FlashlightFBật/tắt đèn trên mũF
Spray logoTHiện LogoT
Take screenshotF5Chụp màn hìnhF5
CheerJĐể trốngJ
Quit gameĐể trốngThoát GameF12
Report bugĐể trốngBáo lỗi GameF4

Advanced (Cài đặt nâng cao)

OptionChức năngDefault state
Fast weapon switchĐổi thiết bị nhanhUnchecked
Enable developer console (~)Hiện bảng gõ lệnhUnchecked

TạiMenuchính (Counter-Strike v1.6).ChọnOptions.Chọn thẻKeyboardtab.TrongOptions window, click nút "Advanced...".Check/uncheck vỏ hộp mà bạn có nhu cầu enabled/disabled.
Cu00f3 nhiu1ec1u bu1ea1n khi ra quu00e1n chu01a1iHalf-Life (Counter-Strike)thu1ea5y hu1ecd cu00e0i u0111u1eb7t ru1ea5t tiu1ec7n nhu01b0ng lúc vu1ec1 nhu00e0 lu1ea1i khu00f4ng biu1ebft cu00e1ch cu00e0i. Hu00f4m ni VnTim™ xin hu01b0u1edbng du1eabn cu00e1c bu1ea1n "Cu00e1ch cu00e0i chu1ec9nh nu00fat trongHalf Life (Counter-Strike)"
u0110u1ec3 gắng u0111u1ed5i nu00fat cu00e1c bu1ea1n lu00e0m nhu01b0 sau: Tu1ea1iMenuchu00ednh (counter-strike v1.6). Chu1ecdnOptions. Chu1ecdn thu1ebbKeyboardtab. Click vu00e0o phu00edm u0111iu1ec1u khiu1ec3n bu1ea1n muu1ed1n u0111u1ed5i. Click vu00e0o nu00fat "Edit Key" trongOptions window. u1ea4n phu00edm muu1ed1n u0111u1ed5i thu00e0nh. Vu1edbi Counter-Strike v1.1 cu00e1c bu1ea1n lu00e0m nhu01b0 sau: Tu1ea1iMenuchu00ednh. Vu00e0o thu1ebb "Config". Vu00e0o thu1ebb "Controls". Nhu00e1y u0111u00fap vu00e0o u00f4 muu1ed1n u0111u1ed5i. u1ea4n phu00edm muu1ed1n u0111u1ed5i thu00e0nh. Tiu1ebfp tu1ee5c u0111u1ed5i phu00edm khu00e1c vu00e0 click "Done" nu1ebfu hou00e0n thu00e0nh.

Sau u0111u00e2y lu00e0 bu1ea3ng u0111u1ed5i nu00fat theo quu00e1n(cu00e1c bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 cu00e0i theo u00fd mu00ecnh). Chu00fa u00fd: Trong 2 bu1ea3ngMenuvu00e0Combatcu00e1c phim bu1eaft u0111u1ea7u bu1eb1ng "KP_" vu00e0 phu00edm "*" lu00e0 bu00ean phu00eda bu00e0n phu00edm su1ed1 vu00e0 cu00e1c bu1ea1n nhu1edb bu1eadt phu00edm "NumLock" lu00ean nhu00e9. Cu00e1c u00f4 mu00ecnh ghi lu00e0 "u0110u1ec3 tru1ed1ng" tu1ee9c khu00f4ng u0111iu1ec1n gu00ec cu1ea3 vu00e0 "Chu01b0a ru00f5" lu00e0 mu00ecnh chu01b0a hiu1ec3u ru00f5 chu1ee9c nu0103ng cu1ee7a nu00f3, bu1ea1n nu00e0o biu1ebft xin chu1ec9 giu00e1o thu00eam nhu00e9.
Movement (Cu00e1c phu00edm di chuyu1ec3n) Phu00edm chu1ee9c nu0103ng Default key u00dd nghu0129a Phu00edm tu00f9y chu1ec9nh Move forward Up arrow Di chuyu1ec3n thu1eb3ng ↑ Move back Down arrow Di chuyu1ec3n lu00f9i ↓ Turn left Left arrow Ngou1ea3nh tru00e1i u0110u1ec3 tru1ed1ng Turn right Right arrow Ngou1ea3nh phu1ea3i u0110u1ec3 tru1ed1ng Move left (strafe) A Di chuyu1ec3n tru00e1i → Move right (strafe) D Di chuyu1ec3n phu1ea3i ← Walk Shift u0110i bu1ed9 u0110u1ec3 tru1ed1ng Jump Spacebar Nhu1ea9y Chuu1ed9t phu1ea3i Duck Control Ngu1ed3i Control Swim up ' (apostrophe) Chu01b0a ru00f5 u0110u1ec3 tru1ed1ng Swim down / (forward slash) Chu01b0a ru00f5 u0110u1ec3 tru1ed1ng Look up Page up Chu01b0a ru00f5 u0110u1ec3 tru1ed1ng Look down Page down Chu01b0a ru00f5 u0110u1ec3 tru1ed1ng Reset view End Chu01b0a ru00f5 u0110u1ec3 tru1ed1ng Strafe modifier Alt Chu01b0a ru00f5 u0110u1ec3 tru1ed1ng Mouse look ; (semicolon) Chu01b0a ru00f5 u0110u1ec3 tru1ed1ng Keyboard look Ins Chu01b0a ru00f5 u0110u1ec3 tru1ed1ng Communication (Cu00e1c phu00edm giao tiu1ebfp) Phu00edm chu1ee9c nu0103ng Default key u00dd nghu0129a Phu00edm tu00f9y chu1ec9nh Use voice communication K Du00f9ng Mic Chat K Standard radio messages Z Chu01b0a ru00f5 Z Group radio messages X Chu01b0a ru00f5 X Report radio messages C Chu01b0a ru00f5 C Activate in-game GUI H Hiu1ec7n Menu(u0111u1ec3 gu1ecdi/kill boot) H Chat message Y Chat tou00e0n Server Y Team message U Chat vu1edbi u0111u1ed9i mu00ecnh U Chu00fa u00fd:Trong tru01b0u1eddng hu1ee3p bu1ea1n muu1ed1n luyu1ec7n chu01a1i vu1edbi boot thi lu00e0m nhu01b0 sau:u1ea4n phu00edm "H" ru1ed3i u1ea5n phu00edm su1ed1 "3"u0111u1ec3 gu1ecdi boot (quu00e2n u0111u1ecbch). u1ea4n phu00edm "H" ru1ed3i u1ea5n phu00edm su1ed1 "4" u0111u1ec3 ku1ebft thu00fac tru1eadn u0111u1ea5u (kill tou00e0n bu1ed9 boot). u1ea4n phu00edm "H" ru1ed3i u1ea5n phu00edm su1ed1 "1" u0111u1ec3 gu1ecdi boot (quu00e2n u0111u1ecbch) theo cu00e1c mu1ee9c u0111u1ed9 khu00f3 khu00e1c nhau, vu00e0 địa chỉ cửa hàng thu00eam vu00e0o bu00ean cu1ea3nh xuất xắc cu01b0u1edbp Menu (Cu00e1c phu00edm mua) Phu00edm chu1ee9c nu0103ng Default key u00dd nghu0129a Phu00edm tu00f9y chu1ec9nh Buy menu B Phu00edm cài đặt chuu1ea9n KP_Del (.del) Buy primary ammo (optional) , (comma) Mua u0111u1ea1n đến su00fang mu00e1y * Buy secondary ammo (optional) . (period) Mua u0111u1ea1n mang đến su00fang lu1ee5c KP_Minus(-) Buy equipment thực đơn (optional) O Mua cấp tốc u0111u1ea1n, giu00e1p... KP_Enter Automatically buy equipment F1 Tu1ef1 u0111u1ed9ng tải thiu1ebft bu1ecb F1 Re-buy previous equipment F2 Mua giu1ed1ng lu1ea7n tru01b0u1edbc KP_Plus(+) Display multiplayer scores Tab Hiu1ec3n thu1ecb bu1ea3ng tu1ef7 su1ed1 End Recap mission briefing I Chu01b0a ru00f5 I Select team M Chu1ecdn u0111u1ed9i (chuyu1ec3n u0111u1ed9i) M Menu tác phẩm 0 0 Chu01b0a ru00f5 0 Menu thành tựu 1 1 Chu01b0a ru00f5 KP_End(1) Menu cống phẩm 2 2 Chu01b0a ru00f5 KP_Down arrow(2) Menu công trình 3 3 Chu01b0a ru00f5 KP_PgDn(3) Menu thành tích 4 4 Chu01b0a ru00f5 KP_Left arrow(4) Menu thành phầm 5 5 Chu01b0a ru00f5 KP_5 (5) Menu vật phẩm 6 6 Chu01b0a ru00f5 KP_Right arrow(6) Menu chiến thắng 7 7 Chu01b0a ru00f5 KP_Home(7) Menu thành quả 8 8 Chu01b0a ru00f5 KP_Up arrow(8) Menu vật phẩm 9 9 Chu01b0a ru00f5 KP_PgUp(9) Combat (Cu00e1c phu00edm chiu1ebfn u0111u1ea5u) Phu00edm chu1ee9c nu0103ng Default key u00dd nghu0129a Phu00edm tu00f9y chu1ec9nh Fire Mouse 1 Bu1eafn Chuu1ed9t tru00e1i Weapon special function Mouse 2 u0110u1eb7c biu1ec7t(ngu1eafm, giu1ea3m thanh...) KP_Ins(0) Reload weapon R Thay u0111u1ea1n Shift Previous weapon M. Wheel up < (left bracket) M. Wheel up Next weapon M. Wheel down > (right bracket) M. Wheel down Drop current weapon G Vu1ee9t su00fang (khi nhu1eb7t su00fang) Delete Miscellaneous (Phu00edm phu1ee5) Phu00edm chu1ee9c nu0103ng Default key u00dd nghu0129a Phu00edm tu00f9y chu1ec9nh Turn nightvision on/off N Bu1eadt/tu1eaft u0111u00e8n trong nhu00e0 N Use items E Chu01b0a ru00f5 E Flashlight F Bu1eadt/tu1eaft u0111u00e8n tru00ean mu0169 F Spray logo T Hiu1ec7n Logo T Take screenshot F5 Chu1ee5p mu00e0n hu00ecnh F5 Cheer J u0110u1ec3 tru1ed1ng J Quit game u0110u1ec3 tru1ed1ng Thou00e1t Game F12 Report bug u0110u1ec3 tru1ed1ng Bu00e1o lu1ed7i Game F4 Advanced (Cu00e0i u0111u1eb7t nu00e2ng cao) Option Chu1ee9c nu0103ng Default state Fast weapon switch u0110u1ed5i vu0169 khu00ed nhanh Unchecked Enable developer console (~) Hiu1ec7n bu1ea3ng gu00f5 lu1ec7nh Unchecked