Với giải bài bác tập Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng chi tiết giúp học sinh tiện lợi xem với so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 5


Giải Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Video giải Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Toán lớp 5 trang 23 bài xích 1: Viết cho không thiếu bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng sau:

Lớn rộng ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn ki-lô-gam
tấntạyếnkghgtagg

1kg

=10hg

=110yến

Lời giải

Lớn rộng ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé rộng ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1 tấn

= 10

tạ

1 tạ

= 10

yến

= 110

tấn

1 yến

= 10

kg

= 110

tạ

1kg

= 10

hg

= 110

yến

1hg

= 10

dag

= 110

kg

1dag

= 10g

= 110

hg

1g

= 110

dag

Toán lớp 5 trang 24 bài xích 2: Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 18 yến = ... Kilogam

200 tạ = … kg

35 tấn = ... Kg

b) 430 kg = ... Yến

2500kg = ... Tạ

16 000kg = ... Tấn

c) 2kg 326g = ... G

6kg 3g = ... G

d) 4008g = ... Kilogam ... G

9050 kg = ... Tấn ... Kg

Lời giải

a) 18 yến = 180 kilogam

200 tạ = 20000 kilogam

35 tấn = 35000 kg

b) 430 kilogam = 43 yến

2500kg = 25 tạ

16000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g

6kg 3g = 6003 g

d) 4008g = 4 kilogam 8 g

9050 kg = 9t 50 kg

Toán lớp 5 trang 24 bài xích 3: Điền vết >,

2kg50g … 2500g

6090kg … 6t 8kg

13kg85g … 13kg805g

14tấn … 250kg

Lời giải

2kg50g⏟2050g2500g

6090kg>6tan  8kg⏟6008kg

13kg85g⏟13085g13kg805g⏟13805g

14tan⏟250kg=250kg

Toán lớp 5 trang 24 bài bác 4: Một siêu thị trong 3 ngày bán được một tấn đường. Ngày đầu bán tốt 300kg. Ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt gấp gấp đôi ngày đầu. Hỏi ngày sản phẩm công nghệ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Lời giải

Đổi: 1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai chào bán được:

300 x 2 = 600 (kg)

Hai ngày đầu chào bán được:

300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ cha bán được:

1000 - 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100kg đường

Bài giảng Toán lớp 5 trang 23, 24 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Toán lớp 5 trang 24, 25 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 26, 27 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Toán lớp 5 trang 28 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Toán lớp 5 trang 28, 29 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 31 rèn luyện chung

---------------------------------------------------------------------------------

Bài tập Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 30 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Giải Sách bài xích tập Toán lớp 5 Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài tập Đơn vị đo độ dài, cân nặng và diện tích

------------------------------------------------------------------------------------

Lý thuyết Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phânlớp 5

1.Ôn tập bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Nhận xét:Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị chức năng đo ngay tắp lự nhau rộng (kém) nhau 10 lần, tức là:

- Đơn vị béo gấp 10 lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé xíu bằng 1/10 đơn vị chức năng lớn.

2.Cách viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Phương pháp chung:

- xác định hai đơn vị đo khối lượng đã chỉ ra rằng gì với tìm đượcmối tương tác giữa chúng.

- Viết số đo cân nặng đã mang đến thành phân số thập phân hoặc lếu số bao gồm phần phân số là phân số thập phân.

- Viết phân số hoặc láo số vừa tra cứu đượcthành số thập phân gọn gàng nhất.

Ví dụ 1:Viết số thập phân phù hợp vào khu vực chấm: 5 tấn 246kg = ... Tấn.

Phương pháp:

- xác định hai đơn vị đo trọng lượng đã mang lại (tấn với kg) cùng tìmmối tương tác giữa chúng:

1 tấn = 1000kg tốt 1kg = 1/1000 tấn.

- Đổi số đo khối lượng đã mang đến thành hỗn số tất cả phần phân số là phân số thập phân.

- Đổi láo lếu số vừa kiếm được thành số thập phân gọn gàng nhất.

Cách giải:

Theo bảng đơn vị chức năng đo khối lượng ta có 1 tấn = 1000kg tuyệt 1kg=11000tấn.

Nên 5t 246kg =52461000tấn = 5,246 tấn

Vậy 5t 246kg = 5,246kg.

Ví dụ 2:Viết số thập phân tương thích vào địa điểm chấm: 12kg 8g = ...kg

Cách giải:

Theo bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng ta gồm 1kg = 1000g tốt 1g = 1/1000 kg.

Nên 12kg 8g =1281000kg = 12,008kg

Vậy 12kg 8g = 12,008kg.

Xem thêm: 770 Bài Tập, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Vật Lý 10

Ví dụ 3:Viết số thập phân phù hợp vào địa điểm chấm: 135kg = ... Tạ

Phương pháp:

-Xác định hai đơn vị đo cân nặng đã cho (tạ cùng kg) cùng tìmmối liên hệ giữa chúng:

1 tạ = 100kg tuyệt 1kg = 1/100 tạ.

-Đổi 135kg = 100kg + 35kg, tiếp đến đổi 100kg sang đơn vị chức năng tạ rồi làm tiếp tương tự như gần như ví dụ mặt trên.

Cách giải:

Cách 1:135kg = 100kg + 35kg = 1 tạ 35kg =135100tạ = 1,35 tạ

Vậy 135kg = 1,35 tạ.

Cách 2:Xác định các đơn vị nằm trong lòng tạ với ki-lô-gam: tạ, yến, kg.

Ta bao gồm bảng sau:

*

Đề bài xích yêu ước đổi sang đơn vị chức năng là tạ bắt buộc ta đặt dấu phẩy sau số 1.

Vậy 135kg = 1,35 tạ.

Lưu ý:Ta có thể áp dụng bí quyết 2 đối với bài viết các số đo độ nhiều năm hoặc số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân.

Cách giải nhanh:Khi đổi đơn vị chức năng đo khối lượng, ta dời dấu phẩy theo lần lượt sang phải (nếu đổi từ đơn vị chức năng lớn ra đơn vị nhỏ) hoặc sang phía trái (nếu thay đổi từ đối kháng vị nhỏ dại ra đơn vị lớn) một chữ số cho từng hàng đối kháng vị.

Ví dụ: 1,23kg = 12,3hg (đổi từ đơn vị lớn là kilogam ra solo vị nhỏ dại hơn là hg và hai đơn vị này ngay thức thì nhau trong bảng đơn vị chức năng nên ta dời lốt phẩy một mặt hàng sang mặt phải).

12,3kg = 0,123 tạ (đổi từ đơn vị nhỏ nhắn là kg sang 1-1 vị to hơn là tạ và trong bảng đơn vị ta có thứ tựkg, yến, tạ buộc phải ta dời lốt phẩy nhì hàng sang mặt trái).

Ví dụ 4:Viết số tương thích vào khu vực chấm: 6,4kg = ...kg...dag.

Phương pháp:

-Xác định hai đơn vị chức năng đo khối lượng đã mang đến (kg cùng dag) và tìmmối contact giữa chúng: 1kg = 100dag hay 1dag = 1/100 kg.

-Viết 6,4kg dưới dạng hỗn số có phần phân số là phân số thập phân.

-Tách láo lếu số yếu tắc nguyên và phần phân số, hai thành phần đều có đơn vị là kg