C.1.1 Độ nhũn nhặn của nới bắt đầu có sử dụng sơ vật dụng tính tân oán dưới dạng chào bán không gian biến dạng bầy hồi đường tính (xem 4.6.8a)) khẳng định bởi cách thức cộng lún các phần bên trong phạm vi chiều dày Chịu đựng nén của nền. Thừa dấn rằng so với các móng có chiều rộng hoặc đường kính nhỏ hơn 10 m, độ lún xẩy ra là do áp lực đè nén thêm bằng hiệu số của áp lực vừa đủ do móng truyền lên cùng áp lực đè nén thiên nhiên vày trọng lượng của khu đất trước lúc đào móng gây nên, còn đại lượng chiều dày chịu nén của nền hoàn toàn có thể xác định theo những hướng dẫn sinh sống C.1.5.Quý khách hàng đang xem: Bảng tra thông số ko tính lún

Phương thơm pháp cộng lớp cho phép xác định độ nhũn nhặn chẳng mọi của móng riêng rẽ rẽ nhưng cả so với móng nhưng mà cài trọng vì chưng những móng lân cận truyền tới tạo ảnh hưởng cho độ nhũn nhặn của chính nó. Trong cả nhị ngôi trường hợp, áp lực thêm khẳng định theo pmùi hương trực tiếp đứng trải qua trung trọng tâm lòng móng với để tính toán thù độ nhún mình của những lớp nằm theo chiều ngang vào tầng Chịu nén của nền.

Bạn đang xem: Bảng Tra Ko Môn Nền Móng

Để tính tác động của những móng cạnh bên, ngoài những áp lực nặng nề đó ra cũng rất cần được xác định áp lực theo phương thơm thẳng đứng trải qua những góc của “những móng ảo” theo chỉ dẫn sinh sống C.1.3.

C.1.2 Khi tính toán độ lún của những móng riêng rẽ rẽ bằng cách thức cùng lớp phải chú ý mang lại sơ trang bị phân bổ áp lực trực tiếp đứng vào đất nền vẽ bên trên Hình C.1, ở đây bắt buộc sử dụng những ký hiệu sau:

- h là độ sâu đặt móng Tính từ lúc cao trình quy hoạch (đắp phân phối hoặc san ủi bớt đi);

- h’ là độ sâu đặt móng Tính từ lúc cao trình mặt phẳng địa hình thiên nhiên;

- p là áp lực đè nén thực tiễn trung bình mặt dưới móng;

- pđ là áp lực thiên nhiên vào đất tại đáy móng vày trọng lượng của đất phía bên trên (mang lại cao trình địa hình thiên nhiên) gây ra;

- pđz là áp lực đè nén vạn vật thiên nhiên sống độ sâu z dưới mặt đáy móng (xuất xắc làm việc độ sâu h’+z phương pháp bề mặt địa hình thiên nhiên);

- po = p-pđ là áp lực đè nén thêm thẳng đứng trong khu đất mặt đáy móng;

- p0z là áp lực thêm trong đất sinh sống độ sâu z Tính từ lúc lòng móng, khẳng định theo công thức:

*

-  là thông số tính đến sự đổi khác theo độ sâu của áp lực đè nén thêm vào khu đất với rước theo Bảng C.1, nhờ vào vào độ sâu tương đối m = 2 x cùng dạng hình của đáy móng còn so với móng chữ nhật thì phụ thuộc vào vào tỷ số những cạnh của chính nó n =

*

*

Hình C.1 - Sơ vật nhằm tính nhún theo phương pháp cộng lớp

CHÚ THÍCH:

1) Đối cùng với móng tròn (nửa đường kính r) các cực hiếm  được chọn tùy ở trong vào m =

*

2) Đối với những móng gồm diện tích đế móng F là đa giác phần lớn, các giá trị  được chọn nhỏng móng tròn có bán kính r =

*

3) Áp lực tiêu chuẩn chỉnh sinh hoạt độ sâu z theo phương thơm trực tiếp đứng qua điểm góc của móng chữ nhật tính theo công thức:


trong đó:

một là thông số khẳng định theo Bảng C.1 nhưng mà nỗ lực cực hiếm m bằng m1 = .

Bảng C.1 - Hệ số 

m = 2z/b

hoặc

m = z/r Hệ số  đối với những móng Băng, khi

n ≥ 0

Chữ nhật ứng với tỷ số những cạnh n = l/b Hình tròn 1 1,4 1,8 2,4 3,2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,4 0,949 0,960 0,972 0,975 0,976 0,977 0,977 0,977 0,8 0,756 0,800 0,848 0,866 0,875 0,879 0,881 0,881 1,2 0,547 0,606 0,682 0,717 0,740 0,749 0,754 0,755 1,6 0,390 0,449 0,532 0,578 0,612 0,630 0,639 0,642 2,0 0,285 0,336 0,414 0,463 0,505 0,529 0,545 0,550 2,4 0,214 0,257 0,325 0,374 0,419 0,449 0,470 0,477 2,8 0,165 0,201 0,260 0,304 0,350 0,383 0,410 0,420 3,2 0,130 0,160 0,210 0,251 0,294 0,329 0,360 0,374 3,6 0,106 0,130 0,173 0,209 0,250 0,283 0,320 0,337 4,0 0,087 0,108 0,145 0,176 0,214 0,248 0,285 0,306 4,4 0,073 0,091 0,122 0,150 0,185 0,218 0,256 0,280 4,8 0,067 0,077 0,105 0,130 0,161 0,192 0,230 0,258 5,2 0,053 0,066 0,091 0,112 0,141 0,170 0,208 0,239 5,6 0,046 0,058 0,079 0,099 0,124 0,152 0,189 0,223 6,0 0,040 0,051 0,070 0,087 0,110 0,136 0,172 0,208 6,4 0,036 0,045 0,062 0,077 0,098 0,122 0,158 0,106 6,8 0,032 0,040 0,055 0,069 0,088 0,110 0,144 0,184 7,2 0,028 0,036 0,049 0,062 0,080 0,100 0,133 0,175 7,6 0,024 0,032 0,044 0,056 0,072 0,091 0,123 0,166 8,0 0,022 0,029 0,040 0,051 0,066 0,084 0,113 0,158 8,4 0,021 0,026 0,037 0,046 0,060 0,077 0,105 0,150 8,8 0,019 0,024 0,034 0,042 0,055 0,070 0,098 0,144 9,2 0,018 0,022 0,031 0,039 0,051 0,065 0,091 0,137 9,6 0,016 0,020 0,028 0,036 0,047 0,060 0,085 0,132 10,0 0,015 0,019 0,026 0,033 0,044 0,056 0,079 0,126 11 0,011 0,017 0,023 0,029 0,040 0,050 0,071 0,114 12 0,009 0,015 0,020 0,026 0,031 0,044 0,060 0,104 CHÚ THÍCH: Đối cùng với hồ hết cực hiếm trung gian của m và n, đại lượng số  được khẳng định bằng phương pháp nội suy. C.1.3 Sự phân bố theo độ sâu áp lực đè nén pháp đường tại điểm C làm sao kia vào hoặc bên cạnh phạm vi của móng gồm áp lực thêm sinh hoạt lòng móng p0 đang tìm được bằng cách sử dụng cách thức điểm góc.

Trong phương pháp này áp lực nặng nề
theo phương thơm trực tiếp đứng qua điểm C xác minh bởi tổng đại số áp lực nặng nề tại các điểm góc của bốn móng ảo (Hình C.2) chịu áp lực đè nén phân bổ phần nhiều, theo công thức:


CHÚ DẪN:

a) Sơ trang bị bố trí tương hỗ giữa móng tính toán thù 1 cùng móng tác động 2

b) Sơ vật sắp xếp “những móng áo” cùng với hướng dẫn những vệt dương “+” cùng ẩm để tính toán thù theo bí quyết (C.4):

1 - Móng tính toán; 2 - Móng hình ảnh hưởng; 3 - Điểm nhưng tại đó đề xuất xác định độ lún

Hình C.2 - Sơ đồ gia dụng bố trí “móng ảo” nhằm tính tác động mang lại độ nhún theo phương pháp điểm góc

C.1.4 Áp lực đứng p’oz tại độ sâu như thế nào đó theo pmùi hương thẳng đứng qua trung vai trung phong móng tính toán lúc kể tới tác động của những móng ở kề bên khẳng định theo công thức:

trong đó: k là số móng ảnh hưởng.

C.1.5 Độ sâu tầng chịu nén của nền z’ được tiêu giảm phụ thuộc vào tỷ số giữa các đại lượng áp lực thêm vị móng p’oz hoặc lúc kể đến tác động của các móng bên cạnh p’oz, (theo pmùi hương thẳng đứng qua trung trọng tâm của móng) với áp lực thiên nhiên trên thuộc độ sâu pdz’. khi có nước ngầm, áp lực đè nén vạn vật thiên nhiên được xác định gồm kể đến tính năng đẩy nổi của nước.

Đối cùng với đất cat và đất sét tỷ số kia có thể chấp nhận được lấy bằng:

p’oz = 0,2 x Pdz"

Nếu giới hạn bên dưới của tầng Chịu nén sẽ kiếm được xong xuôi vào lớp đất bao gồm mô đun biến dạng E oz = 0,1 x Pdz"

C.1.6 Độ lún nền móng theo phương thức cùng lớp khẳng định (có hoặc không kể đến ảnh hưởng của các móng lân cận) theo công thức:

vào đó:

S là độ nhũn nhặn ở đầu cuối (ổn định định) của móng;

n là số lớp chia theo độ sâu của tầng Chịu nén của nền.

hi là chiều dày của lớp đất lắp thêm i;

Ei là mô đun biến dị của lớp khu đất trang bị i;

pi là áp lực nặng nề thêm trung bình vào lớp khu đất vật dụng i, bằng nửa tổng thể áp lực đè nén thêm p0z trên giới hạn trên cùng dưới của lớp đó xác minh theo bí quyết (C.1) so với trường thích hợp kế bên cho tác động của các móng kề bên và theo công thức (C.4) khi có kể đến ảnh hưởng đó.

 là hệ số không vật dụng nguyên bằng 0,8.

C.1.7 Việc khẳng định độ nhún của nền khi dùng sơ đồ tính tân oán theo lớp biến dạng con đường tính (đàn hồi) có chiều dày hữu hạn được sử dụng trong những trường đúng theo nói sinh hoạt 4.6.8b). Cần chú ý rằng độ lún trong các trường đúng theo này là do áp lực đè nén toàn phần mức độ vừa phải tác dụng làm việc đế móng (không trừ áp lực thiên nhiên) tạo ra.

Chiều dày của lớp biến dạng đường tính (đàn hồi) rước theo hướng dẫn ngơi nghỉ C.1.9.

C.1.8 Độ lún của móng riêng rẽ đang theo sơ đồ vật tính toán thù nền bên dưới dạng lớp lũ hồi biến dị tuyến đường tính có chiều dày hữu hạn H xác định theo công thức:

vào đó:

b là chiều rộng lớn của móng chữ nhật tuyệt đường kính của móng tròn;

p là áp lực vừa đủ bên trên đất dưới mặt đáy móng;

M là hệ số điều chỉnh xác định theo Bảng C.2, phụ thuộc vào m;

m là tỷ số chiều dày lớp đàn hồi H và nửa chiều rộng lớn hoặc bán kính của móng Lúc chiều rộng của chính nó bằng 10 mang lại 15 m;

n là số lớp phân loại theo tính chịu nén trong phạm vi lớp bầy hồi H;

k là hệ số xác minh theo Bảng C.3 đối với lớp i, phụ thuộc vào vào dáng vẻ lòng móng, tỷ số các cạnh móng chữ nhật n = l/b với tỷ số độ sâu lòng lớp z cùng với nửa chiều rộng của móng m = 2z/b xuất xắc nửa đường kính của nó m = z / r ;

Ei là mô đun biến dị của lớp khu đất thứ i.

C.1.9 Chiều dày tính toán thù của lớp biến dạng đường tính Hu (Hình C.3) được chọn mang lại mái của lớp khu đất có tế bào đun biến dị E ≥ 100 000 kPa với so với các móng size Khủng (bề rộng hoặc 2 lần bán kính to hơn 10 m) thì cho tới mái lớp có tế bào đun biến dạng E ≥ 10 000 kPa xác minh theo công thức:


trong các số ấy Ho cùng t đối với nền đất sét nung phải mang thứu tự bởi 9 m với 0,15; so với nền đất cat lấy 6 m và 0,1.

CHÚ THÍCH:

1) Nếu nền bao hàm cả đất sét nung và khu đất cat thì quý giá Htt được xác định là trị mức độ vừa phải cân nặng.

2) Giá trị Htt kiếm được theo công thức (7) rất cần phải cộng thêm chiều dày của đất tất cả tế bào đun biến dạng E tt và độ dày của nó không thừa thừa 5 m. lúc chiều dày của đất ấy mập, cũng như trường hợp các lớp khu đất bên trên tất cả mô đun biến dạng E

Các số lượng giới hạn của tỷ số m" = 2 X H/bm" = 2 X H/r

Hệ số M
0 1,0
0,5 0,95
1 0,90
2 0,80
3 0,75
Bảng C.3 - Hệ số k1 cùng kb
m=2z/b hoặc m=z/r Hệ số k so với các móng Móng băng Khi n ≥ 10
Hình tròn bán kính r Hình chữ nhật cùng với tỷ số những cạnh n=l/b bằng
1 1,4 1,8 2,4 3,2 5
0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,4 0,090 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,104
0,8 0,179 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,208
1,2 0,266 0,299 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,311
1,6 0,348 0,380 0,394 0,397 0,397 0,397 0,397 0,412
2,0 0,411 0,446 0,472 0,486 0,486 0,486 0,486 0,511
2,4 0,461 0,499 0,538 0,556 0,565 0,567 0,567 0,605
2,8 0,501 0,542 0,592 0,618 0,635 0,640 0,640 0,687
3,2 0,532 0,577 0,637 0,671 0,696 0,707 0,709 0,763
3,6 0,558 0,606 0,676 0,700 0,760 0,700 0,772 0,831
4,0 0,579 0,630 0,708 0,756 0,796 0,820 0,830 0,892
4,4 0,596 0,650 0,735 0,789 0,837 0,867 0,888 0,949
4,8 0,611 0,668 0,759 0,819 0,873 0,908 0,932 1,001
5,2 0,624 0,683 0,780 0,884 0,904 0,948 0,977 1,050
5,6 0,635 0,697 0,798 0,867 0,933 0,981 1,018 1,095
6,0 0,645 0,708 0,814 0,887 0,958 1,011 1,056 1,138
6,4 0,653 0,719 0,828 0,904 0,980 1,031 1,090 1,178
6,8 0,661 0,728 0,841 0,920 1,000 1,065 1,122 1,215
7,2 0,668 0,736 0,852 0,935 1,019 1,088 1,152 1,251
7,6 0,674 0,744 0,863 0,948 1,036 1,109 1,180 1,285
8,0 0,679 0,751 0,872 0,960 1,051 1,128 1,205 1,316
8,4 0,684 0,757 0,887 0,970 1,065 1,146 1,229 1,347
8,8 0,689 0,762 0,888 0,980 1,078 1,162 1,251 1,376
9,2 0,693 0,768 0,896 0,989 1,089 1,178 1,272 1,404
9,6 0,697 0,772 0,902 0,998 1,100 1,192 1,291 1,431
10,0 0,700 0,777 0,908 1,005 1,110 1,205 1,309 1,456
11,0 0,705 0,786 0,922 1,022 1,132 1,233 1,349 1,506
12,0 0,710 0,794 0,933 1,037 1,151 1,257 1,384 1,550

Hình C.3 - Sơ thứ nhằm tính độ nhún nhường bằng cách thức lớp biến dị tuyến đường tính có chiều dày hữu hạn

C.2 Xác định độ nghiêng của móng Khi tính năng thiết lập trọng lệch tâm

C.2.1 Độ nghiêng của móng (Khi tác dụng sở hữu trọng lệch tâm) theo sơ đồ dùng tính tân oán nền nghỉ ngơi dạng chào bán không gian đàn hồi biến dị tuyến tính (coi 4.6.8a)) xác định nhỏng sau:

a) Móng chữ nhật theo phương thơm cạnh Khủng của móng 1 (dọc theo trục dọc) theo công thức:

trong đó:

P.. là vừa lòng lực toàn bộ download trọng đứng của móng bên trên nền, tính bởi kilôgam (kg);

el, eb, e lần lượt là khoảng cách của nơi đặt hòa hợp lực mang đến thân lòng móng theo phương trục dọc, trục ngang với theo nửa đường kính mặt đường tròn, tính bởi xentimét (cm);

E,  thứu tự là tế bào đun biến dị, tính bằng kilôpascan (kPa), với hệ số Poat - xông của đất lấy theo trị trung bình trong phạm vi tầng chịu đựng nén;

kl với kb thứu tự là các thông số xác định theo Bảng C.4, phụ thuộc vào tỷ số của những cạnh lòng móng.

C.2.2 Độ nghiêng của móng tròn theo sơ đồ vật tính toán nền trực thuộc các loại lớp biến dị con đường tính tất cả chiều dày hữu hạn, khẳng định theo công thức:

trong các số đó kc là hệ số, xác định theo Bảng C.5 nhờ vào vào tỷ số của chiều dày lớp đàn hồi với bán kính của móng H/r.

Bảng C.4 - Hệ số kl và kb

Hệ số Hệ số kl với kb ứng với tỷ số các cạnh của móng chữ nhật n=l/b bằng
1,0 1,4 1,8 2,4 3,2 5,0
kl 0,55 0,71 0,83 0,97 1,1 1,44
kb 0,50 0,39 0,33 0,25 0,19 0,13
CHÚ THÍCH: Độ nghiêng của móng có đáy nhiều giác các được xem toán thù theo cách làm (C.10), trong những số ấy mang bán kính r =
với F là diện tích đáy móng nhiều giác.
Bảng C.5. Hệ số kc
H/r 0,25 0,5 1 2 >2
kc 0,26 0,43 0,63 0,74 0,75
C.3 Xác định độ nhún ướt của nền bằng đất có tính nhún ướt

C.3.1 Độ lún ướt của đất trống Ss bởi mua trọng của móng gây ra lúc thấm ướt vào vùng biến dạng hbd xác minh theo 5.2, được xem theo công thức:


trong đó:

đam mê là độ nhún nhường ướt tương đối, khẳng định lúc no nước hoàn toàn, theo 3.14, còn Lúc không no nước theo C.3.2 cho từng lớp đất trong vùng thay đổi dạng; hbd sinh sống áp lực bởi tổng áp lực nặng nề thiên nhiên cùng áp lực nặng nề vì chưng móng công trình xây dựng giỏi công ty trên giữa lớp khu đất vẫn xét;

hi là chiều dày lớp khu đất sản phẩm i;

n là số lớp khu đất được phân tách vào vùng biến tấu hbd;

m là hệ số điều kiện thao tác của nền, rước m = 1 so với móng rộng lớn từ 12 m trơ lên, đối với móng băng rộng mang đến 3 m cùng các móng nhiều giác rộng lớn mang đến 5 m được xem theo công thức:


m = 0,5 +1,5 X p — p (C 13)

p là áp lực mức độ vừa phải mặt đáy móng, tính bởi kilôpascan (kPa);

ps là áp lực nặng nề nhún ướt ban sơ, tính bằng kilôpascan (kPa);

p0 là áp lực bằng 100 kPa;

C.3.2 Độ rún ướt kha khá của khu đất khi không no nước (’s) xác định theo công thức:

trong đó:

Wk là nhiệt độ sau cùng của đất sau thời điểm thnóng ướt;

Ws là độ ẩm lún ướt ban sơ của đất;

Wn là độ ẩm Khi khu đất hoàn toàn no nước;

s tất cả ý nghĩa nlỗi trong cách làm (C.12).

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Bảo Vệ Môi Trường Lớp 3 8 Mẫu), Viết Đoạn Văn Về Bảo Vệ Môi Trường Lớp 3

CHÚ THÍCH: khi độ ẩm lún ướt thuở đầu Ws nhỏ hơn nhiệt độ thoải mái và tự nhiên W thì trong bí quyết (14) hoàn toàn có thể nắm Ws bằng W.

C.3.3 Độ rún ướt của nền, độ lệch lún ướt và độ nghiêng của những móng riêng rẽ sinh sống vào vùng mở ra rún ướt ko đa số của nền bởi vì sự Viral của nước tự mối cung cấp thấm ướt ra xung quanh, rất cần phải xác minh có tính đến sự thnóng ướt hữu hạn vùng dưới của nền trong khoảng độ sâu h (Hình C.4), bằng:


vào đó:

h là độ sâu đặt móng so với cao trình quy hoạch;

hbd là vùng biến dạng của nền khẳng định theo đề xuất sinh sống 5.2;

hn là độ sâu nguồn thnóng ướt so với mặt phẳng quy hoạch;

x là khoảng cách từ bỏ mnghiền nguồn thấm ướt mang lại trục của móng đang xét;

m là hệ số tính mang lại kĩ năng tăng góc Viral nước về các phía do tính phân lớp của đất nền;

 là góc Viral nước từ bỏ nguồn thấm ướt ra những phía, so với á cat dạng rún ướt p = 35°, còn so với á sét dạng rún ướt = 50°.

Chiều lâu năm Ls, địa điểm hoàn toàn có thể xuất hiện thêm độ nhún ướt ko đa số của đất, có thể khẳng định theo công thức:

trong các số ấy những ký hiệu y hệt như cách làm (15).

C.3.4 Giá trị cực to của độ lún ướt Smaxsd vì trọng lượng bạn dạng thân của khu đất tạo ra khi thấm ướt mạnh phía bên trên cùng với diện tích gồm chiều rộng ko bé dại rộng chiều dày nhũn nhặn ướt hoặc có chiều rộng ko nhỏ rộng chiều dày nhũn nhặn ướt hoặc khi dâng mực nước ngầm, xác minh theo công thức (C.12), trong những số ấy tổng (C.12) gồm có:

a) Độ nhún nhường ướt chỉ trong phạm vi vùng nhún ướt của khu đất vày trọng lượng bạn dạng thân, lúc không có mua trọng xung quanh cũng như khi móng bé nhỏ mà sinh sống kia vùng biến dạng vày tải trọng móng tạo ra không liên phù hợp với vùng nhún ướt của đất bởi trọng lượng bản thân tạo ra;

b) Độ nhún nhường ướt chỉ trong phạm vi nào kia của vùng nhún mình ướt vày trọng lượng phiên bản thân đất cơ mà tại đấy độ ẩm bị nâng cao vị mực nước ngầm nhấc lên hoặc tăng đột biến độ ẩm;

c) Độ nhún mình ướt vào phạm vi tự lòng vùng biến dạng (vì cài trọng móng) mang đến mái của lớp đất không nhún ướt lúc móng rộng lớn và trong 1 phần vùng biến dị vị thiết lập trọng móng tạo ra với vùng biến dị nhún nhường ướt bởi trọng lượng phiên bản thân của đất gây nên.

Chiều dày của vùng nhún ướt vì chưng trọng Iượng bạn dạng thân của khu đất được tính trường đoản cú độ sâu mà lại ở kia ứng suất trực tiếp đứng bởi vì trọng Iượng bạn dạng thân của đất bởi áp lực lún ướt ban sơ mang lại số lượng giới hạn dưới của lớp nhún nhường ướt.

Độ nhún mình ướt tương đối ’s khẳng định cho mỗi lớp đất vào vùng nhũn nhặn ướt sống áp Iực bằng áp lực đè nén thiên nhiên tại giữa lớp kia.


Hình C.4 - Sơ đồ để tính toán thù trị hữu hạn Ah thấm ướt nằm trong vùng bên dưới của nền dọc từ trục trực tiếp đứng của móng vào trường hòa hợp giả dụ nó ngơi nghỉ phía ngoại trừ nguồn thnóng ướt.

C.3.5 Trị số nhún ướt khả dĩ của đất bởi vì trọng lượng bạn dạng thân đất gây nên trên vùng đất các loại II về tính nhũn nhặn ướt Khi làm ướt cục bộ tạm thời cùng với diện tích có chiều rộng nhỏ dại rộng chiều dày nhún nhường ướt H, sẽ tiến hành khẳng định theo công thức:

C.3.6 Trị số nhún mình ướt của khu đất vì chưng trọng lượng bản thân khu đất tạo ra tại các điểm khác biệt của diện tích thnóng ướt cùng của diện tích sát đó xác định theo công thức:


trong đó:

là độ nhũn nhặn ướt lớn số 1 hoặc khả dĩ của đất vì trọng lượng phiên bản thân trên trung trọng điểm diện tích thnóng ướt, xác minh theo C.3.4 hoặc C.3.5;

x là khoảng cách tính bởi xentimét (cm) tự trọng điểm diện tích S thấm ướt hoặc điểm đầu của phần đất nhún nhường ướt nằm hướng ngang đến điểm xác định trị số nhún mình ướt vào phạm vi 0

trong đó: những cam kết hiệu nlỗi trong cách làm (C.15) cùng (C.17).

C.3.7 Trị số chuyển vị ngang Us (cm) trên mặt khu đất khi độ rún ướt của nó bởi vì trọng lượng bạn dạng thân gây nên bơi lội sự thấm ướt mạnh mẽ hoặc toàn bộ (coi 5.5) tính toán thù theo công thức:

vào đó:

r cùng x là những cam kết hiệu có ý nghĩa nhỏng vào bí quyết (C.18) cùng (C.19).

C.4 Xác định sự trương nlàm việc và sự teo ngót của nền bao gồm đất bao gồm tính trương nở

C.4.1 Độ cải thiện nền móng Str.n bởi sự trương nsinh hoạt của đất bị thấm ướt tạo ra được khẳng định theo công thức:

trong đó:

tr.n là độ trương nở tương đối của lớp đất thứ i khẳng định theo hướng dẫn sinh sống C.4.2;

hi Ià chiều dày lớp đất đang xét;

m là hệ số điều kiện thao tác làm việc, mang m = 0,8 Khi áp lực đè nén tổng pt = 50 kPa; m = 0,6 khi áp lực nặng nề tổng pt = 300 kPa; cùng với những quý hiếm trung gian của pt tính nội suy. Giá trị áp Iực tổng pt xác minh theo chỉ dẫn sinh sống C.4.3.

n là số lớp khu đất được chia nhỏ ra trong vùng khu đất trương nngơi nghỉ gồm biên bên dưới xác minh theo chỉ dẫn sinh sống C.4.4;

C.4.2 Độ trương nngơi nghỉ tương đối của đất tr.n xác minh nhỏng sau:

a) lúc thấm độ ẩm, theo công thức:


trong đó:

h là chiều cao mẫu đất bao gồm độ chặt với độ ẩm thoải mái và tự nhiên được nén không nsinh hoạt hông bên dưới áp lực đè nén tổng;

h’ là độ cao chủng loại khu đất kia sau thời điểm thấm ướt cùng được nén vào thuộc ĐK trên.

b) Lúc tủ bề mặt cùng biến hóa tâm lý thủy nhiệt độ, theo công thức:

trong đó:

k là hệ số khẳng định bởi thực nghiệm, Lúc không có số liệu thực nghiệm, lấy bởi 2;

Wk là độ ẩm sau cuối của đất;

W0 là độ ẩm ban sơ của đất;

e0 là thông số rỗng lúc đầu của đất.

C.4.3 Áp lực tổng pt trung tâm lớp sẽ xét (Hình C.5) được xác định theo công thức:

vào đó:

pz là áp Iực bởi vì tải trọng của móng tạo ra trên thân lớp vẫn xét, tính bằng kilôpascan (kPa);

pdz Ià áp Iực vày trọng Iượng bản thân của lớp khu đất kể từ lòng móng đến thân Iớp đã xét, tính bằng kilôpascan (kPa);

ptz Ià áp Iực thêm, tính bằng kilôpascan (kPa), gây nên vị ảnh hưởng của trọng lượng phần khu đất không xẩy ra ẩm ở ngoại trừ phạm vi thấm ướt, và xác định theo công thức:

mn là hệ số mang theo Bảng C.6, dựa vào vào tỷ số thân chiều nhiều năm L cùng chiều rộng lớn B của diện tích thấm ướt cùng vào độ sâu tương đổi của lớp đang xét;

 là trọng lượng thể tích của đất, tính bằng kilôgam trên xentimét kân hận (kg/cm³).

Hình C.5 - Sơ thiết bị nhằm tính độ nâng cao của nền Khi đất trương nsống

C.4.4 Biên dưới của vùng trương nlàm việc Htn (Hình C.5) được chọn:

a) Khi thấm nước mang đến độ sâu sinh sống kia áp lực đè nén tổng bởi áp lực đè nén trương nsinh hoạt của khu đất Ptn.

b) lúc bịt mặt phẳng và chuyển đổi trạng thái tdiệt nhiệt mang lại độ sâu xác minh bởi thể nghiệm đối với từng vùng khí hậu. lúc không tồn tại số liệu thể nghiệm, độ sâu này lấy bởi 5 m.

Bảng C.6 - Hệ số m3

(Z+h)/B Hệ số mn ứng với tỷ số chiều nhiều năm với chiều rộng lớn của diện tích S thnóng ướt L/B
1 2 3 4 5
0,5 0 0 0 0 0
1 0,58 0,50 0,43 0,36 0,29
2 0,81 0,70 0,61 0,50 0,40
3 0,94 0,82 0,71 0,59 0,47
4 1,02 0,89 0,77 0,64 0,53
5 1,07 0,94 0,82 0,69 0,57
C.4.5 Đại lượng teo ngót của nền bởi quá trình khô khu đất trương nlàm việc Sc xác minh theo công thức:

trong đó:

ci là độ teo ngót theo chiều nhiều năm kha khá của lớp sản phẩm công nghệ i xác định theo hướng dẫn sinh sống 3.16 bên dưới chức năng của lực bởi tổng áp Iực vạn vật thiên nhiên và áp Iực thiên nhiên và áp lực nặng nề thêm của móng trên thân lớp đất vẫn xét khi biến hóa độ ẩm của chính nó tự trị số lớn số 1 mang đến bé dại duy nhất rất có thể có;

hi là chiều dày của lớp vẫn xét;

mc là hệ số ĐK làm việc của đất khi co ngót, mang bằng 1,3;

n là số lớp khu đất được chia ra trong vùng khu đất teo ngót: số lượng giới hạn bên dưới của vùng co ngót Hc được khẳng định bằng thực nghiệm, còn lúc không tồn tại số liệu phân tách thì rước bởi 5 m;

lúc thô khu đất vày tính năng nhiệt độ của trang bị technology, số lượng giới hạn dưới của vùng teo ngót Hc được xác minh bởi phân tích hoặc bằng tính toán thù tương ứng.

C.5 Xác định độ xói ngầm của nền khu đất lây lan muối

C.5.1 Độ rún xói ngầm của nền đất lây lan muối Sx được khẳng định theo công thức:

trong đó:

n là số lớp đất được chia ra vào vùng đất mặn có chức năng tạo ra thành rún xói ngầm;

xi là độ nhún mình xói ngầm kha khá của lớp khu đất trang bị i Khi áp lực vày download trọng móng với trọng lượng bản thân của lớp khu đất tại đó, xác minh theo hướng dẫn trong C.5.2 mang lại C.5.4;

hi là chiều dày của lớp khu đất nhiễm muối bột sản phẩm công nghệ i;

C.5.2 Trị số nhún mình xói ngầm tương đối x của đất nhiễm muối hạt xác minh bởi thử nghiệm nén tĩnh hiện tại ngôi trường hoặc những phương thức nén thnóng trong chống theo những trường vừa lòng vẻ ngoài sống 10.4.

Việc thí điểm rất cần phải tiến hành lúc nước thnóng dài lâu qua khu đất trong tầm thời gian theo như hướng dẫn ở 10.5.

C.5.3 Trị số nhún nhường xói ngầm tương đối x lao lý bằng thí nghiệm hiện tại ngôi trường được khẳng định theo công thức:


vào đó:

Sx.n là độ lún xói ngầm của bàn nén sau thời điểm thnóng ướt liên tục trong suốt quá trình thí nghiệm dưới áp lực đè nén nói nghỉ ngơi C.5.1;

hn Ià chiều dày Chịu đựng nén của nền dưới bàn nén.

C.5.4 Trị số độ lún xói ngầm kha khá theo nghiên cứu nén thnóng được xác định bởi công thức:

trong đó:

h là độ dài của chủng loại khu đất sinh sống nhiệt độ tự nhiên và độ chặt thiên nhiên;

h’ là độ cao của mẫu mã đất kia sau khi thấm ướt vì nước với nén bên dưới áp lực nặng nề nêu sinh sống C.5.1.