Thời Xuân Thu bắt đầu trường đoản cú đời Chu Bình Vương cho tới cuối đời Chu Uy Liệt Vương. Đây là thời kỳ chảy rã xã hội nô lệ, là thời kỳ đổi khác vĩ đại. Hôm nay cũng là thời kỳ sở hữu thai làng mạc hội phong kiến, vương vãi thất công ty Chu suy vong dần.

Thời này, vương vãi triều sau khi trải qua sự thống trị ở trong phòng Hạ, Thương, Tây Chu. Phải chia ra hàng nghìn nước chư hầu, chúng ta tranh nhau xưng bá, phòng ngừa lẫn nhau, cuộc chiến tranh liên miên, xích míc trong nội bộ những nước chư hầu ra mắt gay gắt, khởi nghĩa, quân lính liên tiếp nổ ra, chống chọi giữa thế lực mới cũ hết sức mãnh liệt, làng hội dao động rõ rệt.

Thời Xuân Thu bao gồm các nước chư hầu béo như: Sở, Ngô, Yên, Tấn, Tần, Tề, Lỗ, Trần, Sái, Tào, Tống, Hoạt, Việt, Trịnh

*


Bạn đang xem: Bản đồ xuân thu chiến quốc

Có thuyết nói bổ Bá thời Xuân Thu là Tề trả Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Tất cả một thuyết khác nói Ngũ Bá là mọi người: Tề hoàn Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Ngô Vương, Việt vương 1. Tề hoàn thành công việc Tên ông ta là: <…>


Chu Định Vương tên thật là Cơ Giới, là con của Chu Nguyên Vương. Kế vị sau khi Nguyên vương vãi chết. Trị do 28 năm, gầy chết, chôn cất ở ngoại ô Bất Minh. Năm sinh, năm mất: (? TCN – 441 TCN) * vào năm 453 TCN, thời gian Cơ Giới trị vì, 3 <…>


Chu Kính Vương tên thật là Cơ Cái. Con thứ của Chu Cảnh Vương, em trai của Chu Điếu Vương, kế vị sau khoản thời gian Điếu vương vãi chết, trị bởi vì 44 năm, bệnh tật chết, chôn cất ở Tam Nhâm Lăng (nay ở trong phía đông nam thành phố Lạc Dương tỉnh giấc Hà Nam). Năm sinh, năm <…>


Chu vương Tử thương hiệu thật là Cơ Triều. Chu Cảnh vương sủng ái con cả của bà xã lẽ là Cơ Triều, sau thời điểm Cảnh vương chết, Chu Điếu vương lên kế vị, Cơ Triều đã làm cho loạn. Điếu vương chết, Kính vương vãi kế vị. Cơ Triều lại xua Kính Vương, tự mình lên ngôi. Sau <…>


Chu Điếu Vương thương hiệu thật là Cơ Mãnh, là nhỏ thứ ba của bà xã cả Chu Cảnh Vương, kế vị sau thời điểm Cảnh vương vãi chết. Trị bởi 6 tháng thì nhỏ xíu chết, mai táng nơi đâu không rõ. Nam giới sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN Thời Cảnh vương trị vì, anh trưởng của <…>


Xem thêm: Cách Xem Những Trang Đã Like Trên Facebook, Cách Xem Các Page Đã Thích Trên Facebook

Chu Cảnh Vương tên thật là Cơ Quý. Ông là con thứ nhì của Chu Linh Vương. Kế vị sau khi Linh vương vãi chết. Trị vì chưng 25 năm, bị bé chết, mai táng ở Địch Tuyền (nay thuộc thành phố Lạc Dương thức giấc Hà Nam). Năm sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN Cơ <…>


Chu Linh Vương tên thật là Cơ máu Tâm bé của Chu Giản Vương, kế vị sau khi Giản vương vãi chết. Bởi thương con nhỏ dại chết yểu nên buồn bã mà chết, chôn cất ở núi Chu (nay là núi bố Đình nước Tây Nam tp Lạc Dương thức giấc Hà Nam), một chuyện không giống <…>


Chu Giản Vương thương hiệu thật là Cơ Di, là con của Chu Định Vương, kế vị sau thời điểm Định vương vãi chết. Trị bởi 14 năm, bị tí hon chết, mai táng ở chỗ nào không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 572 TCN * thời dịp Di trị vì, triều Chu không phát sinh chuyện <…>


Chu sườn Vương thương hiệu thật là Cơ Ban, là nhỏ của Chu Khoảnh Vương, kế vị sau khoản thời gian Khoảnh vương chết, trị vị được 6 năm, bệnh tật chết, mai táng ở đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 607 TCN * thời cơ Ban trị vày triều Chu không tạo nên <…>


Chu Khoảnh Vương tên thật là Cơ Nhậm Cự, là nhỏ của Chu Tương Vương, kế vị sau khoản thời gian Tương vương chết. Trị bởi 6 năm, bị bệnh chết, mai táng ở đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 613 TCN * khi Cơ Nhậm Cự lên kế vị, nền tài chính <…>


gdhoavang.edu.vn đã trong quy trình xây dựng. Nếu bao gồm sai sót rất mong mọi tín đồ thông cảm với góp ý cho việc đó tôi.