Biên phiên bản là gì?

Biên bản là 1 trong những văn bản ghi nhận thêm các việc, sự việc xảy vừa mới xảy ra ngay trước thời điểm được giữ gìn trên sách vở và giấy tờ ví dụ như biên bạn dạng vi phạm hành chính, biên bản làm việc, biên bản cuộc họp,… . Vai trò của biên phiên bản là dùng để làm ghi thừa nhận lại một sự việc hoặc một hành vi nào đó xẩy ra và không có hiệu lực pháp lý dẫn tới thi hành.


Bạn đang xem: Biên bản làm việc tiếng anh là gì

*

Xem thêm:

Biên bản tiếng Anh là gì?

Biên phiên bản tiếng Anh là: minutes

Biên bạn dạng được định nghĩa bởi tiếng Anh như sau:

The minutes is a document that records what happened just before the time it is saved on papers such as administrative violation records, working minutes, meeting minutes, etc. The role of the minutes is to record an event or behavior that happened & has no legal effect leading to its implementation.

Cụm từ liên quan Biên bản tiếng Anh là gì?

– Biên phiên bản làm câu hỏi – tiếng Anh là: Minutes of work

– Biên bản vi phạm hành chính – tiếng Anh là: Administrative violation records

– Biên bạn dạng cuộc họp – tiếng Anh là: Minutes of the meeting

– Biên phiên bản điều tra – giờ đồng hồ Anh là: report of investigation

– Biên bản tiếng Anh – giờ đồng hồ Anh là: English version

– Biên bạn dạng khám nghiệm hiện tại trường – giờ Anh là: On the field examination sheet

– Biên phiên bản trong quá trình kinh doanh – giờ Anh là: minutes of the business

– Biên bạn dạng thanh lý hòa hợp đồng – giờ Anh là: liquidation records


*

Một số lấy ví dụ như đoạn văn có sử dụng từ Biên phiên bản tiếng Anh viết như vậy nào?

– bí quyết ghi biên bạn dạng làm vấn đề – tiếng Anh là: How lớn write the working record

– trình bày biên bạn dạng – giờ đồng hồ Anh là: Presentation of minutes

– Biên bạn dạng tiếng Anh là gì? – tiếng Anh là: What is the English record?

– lí giải viết biên bản hội nghị – giờ đồng hồ Anh là: Instructions for writing the conference minutes

– giải pháp đọc biên bạn dạng – giờ Anh là: How lớn read the minutes

– tìm hiểu về biên bản lớp 9 – tiếng Anh là: Learn about the 9th grade record

– thông tin là gì? – giờ đồng hồ Anh là: what is notice?

– cách lập biên bạn dạng – tiếng Anh là: How lớn make a record

– Biên bản làm bài toán là gì? – giờ đồng hồ Anh là: What is a working record?

– Biên phiên bản vi phạm hành đó là gì? – giờ Anh là: What is an administrative violation record?

– Lập biên bạn dạng khi tố tụng hình sự là gì? – giờ đồng hồ Anh là: What is the record of criminal proceedings?

– Biên bản điều tra là gì? Và khi nào cần lập bien bản điều tra? – giờ Anh là: What is the investigation record? and when khổng lồ prepare a survey?

– Biên bạn dạng vi phạm hành chính là gì? – tiếng Anh là: what is an administrative violation record?

– chủng loại biên bạn dạng làm việc được sử dụng nhiều tốt nhất – tiếng Anh là: the most used working record template

– Biên bản làm việc tiên tiến nhất 2020 – giờ Anh là: Latest working minutes 2020

– Biên bản thỏa thuận và hồ hết điều cần chú ý – giờ đồng hồ Anh là: Memorandum of agreement and things to lớn note

– nghị quyết của hội đồng thành viên cùng biên bản họp – tiếng Anh là: Resolutions of the Board of members & meeting minutes

– giải pháp viết báo cáo biên phiên bản cuộc họp – tiếng Anh là: How khổng lồ write a written report of the meeting

– những trường vừa lòng xử phân phát hành bao gồm không lập biên phiên bản – tiếng Anh là:Cases of administrative sanction not recorded

– Tầm đặc trưng của biên bản – tiếng Anh là: Importance of records

– Biên bản trong chuyển động tố tụng hình sự – giờ Anh là: Minutes in criminal proceedings

– fan vi phạm có được ghi chủ kiến vào biên bản không? – giờ Anh là: Can violators make comments in the minutes?