1. Tổng quan về hồ nước sơ cai quản trang trang bị theo 2429

Hồ sơ quản lý trang thiết bị là một trong những bộ hồ nước sơ khủng của hệ thống QLCL theo 2429. Cỗ hồ sơ chiếm tổng thể nội dung của chương V cùng với 19 tiêu chí. Trong đó, gồm 2 tiêu chuẩn 1* cùng 1 tiêu chuẩn 3* với tổng 30 điểm.

Bạn đang xem: Biểu mẫu quản lý máy móc thiết bị

Để cung cấp các PXN hoàn toàn có thể thực hiện nay được 19 tiêu chí về cai quản trang thiết bị.

Xem thêm:

Trong khuôn khổ nội dung bài viết này, công ty chúng tôi sẽ phía dẫn cách ghi chép các nội dung vào những biểu mẫu mã về thống trị thiết bị.

Bộ hồ nước sơ cai quản trang thiết bị bao gồm 01 quy trình thống trị và 11 biểu mẫu: hạng mục trang thiết bị, Biên bạn dạng bàn giao thiết bị, Lý định kỳ thiết bị, biểu chủng loại theo dõi nhiệt độ độ, Nhật ký thực hiện thiết bị, chiến lược hiệu chuẩn chỉnh và bảo trì thiết bị, Đánh giá tác dụng hiệu chuẩn, Phiếu bảo trì, bảo trì thiết bị, list nhà cung ứng thiết bị, Biên bạn dạng gửi sản phẩm công nghệ sử chữa-hiệu chuẩn, Phiếu theo dõi và quan sát khử lan truyền thiết bị.

2. Danh mục thiết bị – Mã số XN-BM 5.5.1/01:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Với các đơn vị chưa áp dụng bộ tư liệu 2429 của bọn chúng tôi. Hãy thể liên hệ để được: Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 2429 cỗ tài liệu gồm 5 cuốn sổ tay, 35 quy trình cai quản quy trình và khoảng 135 biểu mẫu biểu mẫu, thỏa mãn nhu cầu 169 tiêu chí theo QĐ 2429. Bộ tài liệu giúp các PXN nhanh lẹ hoàn thiện khối hệ thống tài liệu QLCL của chính bản thân mình để gửi vào áp dụng. Bênh cạnh đó, chúng tôi khẳng định sẽ hỗ trợ 24/24 vào suốt thời gian các PXN sử dụng hệ thống tài liệu này của chúng tôi.